Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Velkommen til Informasjons-/ dialogmøte på barnehageområdet Ingeniørenes Hus Møtesenter 13.Desember 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Oslo og Akershus Velkommen til Informasjons-/ dialogmøte på barnehageområdet Ingeniørenes Hus Møtesenter 13.Desember 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Velkommen til Informasjons-/ dialogmøte på barnehageområdet Ingeniørenes Hus Møtesenter 13.Desember 2013

2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus ÅRSMELDINGER FOR BARNEHAGER 2013 v/ Fakra Butt

3 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bakgrunn for samlingen •Lenge siden sist •Ønsker dialog med kommuner •Informere om endringer i skjema og faglig veiledning •Mange henvendelser underveis •Fortsatt feil i skjemaer

4 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Presentasjon Del 1. Generelt Del 2. Hva er endret Del 3. Andre viktige forhold Del 4. Planlagte større endringer i fremtiden

5 Fylkesmannen i Oslo og Akershus DEL I Generelt

6 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Ny hjemmel for innsamling av tjenestedata •Barnehagelovens § 7 andre ledd: Kommunale barnehageeiere må legge frem opplysninger om tjenestedata. Ikke-kommunale barnehageeiere må legge frem opplysninger om tjenestedata og regnskapsdata. Departementet gir nærmere forskrifter om fremleggelse av tjenestedata og regnskapsdata.

7 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Ansvar og Avhengighet •Conexus •IST •Barnehageeiere •Kommuner •Fylkesmenn •SSB •Utdanningsdirektoratet

8 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nærmere om kommunens ansvar •Se over om alle barnehager ligger i innrapporteringsløsningen –Nye barnehager som mangler årsmeldingsskjema må få tildelt et gyldig organisasjonsnummer ved at barnehageeier tar kontakt med ER –Barnehager som ikke er i drift må settes som inaktive barnehager

9 Fylkesmannen i Oslo og Akershus •Dele ut brukernavn og passord til barnehager •Være behjelpelig med innrapporteringen •Ved behov bistå barnehageeierne med utfylling av skjema •Kontrollere opplysninger •Gi en intern innleveringsfrist •Purre barnehager som ikke leverer innen fristen eller som leverer et mangelfullt eller feilaktig utfylt skjema Nærmere om kommunens ansvar

10 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nærmere om Fylkesmannens ansvar -Sørge for at alle barnehager/ kommuner leverer skjemaer -Ved behov gi faglig veiledning til kommunene -Kvalitetssikre innrapporterte data -Hva innebærer dette i praksis? Kontrollere 1550 skjemaer i Oslo og Akershus? Alt fra A til Å? Fylkesmannen kontrollerer logiske sammenhenger og mot forrige års innlevert årsmelding.

11 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Saksgang Prosessflyten i løsningen for årsmeldinger er som følger:

12 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Basil`s relasjon til andre registrene Virksomhets- og foretaksregisteret (VOF) Brønnøysund- registrene (BR) Enhetsregistret (ER ) Barnehage- Statistikk- Innrapporterings Løsning (BASIL)

13 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Basil For oppdatering av BASIL må: 1.Registeropplysninger være på plass i ER 2.SSB må få beskjed om å legge inn endringer - Vurder nødvendigheten av endringene Vær nøye med å melde endringer før 13.12.13!

14 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Basil forts. •Barnehageeier skal melde alle endringer til ER fortløpende gjennom året. •Kommunen – sjekk at det faktisk er gjort. •Hvordan sjekke om opplysningene er korrekt registrert? http://www.brreg.no/

15 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nettside for innrapportering i BASIL http ://basil.udir.no

16 Fylkesmannen i Oslo og Akershus DEL II Om endringer i årsmeldingsskjemaet for 2013

17 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bakgrunn for endringer •Evalueringer fra alle embeter •Faggruppa •Barnehager og kommuner •Kunnskapsdepartementet •Statistisk Sentralbyrå •Interne innspill fra Udir

18 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Hva er endret? •Oppdatert teknisk plattform –Visuelle endringer •Innhenter flere data fra Enhetsregisteret –Adresseopplysninger –Eier –Eierform –Disse kan ikke endres i BASIL, men må endres i Enhetsregisteret •Preutfylte data basert på fjorårets opplysninger –Barnehagetype –Barnehagens godkjenning –Disse kan barnehagen fritt endre i BASIL

19 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Hva er endret forts.? •Alle spørsmål har blitt gjennomgått –3 nye spørsmål –2 som utgår •Veiledning har blitt gjennomgått –Mange små justeringer •Kontroller –Skjemaet har mange kontroller og advarsler –Få feil slippes igjennom –Kontroller som sammenligner med fjorårets rapportering

20 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Generelle endringer •Kommuner uten aktive barnehager forsvinner ikke lenger •Bedre funksjonalitet i «scrolling» i venstre felt •Mulighet for eksport av brukerlister •Hvis e-post til barnehagen mangler blir de tvunget til å fylle ut denne

21 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Punktlisten til venstre har blitt endret –Nummering i listen og spørsmål er identiske –Enklere navigasjon Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013

22 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013

23 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kontroller - Ikke nødvendig med kontroll. Faglig Veiledning –Ingen endringer. Til punkt 1 i årsmelding 2013

24 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.

25 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Til punkt 2 i årsmelding 2013 Kontroller - Ny kontroll som gir advarsel hvis barnehagen har endret barnehagetype Faglig Veiledning - Mer utfyllende informasjon om hvor barnehagene skal melde feil eller endringer i feltene som er basert på opplysninger fra Enhetsregisteret

26 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.

27 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.

28 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Til punkt 3 i årsmelding 2013 Kontroller - Kontroll som sjekker at barnehagene fyller ut når det krysser av på «annet» i punkt 3 C - Kontroll med om godkjenningsfeltet i punkt 3 D er fylt ut. Må fylles av alle barnehager. - Nye kontroller som sjekker feil verdier og verdier som kan misforstås, eksempelvis på åpningstid (0,5 og 0,25 ugyldige verdier) - Forbedret kontroll på tilsynsspørsmål, dersom barnehager svarer «ja», så må de fylle ut type tilsyn

29 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Faglig Veiledning - Ingen markante endringer i veiledningsteksten. - Veiledningspunkt utvidet fra 3A-G til 3 A-I - Hele veien henvises det til at hvis preutfylte opplysninger ikke stemmer så må barnehagens eier ta kontakt med Enhetsregistret. - Veiledningstekst til punkt 3D er ikke laget (foreløpig?) Til punkt 3 i årsmelding 2013

30 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.

31 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.

32 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Til punkt 4 i årsmelding 2013 Kontroller - Ny kontroll på 4 A, B og C som sjekker mot svært store endringer fra i fjor Faglig Veiledning - Ingen endringer

33 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.

34 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Til punkt 5 i årsmelding 2013 Kontroller - Hvis det er registrert verdi større enn null i 5B må 5C være utfylt - Hvis det blir registrert barn i punkt 5C, men ingen tospråklige assistenter så får barnehagen en advarsel. Hvis barnehagen har tospråklige assistenter, men svarer nei her så blir barnehagen stoppet.

35 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Faglig Veiledning - Hva er et minoritetsspråklig barn? - Veiledningspunkt utvidet fra 5 A-C til 5A-D - Ordet «medregnet» er byttet ut med «herunder» i punkt 5 B - Punkt 5 C har ny veiledningstekst Til punkt 5 i årsmelding 2013

36 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.

37 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Til punkt 6 i årsmelding 2013 Kontroller - Ingen endringer Faglig Veiledning - Ingen endringer

38 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts. 2 av spørsmålene er tatt bort under dette punktet

39 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Til punkt 7 i årsmelding 2013 Kontroller - Endrer kontrollen slik at barnehagene må fylle ut et beløp Faglig Veiledning - Justering av veiledning som tydeliggjør at foreldrebetaling ikke inkluderer kostpenger på spørsmål nummer to - Veiledningspunkter er kortet ned da to av spørsmålene under punkt 7 er tatt bort

40 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.

41 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.

42 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Til punkt 8 i årsmelding 2013 Kontroller - 8A Årsverk styrer og vaktmester/renhold må ha verdi større enn 0 - Sjekker samsvar mellom dispensasjon over 50% i A og dispensasjon i C - Sammenheng mellom spm. Om «særskilt språkstimulering til barna i 5B gitt i form av ekstra personalressurser?» Og årsverk til dette i 8A - Sammenheng mellom tospråklige assistent og minoritetsspråklige barn i barnehage

43 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Faglig veiledning - Pedagogisk leder: Her skal alle skal som inngår i pedagognormen oppgis. Tydeliggjøring av at ikke bare barnehagelærer kan føres opp her. Barnehagelærere som ikke inngår i pedagognormen eller er styrere skal føres som assistenter. - Tospråklige assistenter: Veiledningen tydeliggjør at det er oppgavene og ikke etnisiteten til den tospråklige assistenten som er avgjørende - I punkt 8 C er Førskolelærerutdanning erstattet med Barnehagelærerutdanning Til punkt 8 i årsmelding 2013

44 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.

45 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oppsummering av endringer i årsmeldingsskjema for 2013 •Endringer i hvordan enhetsopplysningene innhentes og behandles •Omlegginger i seksjon 3. barnehagens organisering •Ellers mindre endringer

46 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oppsummering av endringer i «kontroller» for 2013 Fokus på kvalitetssikring: Barn -Antall barn -Antall minoritetsspråklige barn Personale -Ekstremverdier årsverk i forhold til stillinger -Dispensasjoner fra Utdanningskravet Sammenheng mellom barn og personale -Ekstremverdier lav/høy bemanningstetthet -Dispensasjoner fra pedagognormen

47 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Eksempel på «kontroller»

48 Fylkesmannen i Oslo og Akershus DEL III Andre viktige forhold å være oppmerksom på

49 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Viktighet av korrekt rapportering •Opplysning skal være 15.12.13 •Viktig å registrere hver barnehage med eget org. nr –Kobles med årsregnskap –Beregning av leke- og oppholdsareal –Beregning av voksentetthet •Viktig å godkjenne skjema innen gitte frister! •Høy terskel for fristutsettelse •BASIL blir ikke korrigert etter frigivning av endelige tall.

50 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Viktighet av korrekt rapportering forts. •Kommunen bør være oppmerksom på at manglende og eller feilrapportering gir konsekvenser på KOSTRA tall. Spanderer mer på barnehagene Sjekk din plassering i kommunebarometeret Barnehagesektoren er fortsatt i vekst

51 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kontaktpersoner - kommune Kommunen må kontrollere og evt. oppdatere sine brukere Bør legge inn mer enn en kontaktperson i kommunen.

52 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Brukerliste m.m.

53 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Viktige datoer November 2013 Desember 2013 Januar 2014 Februar 2014 Mars 2014 April Mai 2014 Juni 2014 Basil åpner for kommunene den 29. Barnehagene kan rapportere fra den 13. NB! Endringene må meldes SSB før den 13. Kommuner skal godkjenne årsmelding ene innen 17. Fylkesmenn skal kvalitetssikre årsmeldings- skjemaene innen 14. SSB publisere foreløpig KOSTRA tall den 15. Udir Publisering tjenestetall SSB Endelig publisering KOSTRA tall skjer den 15.

54 Fylkesmannen i Oslo og Akershus DEL IV Planlagte større endringer

55 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Planlagte større endringer •Nasjonalt barnehageregister –Nytt register basert på Virksomhets- og foretaksregisteret –Ferdig utviklet tidlig 2014 –BASIL vil koble seg opp mot dette i 2014 •UBAS (Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon) –Arbeider for på sikt å få BASIL til å ta i bruk UBAS –Trolig høst 2014 •Elektronisk signering –Mål å få på plass, men har ikke landet på noe tidspunkt

56 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Planlagte større endringer forts. Vurderer å innføre nivå i BASIL for kommunen Sentralt Bedre måling av ressursbruk •Tospråklige assistenter •Annet personale •Vaktmester/renhold Ordninger som kommunen sentral har best oversikt over •§ 5.7 spesialpedagogisk hjelp –Antall barn og ressursbruk •Betalingsordninger –Moderasjonsordninger

57 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Planlagte større endringer forts. •Ny barnehagelov –Vil medføre behov for endringer når denne kommer •Endringer årsregnskap –Flytter innsamling til tidlig høst –Virkning fra høst 2014

58 Fylkesmannen i Oslo og Akershus LYKKE TIL MED INNSAMLINGEN!

59 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Diskusjonsoppgave •Reflekter og diskuter med din sidemann om nåværende endringer i årsmeldingsskjema og endringer som det ønskes framover (10 min) •Diskusjon i plenum (10-15 min)


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Oslo og Akershus Velkommen til Informasjons-/ dialogmøte på barnehageområdet Ingeniørenes Hus Møtesenter 13.Desember 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google