Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digitale medborgere -Hva er det? -Og hvordan blir vi det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digitale medborgere -Hva er det? -Og hvordan blir vi det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Digitale medborgere -Hva er det? -Og hvordan blir vi det?

2 Demokrati og medborgerskap Folkehelse og Livsmestring
Er to nye tverrfaglige temaer i Fagfornyelsen Hva legger dere i «Demokrati og medborgerskap»? Hva legger dere i «Folkehelse og livsmestring»? Les om: «Demokrati og medborgerskap» + «Folkehelse og livsmestring» Sammenlign deres første tanker om temaene med det dere nettopp har lest. Var det mye likt/ulikt? Hva betyr det at «Demokrati og medborgerskap» og «Folkehelse og livsmestring» er tverrfaglige temaer? Drøft i plenum

3 Digitalt medborgerskap
Definisjon (sammenfattet og oversatt av NSD): «Digitalt medborgerskap er aktiv deltakelse i nettsamfunnet gjennom egnet og ansvarlig bruk av teknologi» (Mossberger, Tolbert & McNeal, 2007, s. 1) -Men hva betyr det å være en aktiv deltaker i nettsamfunnet i dag? -Og hva betyr egentlig egnet og ansvarlig bruk av teknologi? Drøft og gi eksempler

4 Egnet og ansvarlig bruk av teknologi?
Ifølge Ribble, M. (2017) ved Digital Citizenship finnes det 9 viktige kriterier som vi må oppfylle for at vi kan kalles oss digitale medborgere: Digital tilgang (Digital access) Digital handel (Digital commerce) Digital kommunikasjon (Digital communication) Digitale ferdigheter (Digital literacy) Digital etikette (Digital etiquette) Digital lovgiving (Digital law) Digitale rettigheter og plikter (Digital rights and responsibilities) Digital helse og velvære (Digital health) Digital sikkerhet (Digital security) Er det noen av disse 9 kriteriene dere umiddelbart vet hva betyr? Hvilke og hva betyr de, tror dere?

5 Oppgave 1 Finn ut mer om digitalt medborgerskap
I par: Undersøk 3 av de 9 kriteriene og skriv opp hva disse 3 kriteriene innebærer. Søk på nett og/eller les «Fagtekst om digitalt medborgerskap» Finn sammen med de andre par som har undersøkt de samme 3 kriteriene. Drøft hva dere har kommet frem til og finn frem til en felles forståelse Legg frem funnene deres for klassen

6 Oppgave 1. Finn ut mer om digitalt medborgerskap
I klassen: Drøft hvilke av de 9 kriteriene dere helt eller delvis oppfyller– og hvilke dere trenger mer øving i. Drøft hvordan kan man øve seg/skaffe seg den nødvendige innsikt for å bli en fullverdig digital medborger? Drøft hvilke(n) av de 9 kriteriene dere tenker er viktigst for ungdommer i dag. Drøft hva digitalt medborgerskap har med de tverrfaglige temaene «Demokrati og medborgerskap» samt «Folkehelse og livsmestring» å gjøre.

7 Oppgave 2: QR-rebusløp om digitalt medborgerskap
I små grupper, vil dere nå bli sendt ut på et QR-rebusløp. For å kunne løse oppgavene på de ulike postene, trenger dere: Mobiltelefonen deres med: En app som kan skanne QR-koder (eks.»i-nigma») En app som gir dere mulighet til å ta notater En app som gir dere mulighet til å ta opp lyd Gå til posten som dere får beskjed om og løs oppgavene + følg instruksjonene på mobilskjermen når dere skanner kodene med QR-skanneren dere har lastet ned

8 Oppgave 3: Presentasjon av digitalt medborgerskap
Nå har dere fått fordype dere i temaet «Digitalt medborgerskap» og da er det på tide å presentere noe av det dere har lært. Dere kan velge mellom to forskjellige måter å presentere på: Vlogg Debattinnlegg Klikk på din foretrukne presentasjonsmåte og les mer om hvordan du kan gå frem. Lykke til! 

9 Litteraturliste Mossberger, K., Tolbert, C. J.& McNeal, R. S.(2007). Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press Ribble, M. (2017). Hentet fra


Laste ned ppt "Digitale medborgere -Hva er det? -Og hvordan blir vi det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google