Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fibromyalgi - utfordringer i attføring Andreas Joner Psykolog

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fibromyalgi - utfordringer i attføring Andreas Joner Psykolog"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fibromyalgi - utfordringer i attføring Andreas Joner Psykolog andreas.joner@online.no

2 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Hva er Fibromyalgi?  Smerter i muskler og bindevev  Normale blodprøve- og røntgensvar  Ingen ytre sykdomstegn  Utbredt smerte, vart lengre enn 3 mnd.  Minst 11 av 18 ømme punkter

3 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Vanlige symptomer  Smerte  Tretthet  Stivhet  Hodepine  Nummenhetsfølelse  Hovenhetsfølelse  Hyppig vannlating  Tørr munn  Tørre øyne  ”Værsyke”  Depresjon  Angst  Konsentrasjonsvansker  Glemsomhet  Søvnproblemer  Irritert tarm Verre ved: 1. fysisk belastning 2. psykisk stress

4 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Risikofaktorer  Kvinne  Lokalisert muskelsmerte (87%)  Vedvarende stress  Belastende livshendelser  Søvnmangel  Personlighet  Depressiv legning  Overgrep  Lav utdannelse - lav lønn  Skilsmisser

5 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Forekomst  Svært vanlig – finnes i alle verdensdeler  60 - 90% av alle med diagnose er kvinner  Finnes i alle aldre, hyppigst i 40 – 60 år Prevalens:  På verdensbasis: 1-3%  I USA: 2% (♀ 3,5%)  I våre nordiske naboland:1%  I Norge: 6,6% (♀10,6%) 3,2% (♀ 5,2%)

6 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Årsak - kropp? Kroppslige kjennetegn ved tilstanden:  Utbredt muskelsmerte  Dårlig kondisjon  Sensitivisert nervesystem - høy substans-P, lav serotonin  Søvnforstyrrelse  Fysisk manifestasjon av kronisk stress og inaktivitet 1. Puls 2. Stress- og veksthormon 3. Hippocampus atrofi

7 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Årsak - sinn? Psykologiske/emosjonelle kjennetegn ved lidelsen:  Manglende smerteforståelse - utrygghet  Symptomfokusering  Læring (passiv smerteatferd)  Økt forekomst av Angst / Depresjon  Høyt, vedvarende stressnivå  Ofte assosiert med: - Dårlig selvbilde - Høye krav, skyldfølelse - Problemer med grensesetting, - Undertrykt aggresjon og alexitymi - Håpløshet/fortvilelse

8 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Årsak - sosiale forhold? Sosial problematikk assosiert med lidelsen:  Overgrep  Lav utdanning  Lavt lønnede yrker  Skilsmisser

9 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Den biopsykososiale modell  Både somatiske, sosiale og psykologiske/emosjonelle årsaksforhold virker sammen ved Fibromyalgi.  Støttes av forskning som peker på samvirke av disse tre forholdene.  Støttes av forskning som viser at disse nyttegjør seg tverrfaglige rehabiliteringsopplegg.  Sannsynligvis store individuelle forskjeller mellom ulike pasienter i forhold til årsaker utvikling av lidelsen.

10 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Behandling I 1. Redusere smerten  Kurere muskelsmerten – behandling av triggerpunkter, medikamenter  Unngå/begrense symptomfokusering  Endre vedlikeholdende faktorer 2. Trene opp kondisjon og styrke

11 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Behandling II 3. Behandle angst og/eller depresjon  Skape trygghet, behandle fobi mot bevegelse  Redusere mengden negativt stress  Bedre psykososiale forhold (nettverk, aktiv mestring)  Prioritere egne behov – grensesetting  Redefinere / justere egne roller og prioriteringer  Bedre søvnkvaliteten (søvnhygiene og evnt. medikamenter)

12 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Utfordringer ved arbeid  Tempo og motivasjon gjennom arbeidsdagen.  Konsentrasjon og oppmerksomhet.  Håndtering av stress. Håndtering av krav og pålegg fra overordnet.  Opplevelse av meningsfulle oppgaver.  Håndtering av kronisk trøtthet.  Håndtering av mellommenneskelige relasjoner.

13 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Tempo og motivasjon  Fleksibilitet i forhold til pauser.  Lengre tid til å lære nye oppgaver.  Selvbestemte arbeidsoppgaver og mengde.  Bemanning som kan fylle inn ved behov.  Deltidsstilling.

14 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Konsentrasjon og oppmerksomhet  Få distraksjonskilder.  Skjermede omgivelser eller privat kontor (musikk i ørene, arbeid hjemmefra etc.).  God belysning av lokalet.  Større oppgaver bør kunne deles inn i flere mindre.  Fokus på kun de viktige oppgavene.

15 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Håndtering av stress  Lag lister over dagens gjøremål og start på toppen. Skriftlige instruksjoner for oppgavene.  Fleksibelt tidsskjema for arbeidsoppgaver.  Kalender med tidsrammer for arbeidsoppgaver.  Liberalt krav til tilstedeværelse og mulighet for å arbeide hjemmefra.  Faste, men også fleksible pauser i løpet av arbeidsdagen.

16 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Opplevelse av meningsfulle oppgaver  Leder som gir tydelige tilbakemeldinger - ris og ros.  Leder er tydelig i forventninger, ansvar og mandat.  Leder hjelper med å sette mål ved arbeidet – kortsiktige og langsiktige.  Arbeidsoppgaver som har sosial anerkjennelse.

17 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Håndtering av kronisk trøtthet  Reduserte krav til fysisk aktivitet. Lett fysisk arbeid med mulighet for variasjon.  Regelmessige pauser borte fra arbeidsplassen.  Fleksitid, arbeid hjemme.  Ergonomiske tilpasninger.  Deltidsstillinger.

18 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Mellommenneskelige relasjoner  Åpenhet om sine plager til kollegaer.  Informasjon om plager til kollegaer og leder. Økt kunnskap gir økt forståelse for annerledes atferd.  Arbeidsmiljø med stabil bemanning.  Arbeidsmiljø med få og godt kjente kollegaer.

19 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Veiledning og fibromyalgi  Personer med Fibromyalgi kan ofte ha negative erfaringer med helsevesenet og NAV arbeid, trygd og attføringstiltak.  Svært mange føler seg mistrodd.  Enkelte kjennetegnet av passivitet og håpløshet.  På tiltak mot sin vilje – mener seg for syk til å jobbe.  Skal bevise sin arbeidsuførhet.

20 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no God veiledning – viktige forhold  Engasjement og evne til å følge opp.  Jobbkonsulentens tro på at jobbsøker vil komme ut i ordinær jobb og evne til å kommunisere dette på en troverdig måte til jobbsøker  Jobbkonsulenten og jobbsøker jobber mot felles mål.  Positiv holdning, varme og empatisk forståelse av jobbsøkers vanskeligheter.

21 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Nødvendige endringer Oppfordre til endringer:  Lett kondisjonstrening  Lett tøyning og avspenning  Søke behandling for psykiske plager  Formidle kontakt med hjelpepersonell i forhold til sosial problematikk.

22 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Fibromyalgi – en fobitilstand?  Smerte: signal om at noe er galt.  Tanker: tanker om alvorlig sykdom.  Frykt: redsel for alvorlig sykdom.  Unnvikelse/atferd: passivitet, mangel på bevegelse pga. frykt for forverring av evt. sykdom.

23 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Smerter - Jeg får store smerter i beina av å gå turer. I tillegg blir jeg mer sliten, stiv og støl, og klarer f. eks ikke bøye meg ned og ta opp ting etterpå. Katastrofetanke - Tenk om jeg blir mye dårligere hvis jeg fortsetter med turene? Angst: sterk redsel for alvorlig forverring av helse og mulig invaliditet. Atferd: unngåelse, passivitet, mangel på bevegelse pga. frykt for forverring av helse og mulig invaliditet. Det tryggeste er tross alt å være på den sikre siden.

24 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Negative tanker og atferd Hva styrer hva vi gjør?  Tanker - hvis jeg tror at en spasertur kan svekke min helsesituasjon, i verste fall gjøre meg invalid, er det naturlig at jeg velger passivitet.  Hvis jeg tror dette vil disse tankene sperre for aktivitet som på sikt vil gi bedring.

25 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Hvordan overvinne redselen? Hvordan endre negative tanker?  Still spørsmålstegn ved katastrofetanker om trening.  Utforsk negative tanker – hva støtter og hva svekker antakelsene om at det er farlig å trene når man har Fibromyalgi? Er det egentlig grunn til engstelse?

26 Psykolog Andreas Joner andreas.joner@online.no Trening – farlig eller ikke farlig? Forhold som tyder på at trening er farlig 1. Smerte er noen ganger en indikasjon på skade, sykdom – økt smerte kan være indikasjon på forverret skade, sykdom. Forhold som tyder på at trening ikke er farlig 1. Fagpersoner forteller at det er positivt (rett eller galt). 2. Lett trening har tidligere ikke gjort personen betydelig verre (egen tidligere erfaringer). 3. Andre med fibromyalgi har ikke blitt verre av treningen (andres tidligere erfaring).


Laste ned ppt "Fibromyalgi - utfordringer i attføring Andreas Joner Psykolog"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google