Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å regne i kunst og håndverk Arkitektur Utarbeidet av Kjersti Melhus, Universitetet i Stavanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å regne i kunst og håndverk Arkitektur Utarbeidet av Kjersti Melhus, Universitetet i Stavanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å regne i kunst og håndverk Arkitektur Utarbeidet av Kjersti Melhus, Universitetet i Stavanger

2 Informasjon •Dette er en samling av ppt slides til å klippe å lime fra. •Dette dokumentet inneholder tema knyttet til arkitektur som er et av hovedområdene i kunst og håndverk. •Hovedvekt er lagt på følgende emner (som alle nevnes under kompetansemålene i K&H): ulike stilretninger, bærende kontruksjoner og perspektivtegning. •Vær oppmerksom på at noen av lysarkene har notater.

3 Fra Kunnskapsløftet •Om den grunnleggende ferdigheten å regne: Å kunne regne i kunst og håndverk innebærer blant annet å arbeide med proporsjoner, dimensjoner, målestokk og geometriske grunnformer. Tegning innebærer vurdering av proporsjoner og to- og tredimensjonale representasjoner. Sammenhengen mellom estetikk og geometri er også et vesentlig aspekt i arbeidet med dekor og arkitektur. Regneferdighet kreves også i arbeid med ulike materialer og teknikker. •Om hovedområdet Arkitektur: I arkitektur står kunnskap om det fysiske nærmiljøet sentralt. Dette innebærer kunnskap om hvordan bygningskulturen, inne- og uterom, kan påvirke vår hverdag. Tegning og bygging av modeller i målestokk inngår i hovedområdet og danner grunnlag for å forestille seg tredimensjonale rom ut fra tegninger og dataanimasjoner.

4 Kompetansemål, arkitektur Etter 2. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne •lage enkle modeller av hus i naturmaterialer •tegne hus fra nærmiljøet rett forfra og rett fra siden •samtale om opplevelsen av ulike typer hus og rom i nærmiljøet Etter 4. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne •planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker •tegne hus og rom sett rett ovenfra, rett forfra og rett fra siden •samtale om gater, plasser og bygninger med forskjellige bruksfunksjoner i nærmiljøet

5 Etter 7. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne •bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger •montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom •beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger Etter 10. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne •tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv •samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, vurdere tilpasning til omgivelsene og skissere ulike løsninger •vurdere funksjonell innredning av rom, stil og smak og visualisere egne løsninger •forklare hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruksjon, valg av materialer, form, uttrykk og symbolfunksjon •bygge og teste bærende konstruksjoner i ulike materialer Kompetansemål, arkitektur

6 Ulike stilretninger •På de neste sidene ser vi på spesielle kjennetegn ved romansk, gotisk og maurisk/arabisk byggestil og hvordan disse kan analyseres og gjenskapes. •Det anbefales at man finner eksempler på bygninger i nærmiljøet.

7 Romerske buer Oldtidsbyen Madauros, Algerie r Bildet er hentet fra:

8 Romerske buer, konstruksjon Les mer i artikkelen "Romerske rundbuer med treklosser" av Cristoph Kirfel i Tangenten 2/2004.Romerske rundbuer med treklosser Bildene er hentet fra artikkelen til Kirfel.

9 Romerske buer i bygninger Colosseum, Roma St. Francis Xavier RC Church, Buffalo, New York Bildene er hentet fra: og

10 Gotiske buer Hovedinngang, Notre Dame i Paris Bildet er hentet fra:

11 Stavanger Domkirke Nordre langside Gotisk stil Romansk stil Bildene er hentet fra: og

12 Ogee - bue Mount St. Joseph School Bildene er hentet fra: og

13 Ogee-buen i fresprofiler Bildet er hentet fra:

14 Trekløver "vindu" Bildet er hentet fra: St. Teresa RC Church i Buffalo, New York.

15 Konstruksjon av trekløver-vindu Noe forminsket: Bildene er hentet fra:

16 Flere blad-formede vinduer Bildene er hentet fra:

17 Stavanger Domkirke, østfronten Tegnet av Wilhelm von Hanno, 1856 Bildene er hentet fra:

18 Detaljer fra Stavanger domkirke Bildene er hentet fra:

19 Rose-vinduer Notre Dame, Paris Bildene er hentet fra: oghttp://www.kdietz.com/galleries/topside/LondonParis2004/default.htm

20 Konstruksjon av rose-vindu Bildene er hentet fra: Se også idéheftet til Matematikkdagen 2010, utgitt av LAMIS.LAMIS

21 Paradishopp kontra katedral Paradis Nidarosdomen, Trondheim Bildene er hentet fra:

22 Villa d'Este, Tivoli, Italia Bildet er hentet fra:

23 Villa Lante, Bagnaia, Italia Bildene er hentet fra: og

24 Bærende konstruksjoner •La elevene bygge papirrør-konstruksjoner og selv erfare at trekanten er en stabil konstruksjon, mens for eksempel firkanten ikke er det. (Slik lager du papirrør: •Mulig aktivitet: Bygg en konstruksjon som er sterk nok til å holde oppe et ½-kilos lodd.

25 Opplegg fra nettet •Teknomatematikk (http://www.naturfagsenteret.no/naturfag/teknomatikk.pdf) av A. Eriksen og Ø. Sandnes. Idé- og veiledningshefte i Teknologi & Design for ungdomstrinnet. Se f.eks. s Teknomatematikkhttp://www.naturfagsenteret.no/naturfag/teknomatikk.pdf •Eiffeltårnet (http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=732290) fra naturfag.no, trinn.Eiffeltårnet

26 Eksempel Taket i Vikingskipet /

27 Eksempel Fra byggingen av Gardermoen

28 Geodesisk kuppel Les mer om geodesiske kupler og opphavsmannen, Buckminster Fuller, her: Byggverk satt sammen av et nettverk av trekanter. Nettverket virker avstivende i seg selv. Det er dessuten økonomisk i den forstand at man trenger et minimum av materiale.

29 Et geodesisk bygget bolighus Bildene er hentet fra:

30 Spaceship Earth, Disney World Bildene er hentet fra:

31 Perspektivtegning •Kort innføring fra puggandplay.com: •Kort om perspektivtegningens historie fra matematikk.org: •Se ellers idéheftet for Matematikkdagen 2010 (utgitt av LAMIS), der det er et eget kapittel om perspektivtegning.

32 Perspektivtegning på småskoletrinnet •Artikkel av B. Alseth og G. H. Lindegaard (http://www.caspar.no/tangenten/2004/perspektiv204.pdf )Artikkel Eksempel på tegning før og etter undervisning. Flere eksempler i artikkelen.

33 Perspektivtegning med GeoGebra •Opplegg fra GeoGebraWiki: –Tar utgangspunkt i artikkelen til Alseth og Lindegaard (se forrige side) –Inneholder dynamiske arbeidsark •Kurshefte for ungdomstrinnet. (http://www.geogebra.org/en/upload/files/Norwegian/henbueie/Kursskisse_geogebra_ungdom strinnet.pdf)Kurshefte for ungdomstrinnethttp://www.geogebra.org/en/upload/files/Norwegian/henbueie/Kursskisse_geogebra_ungdom strinnet.pdf –Tar for seg ettpunkts perspektivtegning på s •Tips: GeoGebra kan også brukes til å finne forsvinningspunkt i bilder. Last inn et bilde og tegn linjer oppå linjer du ser i bildet.


Laste ned ppt "Å regne i kunst og håndverk Arkitektur Utarbeidet av Kjersti Melhus, Universitetet i Stavanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google