Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva bør de dekke? Hvordan bør de dekkes? Hvem bør dekke dem? Alternativ tittel: HVORDAN SKAL PRIVATE HØGSKOLER MAKTE DE ØKONOMISKE UTFORDRINGENE KNYTTET.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva bør de dekke? Hvordan bør de dekkes? Hvem bør dekke dem? Alternativ tittel: HVORDAN SKAL PRIVATE HØGSKOLER MAKTE DE ØKONOMISKE UTFORDRINGENE KNYTTET."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva bør de dekke? Hvordan bør de dekkes? Hvem bør dekke dem? Alternativ tittel: HVORDAN SKAL PRIVATE HØGSKOLER MAKTE DE ØKONOMISKE UTFORDRINGENE KNYTTET TIL INFRASTRUKTUR? NPH-seminar 19.01.2011 Bjørg Sveinall Øgaard

2 NLA høgskolen AS • 1600 studenter • 150 ansatte, 133 årsverk • Driftsbudsjett på ca 113 mill for 2011 • Fusjon mellom NLA Høgskolen og NLA Lærerhøgskolen per 01.01.2010 • Pr 01.01.2010 etablert eget eiendomsselskap med samme eierstruktur som høgskolen • Disponerer 14 000 kvm på to steder i Bergen – ca 15 km imellom • Ønske om samlokalisering • Betaler 775 pr kvm til eget eiendomsselskap, dvs 11 mill per år • Markedspris på aktuelle bygg sentralt i Bergen er 1500 – 2500 pr kvm NPH-seminar 19.01.2011 Bjørg Sveinall Øgaard

3 Hva er infrastrukturkostnader Defineres bl.a. som : transportkostnader, IT-kostnader, kostnadene som skal til for at et samfunn kan fungere For vår sektor - jfr dagens tema: kostnader knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av funksjonelle undervisningsbygg (LCC) kostnader knyttet til et fungerende IT-miljø /systemløsninger (dyrere for private høgskoler pga mva-problematikk) NPH-seminar 19.01.2011 Bjørg Sveinall Øgaard

4 Eierforhold Eier egne bygg/ har eget skattefritt eiendomsselskap: kan selv bestemme husleienivå og utviklingstakt Leier hos høgskolens eier - eier er interesseorganisasjon: diskusjon om nivå og ev oppbygging av fond kan være vilje til å subsidiere husleie – til hvilken pris? Leier hos høgskolens eier – profesjonell eiendomsforvalter: ønske om fortjeneste? skatteproblematikk – fondsoppbygging? Leier på det åpne markedet: hva koster tjenelige lokaler? HAR VI ØKONOMI TIL Å HA GODE NOK LOKALER NPH-seminar 19.01.2011 Bjørg Sveinall Øgaard

5 Krav til oss Nye undervisningsformer krever ny utforming av bygg Studentenes arbeidsformer krever ny utforming Ansattes arbeidsformer krever ny utforming Universell utforming av offentlige bygg Krav om inneklima IT tilgjengelig overalt i byggene Kravene er de samme til statlige og private høgskoler - Er vi likestilt ang tilgang til økonomiske midler? NPH-seminar 19.01.2011 Bjørg Sveinall Øgaard

6 Tildeling til infrastruktur for statlige institusjoner – ”friske midler” i budsjettet Alle tall i 1000 kr 201120102009 Husleiekompensasjon39 50034 70011 700 Utstyr til bygg/ byggeprosjekter via KD469 70098 000 Byggeprosjekter/rehabilitering via FAD1 182 0001 062 800866 000 Kurantprosjekter fra Statsbygg950 000 Mangler tall Private høgskoler får ikke del i slike friske midler NPH-seminar 19.01.2011 Bjørg Sveinall Øgaard

7 Tildeling via finansieringssystemet Tildelingen for 2011 består av: • Studiepoengproduksjon (40 % av studieplasskostnad) • Rekrutteringsstillinger (Stipendiat/post doc) • RBO • Resten (tidligere kaldt basis) Resten (basis)skal dekke: • Resten av studieplassutgiftene (60 %) • Midler til infrastruktur (bygg, IT, annet nødvendig utstyr) Sammenligning private og noen utvalgte statlige institusjoner NPH-seminar 19.01.2011 Bjørg Sveinall Øgaard

8 Stats tilskudd 2011RBOStipendiatPost doc Småforsk midlerFaktorTildelt Beregnet full finansiering Tildelt til andre formål Frie midler til f.eks husleie % av totalt tildeltEierform Det teologiske Menighetsfakultet 65 628 4 747 19 - 151 1,0 24 490 61 225 20 098 -15 695-24 %Eier selv Handelshøyskolen BI 211 389 13 357 28 - 988 0,3 101 483 253 707 36 745 -79 063-37 %Eier selv Misjonshøgskolen 18 576 2 037 5 - 93 1,0 7 413 18 533 6 130 -6 087-33 %Leier av eier Ansgar teologiske høgskole 11 189 535 - - - 1,0 3 813 9 533 535 1 12210 %Leier av eier Bergen Arkitektskole 12 569 - - - - 0,7 8 061 20 153 - -7 584-60 %Leier av eget datterselskap Barratt Dues Musikkinstitutt 14 414 - - - - 1,0 5 597 13 993 - 4223 %Leier av eier Betanien diakonale høgskole 23 194 68 - - - 1,0 9 246 23 115 68 110 %Leier av eier Campus Kristiania 29 613 860 - - 66 0,7 25 288 63 221 926 -34 534-117 %Leier Den norske Balletthøyskole 9 368 8 - - - 1,0 8 536 21 340 8 -11 980-128 %Leier Den norske Eurytmihøyskolen 2 862 - - - - 1,0 975 2 438 - 42515 %Leier Diakonhjemmet Høgskole 115 723 2 068 5 - 178 1,0 55 661 139 153 6 246 -29 676-26 %Leier av eier Dronning Mauds Minne Høgskole 88 906 1 027 1 - 103 1,0 29 244 73 110 1 930 13 86616 %Eier selv Fjellhaug internasjonale høgskole 6 652 34 - - - 1,0 2 060 5 150 34 1 46822 %Leier av eier Haraldsplass diakonale høgskole 23 653 234 - - - 1,0 10 272 25 680 234 -2 261-10 %Leier av eier Høgsk for landsbruk&bygden. 2 325 - - - - 1,0 864 2 160 - 1657 %Leier Høgskolen Diakonova 36 812 92 - - - 1,0 13 504 33 760 92 2 9608 %Leier av eier Høgskolen for ledelse&teologi 2 759 - - - - 1,0 1 120 2 800 - -41-1 %Leier av eier Høgskolen i Staffeldtsgate 10 187 150 - - - 1,0 5 176 12 940 150 -2 903-28 %Leier av eier Lovisenberg diakonale høgskole 62 355 124 - - 59 1,0 22 378 55 945 183 6 22710 %Leier av eier Mediehøgskolen Gimlekollen 13 019 103 - - - 1,0 5 964 14 910 103 -1 994-15 %Eier selv NLA Høgskolen 89 464 1 503 2 - 157 1,0 33 352 83 380 3 260 2 8243 %Eier selv NITH 19 431 478 - - - 0,5 6 288 15 720 478 3 23317 %Leier Rudolf Steinerhøgskolen 9 872 34 - - - 1,0 4 462 11 155 34 -1 317-13 %Leier Høgskolen i Buskerud 281 355 4 509 17 - 449 1,0 83 915 209 788 18 558 53 01019 % Høgskolen i Harstad 116 730 815 6 - 164 1,0 27 370 68 425 5 779 42 52636 % Høgskolen i Sogn og Fjordane 315 744 1 405 11 - 300 1,0 69 988 174 970 10 505 130 26941 % Høgskolen i Vestfold 390 970 6 695 22 - 615 1,0 92 900 232 250 24 910 133 81034 % Norges Handelshøgskole 336 676 9 806 64 6 701 1,0 94 825 237 063 67 707 31 9079 % Norges Idrettshøgskole 152 660 7 485 32 1 192 1,0 27 048 67 620 34 277 50 76333 % Universitetet i Agder 851 430 23 214 49 4 1 533 1,0 232 206 580 515 67 947 202 96824 % Universitetet i Tromsø 1 810 460 125 591 271 25 3 086 1,0 208 153 520 383 370 477 919 60151 % Tilskudd 2011 – beregning av ”frie midler” NPH-seminar 19.01.2011 Bjørg Sveinall Øgaard

9

10 Utfordringer:  Hvordan drive en forsvarlig byggforvaltning under ulike eierforhold?  Hvordan kan private høgskoler innfri de krav som stilles til bygningskvalitet uten at utdanningskvaliteten svekkes radikalt med dagens finansieringssystem?  Hvordan kan private høgskoler få mer likeverdige økonomiske forhold når vi blir møtt med samme krav til utdanningskvalitet og bygningskvalitet? Takk for oppmerksomheten NPH-seminar 19.01.2011 Bjørg Sveinall Øgaard


Laste ned ppt "Hva bør de dekke? Hvordan bør de dekkes? Hvem bør dekke dem? Alternativ tittel: HVORDAN SKAL PRIVATE HØGSKOLER MAKTE DE ØKONOMISKE UTFORDRINGENE KNYTTET."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google