Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevdisiplinen skal strammes inn. Kristin Østvik PPT-Ofoten Elevers stemmer om regler på skolen en doktorgradsavhandling i Sverige av Robert Thornberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevdisiplinen skal strammes inn. Kristin Østvik PPT-Ofoten Elevers stemmer om regler på skolen en doktorgradsavhandling i Sverige av Robert Thornberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevdisiplinen skal strammes inn

2 Kristin Østvik PPT-Ofoten Elevers stemmer om regler på skolen en doktorgradsavhandling i Sverige av Robert Thornberg mars 2006

3 Kristin Østvik PPT-Ofoten Bakgrunn for avhandlingen Et ønske om å se hvordan lærere arbeider med verdipedagogikk: Hvordan de oppdrar og påvirker elevene når det gjelder grunnleggende vurderinger omkring menneskesyn og moral, og hvordan elevene opplever dette.

4 Kristin Østvik PPT-Ofoten Mye tid og energi i skolene brukes på å opprettholde felles regler. Men ikke alle regler oppleves legitime av elevene. De regler de ikke kan forstå, er de heller ikke motivert for å følge.

5 Kristin Østvik PPT-Ofoten Robert T. fant ut at det meste av det verdipedagogiske arbeidet skjer spontant og ureflektert, og oftest i sammenheng med at elever bryter regler.

6 Kristin Østvik PPT-Ofoten Hvorfor regler? Regler utgjør forskrifter for: –Hvilke handlinger som er passende eller rette –Og hvilke handlinger som ikke er ønskelige, upassende eller forbudte

7 Kristin Østvik PPT-Ofoten Forskning Elever forventer at skolen har regler Elevene synes det er bra at skolen har regler Samtidig viser studier: Samtidig viser studier: At elever ikke er passive mottagere, men aktive deltagere som forsøker å skape en mening i skolehverdagen; aktive deltagere som forsøker å skape en mening i skolehverdagen; Og som derfor vurderer både kritisk og granskende skolens regler og lærernes forhold til reglene.

8 Kristin Østvik PPT-Ofoten Ulike kategorier av regler i skolen Relasjonelle regler Strukturelle regler Beskyttende regler Personlige regler Etiketteregler

9 Kristin Østvik PPT-Ofoten Relasjonelle regler Handler om hvordan man skal være mot hverandre: –Ikke mobbe –Ikke slå –Ikke krangle –Ikke slåss –Være snill mot hverandre –Vise respekt –osv

10 Kristin Østvik PPT-Ofoten Strukturelle regler Sørger for å strukturere og opprettholde de aktivitetene som foregår i skolen. Eks: –Ikke prate når lærer underviser –Ikke prate når en annen elev har ordet –Rekke opp hånden og vente –Gå til hylla og hente bøker uten å forstyrre – osv

11 Kristin Østvik PPT-Ofoten Beskyttende regler Handler om sikkerhet og helse –Ikke spring i korridoren –Ikke kast snøball –Ikke sykle i skolegården –Ikke spise godterier i skoletiden –osv

12 Kristin Østvik PPT-Ofoten Personlige regler Skal få elevene til å tenke over egne handlinger og få dem til å ta ansvar: –Ikke lyv, stå for det du har gjort! –Tenk før du snakker eller handler! –Gjør ditt beste!

13 Kristin Østvik PPT-Ofoten Etiketteregler Gir uttrykk for vaner og tradisjon i skolen –Man får ikke ha på seg lue/caps i klasserommet –Skal ikke si banneord/snakke ordentlig –Ikke tyggegummi (Når lærere snakker om disse reglene kan de si: ”Det ser så lite kjekt ut…. ”Man oppfører seg bare ikke sånn…”)

14 Kristin Østvik PPT-Ofoten Ulike kategorier av regler i skolen Relasjonelle regler Strukturelle regler Beskyttende regler Personlige regler Etiketteregler

15 Kristin Østvik PPT-Ofoten Hva mener elevene? At de fleste regler er bra! De tre viktigste reglene for elevene er: –At man ikke får lov å sloss ( eller slå og sparke) –At man ikke får lov å mobbe –At man ikke får lov å erte andre De vurderer de relasjonelle reglene høyt

16 Kristin Østvik PPT-Ofoten Hva mener elevene? –forts. Bryter man de relasjonelle reglene så: –Gjør man andre vondt –De blir lei seg –Såret –Skadet –Får vondt –Føler seg dårlig –Føler seg utenfor, eller blir redd

17 Kristin Østvik PPT-Ofoten Hva mener elevene? – forts. Elevene også positive til: –Strukturelle og beskyttende regler Men om elevene ikke ser at det foreligger noen reell fare bak en beskyttende regel, synes de heller ikke at regelen er særlig viktig (f.eks snøballkasting)

18 Kristin Østvik PPT-Ofoten Hva mener elevene? – forts. Kritiske til Etikettereglene – mange forstår ikke hvorfor de finns. –”Noen sorter tyggegummi er bra for tennene – hvorfor får man da ikke ha dem på skolen?” – Lue/caps på inne: ”Noe lærerne har bestemt man ikke få lov til. De har ikke sagt hvorfor”. Elevene har derfor problem med å se poenget med regelen. Elevene har derfor problem med å se poenget med regelen.

19 Kristin Østvik PPT-Ofoten Hva mener elevene? – forts. Viktig: At elevene ser poenget med regelen. At elevene også tror på poenget eller motivet bak regelen og betrakter den som rimelig. At lærerne er gode rollemodeller At læreren er konsekvente

20 Kristin Østvik PPT-Ofoten Hvordan jobbes det med regler i skolen? Lærernes arbeide med regler er tradisjonelle, med en slagside mot det autoritære Reglene er sjelden gjenstand for forhandling/forandring - de bare er der og skal følges

21 Kristin Østvik PPT-Ofoten Hvordan bør det jobbes med regler i skolen? Skolen bør gi lærerne mer rom for å åpent diskutere og kritisk granske reglene på skolen Anvend den ressursen elevene er! Elevene er eksperter på å være elev på akkurat sin skole. Be dem inn til å være aktive, utvikle og forandre skolens regler – både de reglene som er felles for hele skolen, og de som gjelder spesielt for gruppen

22 Kristin Østvik PPT-Ofoten Utdanningsdirektoratets rundskriv 07-2005: Om ordensreglement i grunnskoler og videregående skoler

23 Kristin Østvik PPT-Ofoten Betydningen av å ha et ordens- reglement og at det håndheves OBS! Arbeidet med å utvikle, iverksette og håndheve regler har ikke primært til hensikt å disiplinere og kontrollere elevene, men bør inngå som et viktig element i utviklingen av sosiale ferdigheter og bygging av positive relasjoner mellom elevene og mellom elevene og lærerne. Reglene skal bidra til trygge rammer i læringsmiljøet

24 Kristin Østvik PPT-Ofoten Mangel på klarhet, forutsigbarhet og konsistens i skolens bruk av regler, kan føre til økt problematferd. Et uklart verdigrunnlag og manglende bevisstgjøring i lærerpersonalet, er en viktig årsak til at regler ikke følges opp, at konsekvensene blir uklare og håndhevelsen uteblir.

25 Kristin Østvik PPT-Ofoten En effektiv strategi for et godt og trygt skolemiljø er at hele skolesamfunnet samler seg om noen viktige prinsipper for bruk av regler. Disse prinsippene kan anvendes på skole- klasse- og individnivå.

26 Kristin Østvik PPT-Ofoten Noen prinsipper for utarbeidelse og bruk av regler Involvering av foreldre og elever Reglene bør være positivt formulert og anvise ønsket atferd Reglene må være spesifikke, korte og klare Det må knyttes klare konsekvenser av regelbrudd.

27 Kristin Østvik PPT-Ofoten Ordensreglementet på din skole Når sist revidert? Hvordan ble det utarbeidet – hvem var med? Felles forståelse og konsekvens? Hvordan blir reglementet gjennomgått for elever og foresatte? Er det ”levende” i skolehverdagen i det pedagogisk arbeidet, eller dukker de opp kun ved regelbrudd?


Laste ned ppt "Elevdisiplinen skal strammes inn. Kristin Østvik PPT-Ofoten Elevers stemmer om regler på skolen en doktorgradsavhandling i Sverige av Robert Thornberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google