Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sonografens rolle i radiologien Gjøvik 8. November 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sonografens rolle i radiologien Gjøvik 8. November 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sonografens rolle i radiologien Gjøvik 8. November 2007

2 Foredrag uten disposisjon
Informasjonen kan drukne i ord Snakke i STORE BOKSTAVER Spissformulere Provosere

3 Jeg vil snakke om vårt alles ansvar som helsepersonell.

4 Det spiller ingen rolle hvem som gjør undersøkelsene
bare resultatet blir bra.

5 Hva er bra? At undersøkelsen blir gjort etter boka?
At den ikke blir gjort etter boka? At den blir gjort? At den ikke blir gjort?

6 Hva er bra? At undersøkelsen blir gjort etter boka? Oversikt abdomen
Ta alle bildene på alle Kontrastinjeksjon på CT Gi kontrast til alle Blodprøveskjema ved intervensjon(INR) Ikke gjør intervensjon uten normale blodpr

7 Hva er bra? At undersøkelsen ikke blir gjort etter boka?
Redusere strålebelastning Redusere kontrastbelastning Redusere bruk av blodprøver Redusere kostnader

8 Hva er bra? At undersøkelsen blir gjort?
Rtg av mulig brudd i finger (hos voksen) (Jeg bare jobber her) Ventelistene reduseres Pasienten blir beroliget Vi tjener mer

9 Hva er bra? At undersøkelsen ikke blir gjort? Unødvendig undersøkelse
Feil modalitet Ser helheten (Ikke bare jobber her) Redusere kostnader

10 58 år gammel kvinne operert for kolloid knutestruma med venstresidig hemithyroidectomi ved DNR i Senere vært avhengig av thyroxin. Operert for ca mammae Føler i 2003 at noe er galt med stoffskiftet. Ultimo mai: Oppsøker fastlege. Blodprøver tas. Liten kul i hø thyr lapp. Henvises til ultralyd Ultimo juli: Ultralydundersøkelse Primo aug: Fastlegen informerer: 13 mm stor knute i høyre lapp. Henvises til scintigrafi og må seponere thyroxin Medio aug: Pasienten i ulage pga hypothyreose. Sykemeldes Ultimo aug: Scintigrafi. Starter med thyroxin igjen Primo sept: Fastlegen informerer: Neg scintigrafi. Konf. Med endokrinolog. Henvises til UL-veiledet cyt. Fortsatt sykmeldt Medio sept: Får time til UL-veiledet cyt primo november

11 63 år gammel kvinne med hypothyreose siste 14 år merker økende svelgbesvær og kul i venstre thyr lapp. Fastlegen henviser til UL på institutt UL-svar: kolloid knutestruma, men supplerer likevel med CT samme dag CT-svar: kolloid knutestruma Fastlegen slår seg ikke til ro med svaret. To uker senere finner vi med UL + cyt: Anaplastisk ca. Får forskriftsmessig behandling, men dør av sykd.

12 Du må tenke sjæl! (Trond-Viggo Torgersen)

13 Radiografi er læren om å fremskaffe informasjon om menneskekroppen gjennom egnet bildemateriale i den hensikt å oppdage eller behandle/lindre sykdom og lidelser. Fagplan for bachelorgrad 2004/2005

14 En radiograf skal kunne planlegge og utføre bildediagnostiske undersøkelser,og vurdere og verifisere bildemateriale i forhold til rekvisisjon og problemstilling, selvstendig og i samarbeid med andre. Fagplan for bachelorgrad 2004/2005

15 …i forhold til rekvisisjon og problemstilling…
Rekvisisjon = krav, bestilling, ordre (Gyldendals fremmedordbok) Henvisning: Vurderes av mottaker Diffus henvisning gir ofte diffust svar

16 Du må tenke sjæl! (Trond-Viggo Torgersen)

17 Sonografiutdanning Det nye studiets mål er å gi radiografer spesialkompetanse innen ultralyd slik at de kan gjøre selvstedige diagnostiske undersøkelser. Sykehuset Innlandet HF jan 2007

18 Sonografiutdanning på Gjøvik Studiet er bygget opp etter anbefalingene fra ”European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology”

19 Kunne utføre undersøkelser med god presisjon
European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology 3 nivåer – nivå 1: Kunne utføre undersøkelser med god presisjon Kunne skille mellom normal anatomi og patologi Kunne diagnostisere vanlig patologi i aktuelle organsystem Kunne avgjøre når pasienten må henvises videre til nivå 2

20 Kunne akseptere og ha kompetanse til å ta imot henvisninger fra nivå 1
European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology 3 nivåer – nivå 2: Kunne akseptere og ha kompetanse til å ta imot henvisninger fra nivå 1 Kunne gjenkjenne og gi riktig diagnose på nesten all patologi i aktuelle organsystem Kunne utføre enkle UL-veiledete invasive prosedyrer Kunne undervise nye nivå 1-kandidater

21 Kunne utføre spesialiserte UL-undersøkelser
European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology 3 nivåer – nivå 3: Kunne akseptere og ha kompetanse til å ta imot henvisninger fra nivå 1 og 2 Kunne utføre spesialiserte UL-undersøkelser Kunne utføre avanserte UL-veiledete invasive prosedyrer Kunne drive forskning innen UL Kunne undervise på alle nivåer Kunne drive UL-utviklingen videre

22 Indikasjoner for UL og dets forhold til annen bildediagnostikk
European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology Hva sier anbefalingene? Teoretisk kunnskap Fysikk, kontrastmidler, apparatlære, undersøkel-sesteknikk, artefakter, relevant anatomi, relevant patologi, normale UL-funn, patologiske UL-funn, bildetolkning Indikasjoner for UL og dets forhold til annen bildediagnostikk UL-veiledete intervensjoner

23 UL må ikke reduseres til stillbilde-diagnostikk!!!
European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology Hva sier anbefalingene? Minimum antall bilder (scans) pr undersøkelse må bestemmes UL må ikke reduseres til stillbilde-diagnostikk!!!

24 Fungerer bra innen obstetrikken. Ul er eneste modalitet
European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology Anbefalingene: Fungerer bra innen obstetrikken. Ul er eneste modalitet Kan fungere bra innen cardiologien og vasulære undersøkelser Kan kanskje fungere bra innen endoskopisk UL? Vil fungere bra i screeningundersøkelser Vil fungere dårlig i radiologien

25 Hvorfor vil radiografene satse på UL?
Fordi radiografer i enkelte andre land utfører UL-undersøkelser? Fordi kvaliteten på UL-undersøkelsene vil bli bedre? Eller er det for å få 60 studiepoeng? Fordi det er knapphet på radiologer

26 Knapphet på radiologer?
Nettotilgangen på nye spesialister er større enn antall ubesatte stillinger Netto spesialisttilgang 2006: 21, 2007: 37 Det kan bli radiologoverskudd i løpet av 2009 Det er heller for mange radiografer

27 Kunne en sykepleier bestemme hvilke medisiner en pasient skulle ha hvis det var mangel på leger?

28 Kunne en operasjonssykepleier overta operasjonene hvis det var mangel på kirurger?

29 Kunne en hjelpepleier overta radiografens arbeid hvis det var mangel på radiografer?

30 Hva sier Legeforeningen? Høring om lokalsykehusenes akuttfunksjoner:
UL-undersøkelser krever tilstedeværelse av radiolog lokalt, eller transport av pasienten til annet sykehus. I rapporten er det antydet at denne funksjonen i framtiden kan overtas av spesialutdannete radiografer, sonografer. Legeforeningen mener denne utdannelsen ikke står i samsvar med det ansvaret denne gruppen helsepersonell er tiltenkt i lokalsykehusenes akuttfunksjoner, og hvilke eventuelle faglige konsekvenser en slik løsning vil ha.

31 Hvorfor vil radiologer la sonografer gjøre UL?
Fordi disse radiologene opplever UL-arbeid som svært kjedelig ”Det er nesten bare diffusitas- henvisninger med negativt funn” Og/eller fordi disse radiologene ikke selv behersker UL

32 ”Kvalitet ved UL-undersøkelse” UL-kurs obligatorisk for spes
”Kvalitet ved UL-undersøkelse” UL-kurs obligatorisk for spes. Radiologi, Bergen 2007 ”Om klinikar kan konkludere og ta sin beslutning utan ultralydundersøkelse er det ut frå ressurshensyn ikkje indisert å gjere undersøkelsen. Om CT, MR eller andre undersøkelsar gir betre svar, bør desse modalitetane heller velgast, … Sjølv om CT eller MR ved mange problemstillingar gir meir informasjon, vil ultralydundersøkelse ved nokre problemstillingar gi tilstrekkelig informasjon.”

33 ”Kvalitet ved UL-undersøkelse” UL-kurs obligatorisk for spes
”Kvalitet ved UL-undersøkelse” UL-kurs obligatorisk for spes. Radiologi, Bergen 2007 Kvaliteten på undersøkelsen vil være avhengig av legens ”motivasjon og tolmodighet”. Motivasjonen går ned hvis ”ein opplever å spå i tåkeheimen hos en adipøs pasient..”

34 Fakta Altfor mange radiologiske avdelinger i Norge har ingen ansvarlig UL-overlege Nye assistentleger blir overlatt til seg selv etter en til to dagers opplæring

35 Sakset fra svensk rapport 2003 Lars Thorelius, Rtg avd Univeritetssykehuset i Linköping Svensk ultraljudsutbildning: ”Jag kör först, se’n har du all tid i världen med pasienten.” ”Kör först du, så kollar jag efteråt.” ”Du värkar kunna det här nu. Säg till om det är nå’t bara.” ”Ser du inget er det nog för mycket gas. Kör en CT.”

36 Sakset fra svensk rapport 2003 Lars Thorelius, Rtg avd Univeritetssykehuset i Linköping Hans ønsker er: En lege med UL som hovedansvar og dominerende arbeidsplass slik som på CT og MR Utvidelse av ultralydindikasjonene ”Utbildning i ultralljud måste införas även i Sverige!”

37 Status i radiologien (PET/CT) MR CT Intervensjon
Diagnostisk drømmeverktøy (Hold Pusten okt 07) MR CT Intervensjon Konvensjonell radiologi Ultralyd

38 Radiologiske tidsskrifter Hvilke modaliteter omtales?
Radiology okt 07 MR 19 CT 8 Rtg 8 UL 0 Eur. Radiology okt 07 MR 14 CT 12 Rtg 2 UL 2

39 Det spiller ingen rolle hvem som gjør undersøkelsene bare resultatet blir bra.

40 Du må ikke bare bruke ultralydhodet.
Du må også bruke hodet!

41 Hvis Norsk Radiologforening ønsker å opprettholde og styrke radiologisk UL-diagnostikk/intervensjon og gi faget økt status, skjer det : ved å styrke UL-undervisning av radiologene ved å konkretisere indikasjonsstillingene ikke ved å la sonografer overta nivå 1-undersøkelser

42 UL er (som all annen radiologi) ikke å ta bilder.
UL er å løse et problem! Takk for oppmerksomheten

43 Vi ønsker oss ikke amerikanske tilstander i Norge! Hør bare:

44 Fra læreboken «Interventional Ultrasound» skrevet i 1990 av professor John McGahan i California. Sonografens rolle ved UL-veiledet intervensjon: “Initially, the sonographer and the physician should meet to discuss the exact details of the planned procedure”. «..the sonographer must scan the area of interest and record the images before starting the interventional procedure. The sonographer should prepare the sterile tray and accessories while waiting for the physician. Once the physician arrives, the sonographer may be asked to re-scan the patient to orient the physician to the area of interest. At this point, the physician is encouraged to scan to get an understanding of the position of the abnormality in relation to other anatomical structures and to more accurately assess the best approach.» «..when direct ultrasound needle guidance is necessary, the physician may ask the sonographer to scan while the physician directs the needle.»

45 «Position of the needle tip within the pericardial space can be verified by infusion of a small quantity of saline as a contrast agent while imaging the heart. Contrast effect only within the pericardial space indicates proper needle position. Contrast effect within the heart indicates penetration of the heart wall. In this case the needle should be withdrawn and another contrast test performed to verify placement outside the heart.»

46 Screening opportunities boost ultrasound prospects
”We can offer a new role for the radiologist/sonologist by aggressively moving into this area and popularizing this field.” ”The role of US as a safe screening tool is just now being appreciated i the press.” AuntMinnie.com

47 Screening for aortaaneurysmer
Perfekt arbeidsoppgave for en sonograf Eksisterer ikke i Norge, men i USA De mangler sonografer i USA.


Laste ned ppt "Sonografens rolle i radiologien Gjøvik 8. November 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google