Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Go Campus Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø Trondheim 16. oktober 2012 Benedicte Blytt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Go Campus Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø Trondheim 16. oktober 2012 Benedicte Blytt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Go Campus Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø Trondheim 16. oktober 2012 Benedicte Blytt benedicte.blytt@psykiskhelse.no

2 GC Rådet for psykisk helse Om Kyrre skole Retter seg mot unge med ulike psykiske lidelser og som har som mål å oppnå generell studiekompetanse Behandleruttalelse Inntak uavhengig av samordnet opptak

3 GC Rådet for psykisk helse HISTORIKK Fra sykehusundervisning til en mer ”skolsk” skole Fra kunnskap som et mål i seg selv, til kunnskap med et definert kompetansemål Skolene har høy grad av autonomi

4 GC Rådet for psykisk helse OM ELEVENE OM ELEVENE En sammensatt elevgruppe Gjennomsnittsalder 22 år Kjønn: 50/50 Forskjellig skolehistorie Mye ballast; færre fordommer og mer raushet?

5 GC Rådet for psykisk helse OM PROSJEKTET OM PROSJEKTET Startet som pilotprosjekt høsten 2008 med midler fra NAV En del av Nasjonal Strategiplan for arbeid og psykisk helse Deltakerne er i hovedsak avgangselever

6 GC Rådet for psykisk helse FOKUS Begrepet ”Campus” viser til det fokus prosjektet har: Universitets- og høyskoleområdet i vid forstand, med alle dets faglige, sosiale og kulturelle aspekter Gjennomføres ved et planmessig og systematisk program av ekskursjoner i campus i elevenes fritid

7 GC Rådet for psykisk helse FORMÅL VGO (tilrettelagt undervisning) Studier Kultur Velferd Universitet/ Høyskole Gjøre overgangen fra videregående til universitets- og høyskolesystemet enklere for elever med definerte psykiske lidelser Mål : Innsøking og oppstart av høyere utdanning

8 GC Rådet for psykisk helse OM CAMPUSÅRET Aug. – Sept. Brukerundersøkelse. Erfaringsoverføring Sept. – Okt. Studentrådgivning/SMS HF, SV;Mat.Nat,Psyk.fak Bg Arkitektskole Okt. – Nov. Høyskolen i Bergen Jan. – Feb. Nettsurf, infomateriell, Utdanningsmesse Innsøking på særskilt grunnlag 1.mars Feb. - April Ordinær innsøking frist 15 april Søknadsbistand April – Juni Kulturaktiviteter Ferieoppfølging

9 GC Rådet for psykisk helse OM GRUPPEN Elever med ambisjoner om - og reelle forutsetninger for - å gjennomføre høyere studier Komponert i samråd med kontakt- og faglærere Varierte diagnoser har ikke påvirket oppslutningen om KGC

10 GC Rådet for psykisk helse OM GRUPPEN OG DEN ENKELTE : GRUNNPRINSIPPER Gjentatte påminnelser om at ”alle er de samme med buksene nede” Retrett er alltid lov – og det gjør ingenting Man bestemmer selv og definerer egne grenser for hva man kan klare

11 GC Rådet for psykisk helse OM GRUPPEN OG DEN ENKELTE : FREMDRIFT OG ”SEIRE” Fra fellestur til toaletter til å ordne nøkkelkort selv Fra ”alltid åpen dør!” til ”ok med lukket dør” Fra taushet til å ta ordet Ordne kaffe i kantinen, betale, stå i kø, osv.

12 GC Rådet for psykisk helse OBSERVASJONER Deltakerne har ervervet kompetanse i ”stammespråket” Systematisk og repeterende øving gir trygghet og økt selvtillit En (be)gripelig verden Gruppen er konsolidert som GRUPPE og lever sitt liv som selvstendig enhet også i etterkant av prosjektet

13 GC Rådet for psykisk helse MÅLOPPNÅELSE

14 GC OPPSUMMERING Go Campus ser ut til å være en viktig lenke i en tiltakskjede der et ledd har manglet  Psykiske problemer er den viktigste årsaken til at nesten hver femte elev i den videregående skole avbryter skolegangen, viser en studie fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Institutt for samfunnsmedisin v.NTNU: Ti års forskning på 8.795 ungdommer i alderen 13-19 år i Nord-Trøndelag, viser at halvparten av elevene som dropper ut av videregående skole blir NAV-klienter.  Undersøkelsen konkluderer med at halvparten av dem blir avhengige av langvarige offentlige ytelser, som dagpenger og sosial stønad. (Dagens Næringsliv 21.05.12). Overgangen fra videregående skole til høyere studier kan avhjelpes med små, men konstruktive midler

15 GC Rådet for psykisk helse Go Campus på landsbasis Midler fra Extra stiftelsen helse og rehabilitering 2012-2014 Mål: Unge med definerte psykiske lidelser skal få hjelp til lettere å håndtere overgangen mellom videregående skole og høyere studier Overføringsverdi:Deltakerskoler 1. prosjektår  Østmarka, Haukåsen, Møllehagen,Kyrre, Kongsskogen. lenke lenke

16 GC Rådet for psykisk helse Go Campus Psykologer / behandlere Kontakt- /faglærere Rådgivere Miljø- terapeuter Student- rådgivningen Studie- tilretteleggere Student- samskipnaden Studier med støtte Studie- veiledere Avleveringsapparat Videregående skoler Avleveringsapparat Videregående skoler Mottaksapparat Universitet og høyskoler Mottaksapparat Universitet og høyskoler Aktører Go Campus Psykologer / behandlere Kontakt- /faglærere Rådgivere Miljø- terapeuter Student- rådgivningen Studie- tilretteleggere Student- samskipnaden Studier med støtte Studie- veiledere Avleveringsapparat Videregående skoler Avleveringsapparat Videregående skoler Mottaksapparat Universitet og høyskoler Mottaksapparat Universitet og høyskoler Miljø- terapeuter NAV/ OT / PPT NAV/ OT / PPT

17 GC Rådet for psykisk helse MATERIELL FOR MÅLING Gir struktur Gir retningslinjer for korrigeringer Gir godt dokumentasjonsgrunnlag for måling av suksess, søknader om midler med mer. Blir en del av skolens fellesarv  Overføringsverdi: Orden og struktur gir rom for deling med andre viktige samarbeidspartnere

18 GC Rådet for psykisk helse Plan Vår 2012  Introduksjon og informasjon til deltakerskoler.  Etablere oversikt over høyere læresteder  Utarbeide opplæringsprogram Høst 2012  Opplæring og oppstart i skolene  Etablering av kontaktpunkter og kommunikasjonslinjer utdanningsinstitusjonene imellom  Koordinering av informasjon om elevenes individuelle behov  Samling for tidlig erfaringsutveksling


Laste ned ppt "Go Campus Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø Trondheim 16. oktober 2012 Benedicte Blytt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google