Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 1 Måling av fysisk aktivitet Validitet og reliabilitet ved selvrapportert fysisk aktivitet med spesiell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 1 Måling av fysisk aktivitet Validitet og reliabilitet ved selvrapportert fysisk aktivitet med spesiell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 1 Måling av fysisk aktivitet Validitet og reliabilitet ved selvrapportert fysisk aktivitet med spesiell referanse til CoNor-spørsmål brukt i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 2 – 1995-97) Ref.: Kurtze N, Gundersen KT, Holmen, J. Selvrapportert fysisk aktivitet i norske befolkningsundersøkelser – et metodeproblem. Norwegian Journal of Epidemiology 2003; 13 (1): 163-170. Ref.: Rangul, V. Validitet og reliabilitet på selvrapportert fysisk aktivitet ved bruk av spørreskjema brukt i HUNT 2. En pilotstudie med referanse til spørsmål videreutviklet fra HUNT 1. Høgskolen i Nord-Trøndelag, 2003.

2 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 2 Agenda  Presentasjonen er todelt: 1. Generelle betraktninger v/Kjell Terje 2. En valideringsstudie v/Vegar  Bakgrunn  Begrep og dimensjoner knyttet til fysisk aktivitet (FA)  Selvrapportert fysisk aktivitet (SFA) ved bruk av spørreskjema – et metodeproblem  Hvordan måle fysisk aktivitet? –Objektiv målemetode –Subjektiv målemetode  Mål og problemstillinger for valideringsstudien  Metode  Resultater

3 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 3 Bakgrunn  SFA ved bruk av spørreskjema – et metode problem –Eneste praktiske gjennomførbare instrument for å registrere fysisk aktivitet i populasjonsundersøkelser –Ingen ”gullstandard” for å måle selvrapportert fysisk aktivitet ved bruk av spørreskjema –Et nasjonalt og internasjonalt metode problem.  Problemene er spesielt knyttet til: –Bruk av begrep –Bruk av dimensjoner som undersøkelser bruker for å fange opp den fysiske aktiviteten

4 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 4 Dose – respons kurve for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse

5 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 5 Begrep og dimensjoner knyttet til fysisk aktivitet  Det utvidede idrettsbegrepet: ”Med idrett forstås fysisk aktivitet av ikke-yrkesmessig karakter hvor utøverens egen innsats er avgjørende for resultatet” (NIF, 1970 i Fasting, 1983:32)  Fysisk aktivitet: ” all kroppslig bevegelse produsert av skjelettmuskulatur som resulterer i en vesentlig økning av energiforbruket utover hvilenivå” (Bouchard et al., 1994:77)  Trening : ”fysisk aktivitet i fritiden som gjentas regelmessig over tid, med målsetting om å forbedre fysisk og/eller psykisk form, helse eller prestasjon”  Mosjon: ”en form for fysisk aktivitet i fritiden, som vanligvis utøves jevnlig over en bestemt tidsperiode, med formål å bedre fysisk form og helse” (Bouchard et al., 1994:12)  Dimensjoner –Regelmessighet –Hyppighet –Intensitet –Varighet

6 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 6 Helseundersøkelser - CONOR Cohort of Norway  CONOR er et nettverk av norske helseundersøkelser og et samarbeide mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og de regionale helseundersøkelsene ved de fire universitetene i Norge  CONOR er etablert for å oppnå en tilstrekkelig stor samling av biologisk materiale og standardiserte helse- og eksponeringsdata fra norske kvinner og menn  Data fra CONOR skal danne grunnlag for forskning om sykdomsårsaker og gi opplysninger om helseforhold i den norske befolkningen  CONOR skal inneholde standardiserte helse- og eksponeringsdata og biologisk materiale fra ca. 200 000 voksne personer.

7 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 7 CONOR (forts.) http://www.fhi.no/tema/conor/ Følgende helseundersøkelser inngår:  Tromsø IV og V ble gjennomført i perioden 1994-95 og 2001 og består av omtrent 27 000 kvinner og menn fra 25 år og oppover  Nord-Trøndelag (HUNT 2) ble gjennomført i perioden 1995-97 og består av omtrent 65 000 kvinner og menn fra 20 års alder og oppover.  Hordaland (HUSK) ble gjennomført i perioden 1997-99 og består av omtrent 26 000 i alder 40 til 49 år og 72 til 75 år.  Oslo (HUBRO) ble gjennomført i perioden 2000-01, og består av omtrent 22 000 personer i aldersgruppene 30, 40, 45, 59-60 og 75-76 år.  Oppland og Hedmark (OPPHED) ble gjennomført i 2000-01, og består av omtrent 12 000 personer i aldersgruppene 30, 40, 45, 60 og 75 år.  Troms og Finnmark (TROFINN) ble gjennomført i 2002, og består av omtrent 9 000 personer. Personer i aldersgruppene 30, 40, 45, 60 og 75 år ble invitert i tillegg til tidligere deltakere av helseundersøkelser.

8 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 8 Oversikt over fem ulike undersøkelser som benyttet SFA Navn Årstall Spørsmål om mosjon/fysisk aktivitet HUNT 1 (Folkehelsa SHUS,INAF Og INAF) 1984-86 Med mosjon mener vi at du for eksempel går tur, går på ski, svømmer eller driver trening/idrett. (Hyppighet) Hvor ofte driver du mosjon? (Ta et gjennomsnitt) aldri Sjeldnere enn en gang i uka En gang i uka 2-3 ganger i uka Omtrent hver dag (Intensitet) Dersom du driver slik mosjon så ofte som en eller flere ganger i uka: Hvor hardt mosjonerer du? Tar det rolig uten å bli andpusten eller svett Tar det så hardt at jeg blir andpusten og svett Tar meg nesten helt ut (Varighet) Hvor lenge holder du på hver gang? Mindre enn 15 minutter 16-30 minutter 30 minutter – 1 time Mer enn 1 time HUNT 2 (Folkehelsa, SHUS, NTNU, N-Tr. Fylkeskomm une) 1995-97 Hvordan har din fysiske aktivitet i fritida vært det siste året? Tenk deg et ukentlig gjennomsnitt for året. Arbeidsvei regnes som fritid Timer pr. uke Lett aktivitet (ikke Ingen Under 1 1-2 3 og mer svett og andpusten) Hard fysisk aktivitet 1 2 3 4 (svett og andpusten)

9 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 9 Helse- undersøk elsen (SSB) 1985 1995 Driver du vanligvis noen form for mosjon eller trening, for eksempel jogger, går lengre turer/skiturer, driver gymnastikk, sykler, svømmer, spiller fotball, tennis og lignende. Ja Nei Hvor ofte mosjonerer eller trener du vanligvis? 1-2 dager pr. uke 3-4 dager pr. uke 5-7 dager pr. uke Hvordan er din fysiske aktivitet i fritiden? Arbeidsvei regnes som fritid. Oppgi omtrent hvor mange timer pr. uke du er fysisk aktiv. Sett et antall timer som kan gjelde for en vanlig uke det siste året. (Sett kryss i hver av de to rekkene) Lett aktivitet(ikke svett/andpusten) Hard aktivitet(svett/andpusten) Ikke aktiv Under 1 time pr. uke 1-2 timer pr. uke 3 timer eller mer Levekårs - undersøk elsen (SSB) 1998Hvordan var din fysiske aktivitet i fritiden en vanlig uke siste 12 måneder? Regn arbeidsreisen som fritid. Omtrent hvor mange timer i uka utførte du lettere fysisk aktivitet, dvs. uten å bli svett eller andpusten? Ikke aktiv Under 1 time pr. uke 1-2 timer pr. uke 3 timer eller mer. Pr uke Og omtrent hvor mange timer i uka utførte du hard fysisk aktivitet, slik at du ble svett eller andpusten? Ikke aktiv Under 1 time pr. uke 1-2 timer pr. uke 3 timer eller mer. Pr uke Mosjonerer eller trener du av og til? I tilfelle hvor mange dager i uka Mosjonerer eller trener du vanligvis? Aldri Sjeldnere enn en gang i uka Mer enn en gang i uka SPESIFISER EVT. ANTALLET DAGER I UKA……

10 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 10 Objektive målemetoder for FA  Direkte kalorimetri –Prinsipp: Energiforbruk = varmeproduksjon (varmetap)  Indirekte kalorimetri –Prinsipp: Oksygen (O2) forbruket og karbondioksid (CO2) produksjonen er relatert til intensiteten av et arbeid. Eks. ”åpent kretsløp design”, direkte målt VO 2max.  Dobbeltmerket vann (DLW)  Bevegelsessensorer –Pedometer –Akselerometer –Innebygd skritteller i sko –Elektroniske bevegelsessensorer  Hjertefrekvens  Logg/dagbok

11 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 11 Subjektive målemetoder for FA Relevante metoder:  Spørreskjema  Observasjon  Borgs skala  Intervju

12 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 12 SFA ved bruk av CoNor- spørsmålene – validitet og reliabilitet Formålet med studien var:  å se om spørreskjemaet brukt i helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 2 – 1995-97) var et reliabelt og valid mål for selvrapportert fysisk aktivitet ved bruk av:  fire objektive og en subjektiv målemetode jevnført med:  et videreutviklet spørreskjema brukt i HUNT 1 1984-86 (”utviklet HUNT 1”).

13 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 13 Problemstillinger 1) Hvordan er stabiliteten på svar avgitt på spørsmål om fysisk aktivitet brukt i HUNT 2? Underproblemstilling: Hvordan er stabiliteten på svar avgitt på spørsmål om fysisk aktivitet utviklet fra HUNT 1? 2) Hvordan er sammenhengen mellom svar avgitt på spørsmål om fysisk aktivitet brukt i HUNT 2 og VO2max? Underproblemstilling: Hvordan er sammenhengen mellom svar avgitt på spørsmål om fysisk aktivitet utviklet fra HUNT 1 og VO2max? 3) Hvordan er sammenhengen mellom svar avgitt på spørsmål om fysisk aktivitet brukt i HUNT 2 og registrert tid med hjertefrekvens innenfor det valgte intensitets område? Underproblemstilling: Hvordan er sammenhengen mellom svar avgitt på spørsmål om fysisk aktivitet utviklet fra HUNT 1 registrert tid med hjertefrekvens innenfor det valgte intensitets område?

14 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 14 Problemstillinger forts…. 4) Hvordan er sammenhengen mellom svar avgitt på spørsmål om fysisk aktivitet brukt i HUNT 2 og VO2max blant fysisk aktive og inaktive? Underproblemstilling: Hvordan er sammenhengen mellom svar avgitt på spørsmål om fysisk aktivitet utviklet fra HUNT 1 og VO2max blant fysisk aktive og inaktive? 5) Hvilken betydning har alder og Body Mass Index (BMI) for svar avgitt i spørreskjema?

15 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 15 Metode  Utvalg –31 friske menn i alderen 20-36 år fra Levanger og Verdal kommune  Målemetoder som ble benyttet: –Målt VO 2 max –Registrert tid med hjertefrekvens innenfor et valgt intensitets område –Pedometer –Ført logg –Borgs skala

16 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 16 Klassifisering av intensitet basert på tre metoder Relativ intensitet (%) Klassifisering av intensitet på SFA a HRmaxVO2maxRPEUtviklet HUNT 1HUNT 2 < 35%< 30%< 9 35-59%30-49%10-11Lett aktivitet 60-79%50-74%12-13 Hard fysisk aktivitet 80-89%75-84%14-16 ≥ 90%≥ 85%>16Tar seg nesten helt ut a SFA = selvrapportert fysisk aktivitet

17 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 17 Avvik og Scotts pi i det faktiske samsvaret på svar avgitt to ganger på spørsmålene som er brukt i studien SPØRSMÅL NR. Antall kategorier AVVIK SCOTTS PI 012 N%1%1 N%1%1 N%1%1 1 (Lett FA) 41862,1993,121000,39 2 (Hard FA) 41758,61196,611000,29 3 (Hyppighet) 52172,4796,511000,62 4 (Intensitet) 32689,731000,89 5 (Varighet) 32482,8496,611000,79 1 = Kumulativ %

18 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 18 Selvrapportert fysisk aktivitet ved bruk av svar avgitt på spørsmål brukt i HUNT 2 og utviklet HUNT.,” Total” FA sett i forhold til VO 2 max (lineær regresjon) VariabelBSEBetatp HUNT 21,101,16,19,95,35 utviklet HUNT 14,01,85,674,74,000 N = 27 (HUNT 2) N = 29 (utviklet HUNT 1)

19 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 19 Selvrapportert fysisk aktivitet ved bruk avsvar avgitt på spørsmål brukt i HUNT 2 og utviklet HUNT 1, lett og hard FA sett i forhold til målt VO 2 max (lineær regresjon) VariabelBSEBetatp Lett FA HUNT 2-1,712,31-,14-,74,46 Hard FA HUNT 23,331,40,422,31,03 Lett FA utviklet HUNT 14,211,22,553,40,002 Hard FA utviklet HUNT 14,01,85,674,74,000 N = 29

20 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 20 Svar avgitt på selvrapportert fysisk aktivitet ved bruk av spørsmål om lett FA i HUNT 2 sett i forhold til målt VO 2 max (lineær regresjon, blokkvis) BlokkVariabelBSEBetatp ILett FA-1,712,31-,14-,74,46 II Lett FA-1,742,36-,14-,74,47 Alder-7,23,47-,03-,16,88 III Lett FA-2,741,83-,23-1,50,15 Alder-,25,36-,10-,68,51 BMI-1,76,41-,66-4,35,000 N = 29

21 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 21 Sammenhengen mellom svar avgitt på lett FA i HUNT 2 og VO 2 max og blant fysisk aktive og inaktive (Lineær regresjon) VariabelBSEBetatp Fysisk aktive1,52,02,03,07,95 Fysisk inaktive-2,40,01-,05-,22,83 N = 10 (fysisk aktive) N = 19 (fysisk inaktive)

22 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 22 Sammenhengen mellom svar avgitt på lett FA i utviklet HUNT 1 og VO 2 max blant fysisk aktive og inaktive (Lineær regresjon) VariabelBSEBetatp Fysisk aktive5,64,02,672,56,03 Fysisk inaktive3,50,02,472,19,04 N = 10 (fysisk aktive) N = 19 (fysisk inaktive)

23 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 23 Sammenhengen mellom svar avgitt på hard FA i HUNT 2 og VO 2 max blant fysisk aktive og inaktive (Lineær regresjon) VariabelBSEBetatp Fysisk aktive4,69,03,501,63,14 fysisk inaktive3,60,02,492,19,05 N = 10 (fysisk aktive) N = 19 (fysisk inaktive)

24 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 24 Sammenhengen mellom svar avgitt på hard FA i utviklet HUNT 1 og VO 2 max blant fysisk aktive og inaktive (Lineær regresjon) VariabelBSEBetatp Fysisk aktive7,32,03,632,29,05 Fysisk inaktive5,74,02,633,33,004 N = 10 (fysisk aktive) N = 19 (fysisk inaktive)

25 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 25 Individuelt samsvar og avvik mellom målt VO2max, BMI og svar avgitt på lett FA i HUNT 2

26 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 26 Individuelt samsvar og avvik mellom målt VO2max, BMI og svar avgitt på lett FA i utviklet HUNT 1

27 Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 27 Anbefalinger  Samme begrepsbruk  Flere spørsmål  Presis spørsmålsformulering  Ekskludere arbeid  Inkludere/ekskludere arbeidsvei  Inkludere sesongvariasjoner  Lik bruk av kategorier


Laste ned ppt "Metodeseminar Kristiansand 17.11.03 Rangul/Gundersen 1 Måling av fysisk aktivitet Validitet og reliabilitet ved selvrapportert fysisk aktivitet med spesiell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google