Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visuell guide 1/53. ET TOBAKKSFOREBYGGENDE UNDERVISNINGSPROGRAM FOR UNGDOMSSKOLEN Hva er FRI? Hva består FRI av? En FRI-time Gjennomgang av en leksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visuell guide 1/53. ET TOBAKKSFOREBYGGENDE UNDERVISNINGSPROGRAM FOR UNGDOMSSKOLEN Hva er FRI? Hva består FRI av? En FRI-time Gjennomgang av en leksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Visuell guide 1/53

2 ET TOBAKKSFOREBYGGENDE UNDERVISNINGSPROGRAM FOR UNGDOMSSKOLEN Hva er FRI? Hva består FRI av? En FRI-time Gjennomgang av en leksjon 3/53

3 Hva er FRI? 4/53

4 FRI er et treårig tobakksforebyggende undervisningsprogram for ungdomsskolen FRI har dokumentert effekt FRI anbefales av Helse- og omsorgs- departementet og Kunnskaps- departementet FRI er tett knyttet opp mot Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) FRI anbefales i rapporten “Forebyggende innsatser i skolen” (2006) FRI er gratis TILBAKE TIL MENY Hva er FRI? 5/53

5 Hva er FRI? TILBAKE TIL MENY FRI het tidligere VÆRrøykFRI, og er revidert i samarbeid med Utdanningsdirektoratet 6/53

6 FRI gir resultater! Programmet er evaluert flere ganger og viser god effekt Elever som følger dette programmet bruker mindre tobakk enn andre elever! FRI er det største systematiserte undervisningsprogrammet mot tobakk Hva er FRI? TILBAKE TIL MENY 7/53

7 8 10 3 8 20 15 %10 5 0 Deltok ikke i VÆR røykFRI Deltok i VÆR røykFRI Røyker av og til / svært sjelden Røyker daglig 4 11 1 8 20 15 %10 5 0 Deltok ikke i VÆR røykFRI Deltok i VÆR røykFRI Snuser av og til / svært sjelden Snuser daglig Hva er FRI? TILBAKE TIL MENY 9/53

8 Sosial kompetanse gjennomsyrer FRI. Flere lærere har meldt tilbake at trivselen blant elevene øker når programmet brukes. 10/53

9 «...en får respekt for opplegget når det gir så bra resultat» (sitat lærer) 11/53

10 FRI styrker viktig kompetanse FRI styrker elevenes digitale, muntlige og sosiale kompetanse FRI er basert på sosial læringsteori FRI lar elevene være aktive i læringsprosessen FRI er tverrfaglig; metodene og temaene kan brukes på mange andre områder enn tobakk Hva er FRI? TILBAKE TIL MENY 12/53

11 Hvert år deltar rundt 120 000 ungdomsskoleelever i programmet. Dette tilsvarer over 60%. 13/53

12 å sette grenser og stå for dem å motstå (gruppe) press og påvirkning å ta ansvar for seg selv og andre å (ikke) være avhengig mestring FRI handler om tobakk, men også om: Hva er FRI? TILBAKE TIL MENY 14/53

13 FRI handler om tobakk, men også om: Hva er FRI? TILBAKE TIL MENY …hvordan en mektig industri, i dette tilfelle den internasjonale tobakksindustrien, bruker markedsføring for å få flere kunder. 15/53

14 ”We don’t smoke the shit. We just sell it. We reserve the right to smoke for the young, the poor, the black and the stupid.” Dette sa en av sjefene i tobakksfirmaet RJ Reynolds i en komité-høring i 1989. 16/53

15 FRI – enkelt for læreren, spennende for elevene! FRI tar i bruk involverende arbeidsmetoder, dvd og interaktive oppgaver på Internett Metodene som anbefales i FRI kan lett overføres til andre temaer som for eksempel mobbing og alkoholbruk FRI er lett å bruke og krever lite forberedelse Alle leksjonene i FRI er nøye beskrevet og klare til bruk FRI gir engasjerende timer for elevene Hva er FRI? TILBAKE TIL MENY 17/53

16 Mål med FRI Elevene blir bevisst på og videreutvikler sine egne måter å være tobakksfri på Elevene oppfatter tobakksbruk som unødvendig Ideen er å vise elevene hva det vil si å være fri og selvstendig Hva er FRI? TILBAKE TIL MENY 19/53

17 Selvstendighet Frihet til egne valg Mestring FRI-verdier 20/53

18 FRI er tilpasset LK06 FRI er revidert i tråd med Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) I LK06 skal elevene jobbe med temaet tobakk I LK06 er digital, sosial og muntlig kompetanse viktig. Disse framheves i FRI FRI er tverrfaglig, og hver leksjon ses i lys av kompetansemål i ulike fag FRI kommer ikke i tillegg til annen undervisning, men istedenfor Hva er FRI? TILBAKE TIL MENY 21/53

19 Hvem er involvert i FRI? FRI er et undervisningsprogram, men det er viktig at også andre enn lærere og elever involveres i FRI Hva er FRI? TILBAKE TIL MENY 22/53

20 Lærerne Hva er FRI? TILBAKE TIL MENY FRI bygger på sosial læringsteori og tilrettelegges av lærerne 23/53

21 Skolehelsetjenesten Hva er FRI? Skolehelsetjenesten er en viktig ressurs i det helsefremmende og forebyggende arbeidet på skolen – og i FRI-programmet TILBAKE TIL MENY 24/53

22 Foresatte Hva er FRI? Foresatte involveres blant annet ved at elevene kan skrive kontrakt med dem om å være tobakksfri i et år Voksne er viktige rollemodeller for barn. Der foresatte engasjerer seg og har en tydelig holdning mot tobakk, blir resultatene langt bedre. Dette gjelder selv om de voksne røyker eller snuser TILBAKE TIL MENY 25/53

23 FRI-nettverk Hva er FRI? Lokal forankring er viktig for implementering av FRI Fylkesmannen har rollen som tilrettelegger av et FRI-nettverk I FRI-nettverk kan lærere, elevråd, foreldre- utvalg, helsepersonell og andre med interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid delta TILBAKE TIL MENY Kontakt Fylkesmannen om du er interessert i å være med i et nettverk 26/53

24 Hva er FRI? TILBAKE TIL MENY FRI-nettverk: på lag med lokalmiljøet! 27/53

25 Hva består FRI av? 28/53

26 Hva består FRI av? Undervisningsperm TILBAKE TIL MENY Dvd FRIstedet.no Informasjonsmateriell Tobakksfrikontrakter og elevmateriell 29/53

27 TILBAKE TIL MENY «FRI – en gavepakke til lærerne!» (lærer) 30/53

28 Undervisningsperm En felles perm for alle tre ungdomsskoletrinn Permen består av fem leksjoner per trinn, samt bonusoppgaver De fleste leksjonene tar omlag en undervisningstime Opplegget er klart til bruk og er gjennomgående pedagogisk beskrevet. Læreren trenger lite tid til forberedelse Hva består FRI av? TILBAKE TIL MENY 31/53

29 Undervisningsperm Leksjonene har tydelige henvisninger til kompetansemål i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, mål for leksjonen og anbefalte arbeidsmetoder Hver leksjon har symboler som gir henvisninger til undervisningsressurser som dvd, elevkopier og FRIstedet.no TILBAKE TIL MENY Hva består FRI av? 32/53

30 Symbolene i permen Huset er et symbol for Internett og viser til FRI-programmets nettsted: FRIstedet.no Utropstegnet er et symbol som indikerer noe læreren sier i plenum til elevene Dvd-symbolet viser til filmsnutter og andre audiovisuelle ressurser på dvd- en som er vedlagt permen Ark-symbolet viser til elevkopiene. Elevkopiene kan kopieres til elevene eller kopieres på lysark LK06-symbolet brukes når det henvises til Læreplan- verket for Kunnskapsløftet I leksjonene benyttes symboler som viser undervisningsressurser læreren kan bruke. Dette er symbolene i FRI-permen: TILBAKE TIL MENY Hva består FRI av? 33/53

31 Dvd På dvd-en er det filmsnutter og andre audiovisuelle ressurser. De fleste filmsnuttene ligger også på Internett På dvd-en ligger blant annet en digital verktøykasse, som inneholder maler, symboler, figurer og bilder elevene kan benytte til presentasjoner mm TILBAKE TIL MENY Hva består FRI av? 34/53

32 Dvd Noe av dvd-innholdet kan benyttes som bonusmateriell og er ikke knyttet til bestemte leksjoner Det anbefales å bruke dvd, men det er mulig å gjennomføre programmet uten Dvd-snuttene varer fra ett til ti minutter Dvd-en ligger bakerst i permen TILBAKE TIL MENY Hva består FRI av? 35/53

33 FRIstedet.no Elever En dynamisk versjon av permen som kan benyttes istedenfor den trykte permen Spill, quiz og konkurranser Digital verktøykasse med symboler, figurer og bilder til fri benyttelse. Dette er en ressurs laget spesielt med tanke på utvikling av elevenes digitale kompetanse www.FRIstedet.no er programmets nettsted for flere målgrupper: TILBAKE TIL MENY Hva består FRI av? 36/53

34 TILBAKE TIL MENY Hva består FRI av? For å styrke elevenes digitale kompetanse, anbefales det å bruke oppgavene på FRIstedet.no så ofte som mulig. Elevene bør også oppfordres til å bruke Internett i tillegg til det som gjøres i timene. 37/53

35 FRIstedet.no Lærere Eget diskusjonsforum En statisk versjon av permen Påmelding til FRI Innsending av kontraktslister (tobakksfrikontrakter) Undervisningstips Bakgrunnsstoff TILBAKE TIL MENY Hva består FRI av? 38/53

36 FRIstedet.no Foresatte Informasjon om FRI og tips om hvordan man følger opp tenåringer i forhold til tobakk FRI-nettverk Nyheter og informasjon om helsefremmende og forebyggende arbeid lokalt TILBAKE TIL MENY Hva består FRI av? 39/53

37 Tobakksfrikontrakt Signeres av elevene sammen med deres foresatte for ett skoleår av gangen Lærer registrerer kontraktene på FRIstedet.no innen en gitt frist Elever som holder seg tobakksfrie ett år, har mulighet til å vinne en premie på slutten av skoleåret TILBAKE TIL MENY Hva består FRI av? Premier og elevmateriell Materiell sendes elevene flere ganger årlig. Det holdes også konkurranser med fortløpende premieringer «En vinn-vinn-situasjon» kommentar fra en elev om tobakksfrikontrakten 40/53

38 Informasjonsmateriell Lærere får jevnlig informasjon om FRI, både i posten og på FRIstedet.no FRI tilbyr oppdatering og støtte til lærerne som driver programmet TILBAKE TIL MENY Hva består FRI av? 41/53

39 En FRI-time Gjennomgang av en leksjon 42/53

40 En FRI-time Hver FRI-time er beskrevet i permen og krever lite forberedelse Leksjonene gir valgmuligheter for gjennomføring, og det er foreslått ulike pedagogiske metoder. Dette gir deg mulighet til å tilpasse leksjonen til elevene og til tidsrammene du har Her presenteres leksjon 2 for 8. trinn som et eksempel på hvordan du kan arbeide med FRI TILBAKE TIL MENY 43/53

41 Symbolene i permen Huset er et symbol for Internett og viser til FRI-programmets nettsted: FRIstedet.no Utropstegnet er et symbol som indikerer noe læreren sier i plenum til elevene Dvd-symbolet viser til filmsnutter og andre audiovisuelle ressurser på dvd- en som er vedlagt permen Ark-symbolet viser til elevkopiene. Elevkopiene kan kopieres til elevene eller kopieres på lysark LK06-symbolet brukes når det henvises til Læreplan- verket for Kunnskapsløftet I leksjonene benyttes symboler som viser undervisningsressurser læreren kan bruke. Dette er symbolene i FRI-permen: TILBAKE TIL MENY En FRI-time 44/53

42 Leksjon 2, 8. trinn En FRI-time Leksjon 2 har tittelen ”Hva tror du?” og handler om hvorfor stadig færre unge begynner å røyke. I begynnelsen av leksjonen er det gitt en oversikt over målene med leksjonen: Hvilke kompetansemål leksjonen benytter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) Leksjonens mål for elevenes kunnskap TILBAKE TIL MENY 45/53

43 En FRI-time Denne leksjonen tar for seg følgende kompetansemål i LK06: Samfunnsfag Naturfag Matematikk TILBAKE TIL MENY 46/53

44 Introduksjon En FRI-time På denne siden i permen finner du en introduksjon som forteller kort hva som er bakgrunnen for og hensikten med leksjonen. I leksjon 2 er hovedpoenget at mange tror det er langt flere som røyker eller snuser enn hva som er tilfelle. Undersøkelser viser at flertallet av ungdom verken røyker eller snuser. TILBAKE TIL MENY 47/53

45 Oversikt over undervisningsressurser En FRI-time På denne siden er det også en samlet oversikt over hvilke ressurser som kan benyttes i tillegg til permen. I leksjon 2 er ressursene statistikk og en interaktiv tilleggsoppgave på FRIstedet.no, en filmsnutt på dvd-en samt en elevkopi. TILBAKE TIL MENY 48/53

46 En FRI-time Leksjonene er inndelt i oppgaver. I oppgave 2a foreslås det å begynne med en ”oppvarmings-øvelse”. Oppgaven er en plenumsoppgave, slik UTROPSTEGN-symbolet viser. TILBAKE TIL MENY Oppvarmingsøvelsen er ment som et forslag. Vurder selv om den passer. 49/53

47 En FRI-time Oppgave 2b i leksjon 2 handler om flertallsmisforståelsen, dvs. at man ofte tror at bruk av tobakk er mer utbredt enn hva som faktisk er tilfelle. TILBAKE TIL MENY Oppgaven kan gjennomføres enten på papir, lysark eller ved hjelp av den interaktive versjonen på FRIstedet.no. ARK-symbolet i margen betyr elevkopi. For å styrke elevenes digital kompetanse, anbefales det å bruke oppgavene på FRIstedet.no så ofte som mulig. Elevene bør også oppfordres til å bruke Internett i tillegg til det som gjøres i timene. 50/53

48 En FRI-time Diskusjon Oppgave 2c har som tema ”Hvorfor begynner stadig færre å røyke?” Elevene arbeider i plenum i denne oppgaven, slik det er vist gjennom UTROPSTEGN-symbolet i margen. Aktivt verdivalg Det er foreslått to ulike arbeidsmetoder: TILBAKE TIL MENY 51/53

49 En FRI-time Som avslutning på leksjonen foreslås det å vise filmsnutten som ligger bakerst i permen: ”Hvorfor begynner stadig færre å røyke?” TILBAKE TIL MENY 52/53

50 En FRI-time For leksjon 2 er det bakgrunnsinformasjon til læreren i form av statistikk, hentet fra Ungdomsskoleundersøkelsen 2000 og 2005. Statistikken er også lagt ut på FRIstedet.no, under den dynamiske utgaven av leksjonen. TILBAKE TIL MENY 53/53 Lykke til med FRI!


Laste ned ppt "Visuell guide 1/53. ET TOBAKKSFOREBYGGENDE UNDERVISNINGSPROGRAM FOR UNGDOMSSKOLEN Hva er FRI? Hva består FRI av? En FRI-time Gjennomgang av en leksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google