Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

For ansatte i barnehager i Bærum ONSDAG 6. NOV. 2013 Kl. 08.30 – 12.00 v/Emilie Kinge Mob: 92895413.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "For ansatte i barnehager i Bærum ONSDAG 6. NOV. 2013 Kl. 08.30 – 12.00 v/Emilie Kinge Mob: 92895413."— Utskrift av presentasjonen:

1 For ansatte i barnehager i Bærum ONSDAG 6. NOV. 2013 Kl. 08.30 – 12.00 v/Emilie Kinge emilie_kinge@hotmail.com www.emiliekinge.no Mob: 92895413

2 INNHOLD: HVORFOR er foreldresamarbeidet så viktig? VERDISYN: Egne holdninger.  Om empati og anerkjennelse i kontakten. Om mentalisering  Om å forstå andre menneskers reaksjonsmåter  Om å se igjennom forsvar og forstå foreldres følelser, opplevelser, behov. HVORDAN? Om dialogen som samtaleform BARN OG FORELDRE, HVA ØNSKER DE – OG HVA TRENGER DE AV OSS? Hvordan fremme foreldrekontakten? Den vanskelige samtalen. Hvorfor ”vanskelig”? Vanskelig for hvem? 19.06.2014Emilie Kinge2

3 The Serenity prayer The Serenity Prayer  Gud gi meg sjelefred å godta de tingene jeg ikke kan forandre; mot til å forandre de ting jeg kan; og visdom til å vite forskjellen. 19.06.2014Emilie Kinge3

4 (Halfdan W. Freihow 2006, s 8. i ”Kjære Gabriel”; en fars ”brev” til sin autistiske sønn,)  ” Vi trenger å ha en vegg i ryggen, du og jeg. Noen ganger er det nok med en håndflate som stryker, andre ganger behøver vi et helt reisverk av innsikt og fatteevne for ikke å falle, tumle ned i uforstand og rådløshet og angst. Enkelte ganger er vi hverandres vegg, iblant er du min, men ofte må jeg være din alene, for du snubler så lett- og da, Gabriel hender det at jeg blir redd, når jeg ikke selv har noe å holde fast ved, noe å klamre meg til, bare vind og lys og åpent hav, og du ramler utfor all begripelse”. 19.06.2014Emilie Kinge4

5 Huskeregel ” Et samfunn som setter pris på sine barn, må ta godt vare på deres foreldre” (John Bowlby i rapport til WHO i 1951) ”Det må en hel landsby til for å oppdra et barn” (afrikansk ordtak) 19.06.2014Emilie Kinge5

6 Om å se – og å bli sett!  Om å bli sett i sine behov  Og sett i sine bekymringer, vansker og følelsesmessige tilstand.  Om å bli sett bakenfor handlinger og væremåte  Om å bli sett for sine intensjoner og for sin sin innsats, og for sine egenskaper 19.06.2014Emilie Kinge6

7 Alliansen barn/foreldre  ” Alle former for kritikk av barnet vil av foreldrene oppleves som kritikk av dem selv. De emosjonelle bindingene er så sterke at det vil være vanskelig å opptre rasjonelt og veloverveid, og det er uttrykk for at foreldre bryr seg” (Thomas Nordahl, 2007) 19.06.2014Emilie Kinge7

8 Hvorfor er nær kontakt og god dialog med foreldre så avgjørende?  NB Barns lojalitet til foreldrene.  Forståelsen av barnet og hva barnet har behov for og trenger av oss, vil øke med hvor nært vi kommer foreldrene. ”Hvor er det skoen egentlig trykker?”  Forskning viser at elevers skoleprestasjoner og -resultater øker ved økt kontakt mellom skole og hjem. 19.06.2014Emilie Kinge8

9 Grunnleggende behov ”Liker de meg?” ” Liker de barnet mitt?” 19.06.2014Emilie Kinge9

10 Grunnleggende behov ”Jeg tror svært mye handler om å bli likt. Kanskje er det så enkelt. Vi trenger at noen setter pris på oss. Jeg tror mye av det jeg gjør styres av at noen skal like meg. Godt voksen er jeg fortsatt håpefull om at min far skal sette pris på mye av det jeg presterer” (Skårderud 1999) 19.06.2014Emilie Kinge10

11 Brunstad (forts)  ” Der lengselen etter anerkjennelse og bekreftelse møter et gjensvar, legges grunnlaget for arbeidsglede, trygghet og mening. Denne lengselen vil variere i intensitet og betydning i livets ulike faser, men faller aldri bort”. 19.06.2014Emilie Kinge11

12 ”Den ene”  Det kan være nok med ”den ene” som ser og forstår. Men det trengs minst én. ”Er det én som har vært der og sett, kan det være nok til å redde livet (Finn Skårderud 6/2004) 19.06.2014Emilie Kinge12

13 Grunnleggende holdning i hjelpearbeid (Carl Rogers)  Kongruens eller genuinitet  Ubetinget positiv aktelse  Empati 19.06.2014Emilie Kinge13

14 To ulike oppmerksomhetsfokus  problem- og løsningsfokusert vs  behovsfokusert 19.06.2014Emilie Kinge14

15 Empatisk forståelse og empatisk kommunikasjon Empati kan beskrives som 1) innlevelse eller inntoning og 2) (empatisk) kommunikasjon 19.06.2014Emilie Kinge15

16 Det motsatte av empati… ….kan sies å være 1) identifisering i betydningen overidentifisering (sympati) EMpati betyr INN føling SYmpati betyr MED føling. (Noen mener derfor at medfølelse er noe annet enn empati, og at den kan hindre vår innlevelse i andre ved at egne følelser styrer oss) 2) Argumentasjon 19.06.2014Emilie C. Kinge

17 Om mentalisering  Samler begreper som empati/innlevelse,  Selvinnsikt (fordrer selvrefleksjon) = ”det er både deg, - og meg. (…).  Undring, refleksjon, utforsking  Å sette skråsikkerheten i parentes  Vise genuin nysgjerrighet ( Finn Skårderud ) 19.06.2014Emilie C. Kinge17

18 Om å være positiv  ”Og det med at de skal si så mye positivt hele tiden. De prøver liksom å trekke fram positive ting som skjer, og jeg vet at de mener det godt. Så jeg må jo si at det er kjempefint det, og jeg er glad for det, men jeg er nødt til å ta tak i det som er problematisk, for det er jo det som overskygger. Og da har jeg fått høre at; ”men du er så negativ!” (mor til Håkon). 19.06.2014Emilie Kinge18

19 Forsvarsmekanismer:  Å bagatellisere  Å benekte (en enkel og direkte form for fortrengning, der en lar vær å legge merke til aspekter eller fenomen som kan virke truende).  Å rasjonalisere eller intellektualisere  Å angripe andre. Aggressiv, truende atferd. 19.06.2014Emilie Kinge19

20 Forsvarsmekanismer forts  Å projisere (det er din skyld)  Å trekke seg tilbake  Å passivt ”jatte med oss”  Å manipulere  Ekstrem tildekning (å snakke bort det meste) 19.06.2014Emilie Kinge20

21 DIALOG  Dialog: (gresk): ”dia”, - betyr gjennom, og ”logos” som betyr ”ord”, ”tale”, ”fornuft”. En dialog er en virksomhet som utøves gjennom ord. Dialog vs. monolog, debatt  I dialogen går deltakerne inn i dialogen med en visshet om at alle som deltar har noe å bidra med.  De innser at oppgaven, i tillegg til å bidra med egne innspill, også er med til å hjelpe de andre til å bidra med sine. 19.06.2014Emilie Kinge21

22 Hva skal til for å opprette en dialogisk relasjon?  Fravær av ekspert  Fravær av makt  Fravær av autoritet  Fravær av objekt/subjekt  Nærvær av subjekt/subjekt 19.06.2014Emilie Kinge22

23 Om dialog  Dialog er initiativ og respons i et rytmisk mønster  Å være i dialog er ikke bare å følge/lytte, men også å gi, - dvs. utvidelse ( Haldor Øvreeide) 19.06.2014Emilie Kinge23

24 Dialog forts. ( Helge Svare, i ”Den gode samtalen”): I en god dialog preges samtalen av:  at vi har evne til å åpne oss, til å undre oss sammen, til å trekke i samme retning og til å være tydelige uten å bli dogmatiske.  stor ro 19.06.2014Emilie Kinge24

25 Dialog forts.  lange pauser  tid, - for å få ting til å synke. ingenting haster. Det er rom for ”alt”.  sterkt nærvær og en særegen kraft 19.06.2014Emilie Kinge25

26 Dialog forts.  dialogen gir oss innsikt ved at ordene vi bruker når vi snakker, er tanker. Å snakke er å tenke. Å føre dialog er å tenke. Ordene får vekt ved at vi – og noen andre - lytter til dem.  innsikt har også å gjøre med åpenheten som skapes når man tillates å si noe som ennå ikke er ferdig tenkt, i en sammenheng der man også får tid og rom til å lete etter ordene. 19.06.2014 Emilie Kinge26

27 Dialog forts  innsikt nås gjennom å tenke høyt eller å snakke høyt. tankene blir til underveis, skritt for skritt, i takt med at vi finner ordene vi søker 19.06.2014Emilie Kinge27

28 Dialogens idealer  kunsten å lytte  kunsten å stille spørsmål. undring  kunsten å gi kritikk  sosial årvåkenhet. hvilke følelser rører seg i den andre?  oppriktighet. ærlighet.  høflighet, takt og respekt.  positivitet  kjærlighet og vennskap  tro, håp og ydmykhet 19.06.2014Emilie Kinge28

29 Foreldre nevner følgende kvaliteter som de har satt pris på i ”de gode hjelperne”:  Hun/han liker barnet mitt  Hun/han tar oss på alvor  Hun/han virker troverdig. Jeg bare vet at hun vil jenta/gutten vår det beste  Hun/han er engasjert og generøs. Hun/han gjør mer enn det hun/han hadde behøvd. Hun/han går bl.a. ut over arbeidstiden sin, gir oss sitt mobilnummer osv. 19.06.2014Emilie Kinge29

30 Foreldres ønsker og behov forts.  Hun/han er tydelig og kaller en spade en spade. Er det noe som ikke går så bra, så sier hun/han ifra. Og jeg tåler det, fordi jeg vet at hun/han vil oss vel.  Hun/han overser detaljer og småting og trekker gjerne fram det positive, de større linjene.  Hun/han viser oss tillit og tror på det jeg/vi sier. 19.06.2014Emilie Kinge30

31 Noen praktiske råd  Etabler god kontakt i fredstid. Da blir det lettere å møte de vanskeligere tidene.  Skap klima for åpenhet om evt problemer i familien. Inviter til kontakt dersom det skulle oppstå vanskelige tider.  Søk kunnskap og kompetanse om menneskelige behov og reaksjoner. 19.06.2014Emilie Kinge31

32 Noen praktiske råd, forts.  Om å skape det trygge rom.  Invitere til foreldremøter med temaer knyttet til dette, og hvordan vi kan bistå hverandre i sårbare livsfaser  Snakk positivt om andre barn og deres foreldre, enten vi er foreldre eller fagpersoner. Prøv å skape forståelse for at barns atferd alltid har en grunn  Legg inn tid for evaluering av samarbeidet 19.06.2014Emilie Kinge32

33 Spørsmål til avklaring/diskusjon?  Hvordan kan ansatte i barnehage/skole og foreldre arbeide sammen for å oppnå ”et anerkjennende klima” i barnehagen/skolen?  Personalet og foreldre, en likeverdig relasjon?  Hva skal til for å øke egen innlevelse og takle andres (forsvars-)reaksjoner?  Forventnings- og rolleavklaring!  Hvilke dilemmaer oppleves og hvordan kan disse drøftes i dialog med foreldre? 19.06.2014Emilie Kinge33

34 Bjørn Eidsvåg  Me e kver og ein ei gåta et lite univers ikkje lette åbli kloke på me forsøke å forstå oss på kryss og på tvers men har veldig langt igjen å gå  Det e lurt å væra åpen og rause det e'kje smart å fella dommar for fort det kan vær farverikt og flott hos den tause og den "verste" vær av flottaste sort me e alle mer enn me forstår me ser kunn litt av det som foregår det e spennande det her: ingen e bare det me ser 19.06.2014Emilie C. Kinge34


Laste ned ppt "For ansatte i barnehager i Bærum ONSDAG 6. NOV. 2013 Kl. 08.30 – 12.00 v/Emilie Kinge Mob: 92895413."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google