Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva bør de dekke? Hvordan bør de dekkes? Hvem bør dekke dem? Alternativ tittel: HVORDAN SKAL PRIVATE HØGSKOLER MAKTE DE ØKONOMISKE UTFORDRINGENE KNYTTET.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva bør de dekke? Hvordan bør de dekkes? Hvem bør dekke dem? Alternativ tittel: HVORDAN SKAL PRIVATE HØGSKOLER MAKTE DE ØKONOMISKE UTFORDRINGENE KNYTTET."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva bør de dekke? Hvordan bør de dekkes? Hvem bør dekke dem? Alternativ tittel: HVORDAN SKAL PRIVATE HØGSKOLER MAKTE DE ØKONOMISKE UTFORDRINGENE KNYTTET TIL INFRASTRUKTUR? NPH-seminar Bjørg Sveinall Øgaard

2 NLA høgskolen AS • 1600 studenter • 150 ansatte, 133 årsverk • Driftsbudsjett på ca 113 mill for 2011 • Fusjon mellom NLA Høgskolen og NLA Lærerhøgskolen per • Pr etablert eget eiendomsselskap med samme eierstruktur som høgskolen • Disponerer kvm på to steder i Bergen – ca 15 km imellom • Ønske om samlokalisering • Betaler 775 pr kvm til eget eiendomsselskap, dvs 11 mill per år • Markedspris på aktuelle bygg sentralt i Bergen er 1500 – 2500 pr kvm NPH-seminar Bjørg Sveinall Øgaard

3 Hva er infrastrukturkostnader Defineres bl.a. som : transportkostnader, IT-kostnader, kostnadene som skal til for at et samfunn kan fungere For vår sektor - jfr dagens tema: kostnader knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av funksjonelle undervisningsbygg (LCC) kostnader knyttet til et fungerende IT-miljø /systemløsninger (dyrere for private høgskoler pga mva-problematikk) NPH-seminar Bjørg Sveinall Øgaard

4 Eierforhold Eier egne bygg/ har eget skattefritt eiendomsselskap: kan selv bestemme husleienivå og utviklingstakt Leier hos høgskolens eier - eier er interesseorganisasjon: diskusjon om nivå og ev oppbygging av fond kan være vilje til å subsidiere husleie – til hvilken pris? Leier hos høgskolens eier – profesjonell eiendomsforvalter: ønske om fortjeneste? skatteproblematikk – fondsoppbygging? Leier på det åpne markedet: hva koster tjenelige lokaler? HAR VI ØKONOMI TIL Å HA GODE NOK LOKALER NPH-seminar Bjørg Sveinall Øgaard

5 Krav til oss Nye undervisningsformer krever ny utforming av bygg Studentenes arbeidsformer krever ny utforming Ansattes arbeidsformer krever ny utforming Universell utforming av offentlige bygg Krav om inneklima IT tilgjengelig overalt i byggene Kravene er de samme til statlige og private høgskoler - Er vi likestilt ang tilgang til økonomiske midler? NPH-seminar Bjørg Sveinall Øgaard

6 Tildeling til infrastruktur for statlige institusjoner – ”friske midler” i budsjettet Alle tall i 1000 kr Husleiekompensasjon Utstyr til bygg/ byggeprosjekter via KD Byggeprosjekter/rehabilitering via FAD Kurantprosjekter fra Statsbygg Mangler tall Private høgskoler får ikke del i slike friske midler NPH-seminar Bjørg Sveinall Øgaard

7 Tildeling via finansieringssystemet Tildelingen for 2011 består av: • Studiepoengproduksjon (40 % av studieplasskostnad) • Rekrutteringsstillinger (Stipendiat/post doc) • RBO • Resten (tidligere kaldt basis) Resten (basis)skal dekke: • Resten av studieplassutgiftene (60 %) • Midler til infrastruktur (bygg, IT, annet nødvendig utstyr) Sammenligning private og noen utvalgte statlige institusjoner NPH-seminar Bjørg Sveinall Øgaard

8 Stats tilskudd 2011RBOStipendiatPost doc Småforsk midlerFaktorTildelt Beregnet full finansiering Tildelt til andre formål Frie midler til f.eks husleie % av totalt tildeltEierform Det teologiske Menighetsfakultet , %Eier selv Handelshøyskolen BI , %Eier selv Misjonshøgskolen , %Leier av eier Ansgar teologiske høgskole , %Leier av eier Bergen Arkitektskole , %Leier av eget datterselskap Barratt Dues Musikkinstitutt , %Leier av eier Betanien diakonale høgskole , %Leier av eier Campus Kristiania , %Leier Den norske Balletthøyskole , %Leier Den norske Eurytmihøyskolen , %Leier Diakonhjemmet Høgskole , %Leier av eier Dronning Mauds Minne Høgskole , %Eier selv Fjellhaug internasjonale høgskole , %Leier av eier Haraldsplass diakonale høgskole , %Leier av eier Høgsk for landsbruk&bygden , %Leier Høgskolen Diakonova , %Leier av eier Høgskolen for ledelse&teologi , %Leier av eier Høgskolen i Staffeldtsgate , %Leier av eier Lovisenberg diakonale høgskole , %Leier av eier Mediehøgskolen Gimlekollen , %Eier selv NLA Høgskolen , %Eier selv NITH , %Leier Rudolf Steinerhøgskolen , %Leier Høgskolen i Buskerud , % Høgskolen i Harstad , % Høgskolen i Sogn og Fjordane , % Høgskolen i Vestfold , % Norges Handelshøgskole , % Norges Idrettshøgskole , % Universitetet i Agder , % Universitetet i Tromsø , % Tilskudd 2011 – beregning av ”frie midler” NPH-seminar Bjørg Sveinall Øgaard

9

10 Utfordringer:  Hvordan drive en forsvarlig byggforvaltning under ulike eierforhold?  Hvordan kan private høgskoler innfri de krav som stilles til bygningskvalitet uten at utdanningskvaliteten svekkes radikalt med dagens finansieringssystem?  Hvordan kan private høgskoler få mer likeverdige økonomiske forhold når vi blir møtt med samme krav til utdanningskvalitet og bygningskvalitet? Takk for oppmerksomheten NPH-seminar Bjørg Sveinall Øgaard


Laste ned ppt "Hva bør de dekke? Hvordan bør de dekkes? Hvem bør dekke dem? Alternativ tittel: HVORDAN SKAL PRIVATE HØGSKOLER MAKTE DE ØKONOMISKE UTFORDRINGENE KNYTTET."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google