Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

3. Organisasjonsstruktur

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "3. Organisasjonsstruktur"— Utskrift av presentasjonen:

1 3. Organisasjonsstruktur
Påstandene: Alle organisasjoner er hierarkiske. Det finnes ingen flate organisasjoner. Strukturen beskrives gjennom graden av spesialisering, formalisering og (de)sentralisering. Det finnes minst fem konkurrerende forklaringer på hvorfor organisasjoner har bestemte strukturer. Strukturen i en organisasjon er bestemt av ledelsen. Strukturen bestemmer ikke hvordan organisasjonen faktisk fungerer.

2 1. Hvorfor oppstår struktur?
Det alltid er noen som er overordnet andre gjennom at de har større ansvar og myndighet. Hierarki og struktur er det samme. Alle organisasjoner er hierarkiske.

3 Det finnes ingen flate organisasjoner.
Strukturen har en innebygd problemløsningsmekanisme. Alle ansatte har ikke like mye ansvar og myndighet. Det er en teoretisk og praktisk umulighet og ville gi flat organisasjonsstruktur. Flate organisasjoner finnes ikke og kommer aldri til å kunne finnes. Det finnes ingen flate organisasjoner.

4 2. Strukturens dimensjoner
Strukturen beskrives gjennom graden av spesialisering, formalisering og sentralisering/ desentralisering.

5 Organisasjonsmodeller
I en linjeorganisasjon er det entydig hvem som er overordnet andre personer eller hvilken avdeling som er overordnet andre avdelinger.

6 I en linje- og stabsorganisasjon har organisasjonen en eller flere staber.
En stab er en støttefunksjon (servicefunksjon) som gir råd til ledelsen og andre avdelinger (f. eks. Personalavdeling, IT-avdeling). Staber kan altså ikke bestemme over andre avdelinger.

7 I en divisjonsorganisasjon deles organisasjonen i to eller flere divisjoner.
Hver av disse kan organiseres som linjeorganisasjon og/eller linje- og stabsorganisasjon.

8 3. Mintzbergs strukturbegrep
Mintzberg (1979): Enhver menneskelig aktivitet gir opphav til to fundamentale og motsatte krav: (1) arbeidsdeling og (2) koordinering. Mintzberg (1979, 1993) beskriver organisasjonsstrukturen ved hjelp av tre komponenter: (1) koordineringsmekanismer, (2) organisasjonsdeler og (3) organisasjonsmodeller.

9 Organisasjonsdeler

10 Mintzbergs fem organisasjonsmodeller
(1) Enkel struktur. Den strategiske ledelsen dominerer og koordineringen skjer gjennom direkte oppsyn. (2) Maskinbyråkrati. Teknostrukturen dominerer og koordineringen skjer ved hjelp av standardisering av arbeidsprosessen. (3) Profesjonelt byråkrati. Den operative kjernen dominerer og koordineringen skjer ved hjelp av standardisering av kunnskaper hos de ansatte. (4) Divisjonalisert form. Linjeledelsen dominerer og standardisering av produktene utgjør koordineringen. (5) Adhocrati. Støtte- og service-enhetene dominerer og koordineringen skjer gjennom gjensidig tilpasning.

11 4. Hva bestemmer organisasjonsstrukturen?
Det finnes fem konkurrerende påstander (argument og motargument) om hvorfor en bestemt struktur finnes i en organisasjon. Hver av disse fem faktorene angis som årsak til at bestemte strukturer forekommer i organisasjoner. De kalles for imperativer (fra grammatikken «må!»).

12 (1) Strategi-imperativet - strategien i foretaket bestemmer organisasjonens struktur.
(2) Størrelses-imperativet - organisasjonens størrelse bestemmer strukturen. (3)Teknologi-imperativet - teknologien som bestemmer strukturen. (4) Omgivelses-imperativet - omgivelsene som bestemmer organisasjonens struktur. (5) makt og-kontroll-imperativet - de som har makt bestemmer strukturen.

13 Det finnes fem konkurrerende forklaringer på hvorfor organisasjoner har bestemte strukturer.
Strukturen i en organisasjon er bestemt av ledelsen.

14 5. Organisasjoners struktur og funksjon
En organisasjons struktur (form) gjelder den vertikale og horisontale fordelingen av posisjoner. Et organisasjonskart viser hvem som utfører de ulike arbeidsoppgavene, hvem som er overordnet/underordnet hvem, hvordan ordrer formidles nedover og hvor mange underordnede en person på høyere nivå har (kontrollspenn). Uten unntak gjelder det for organisasjoner at de har en hierarkisk form.

15 Strukturen bestemmer ikke hvordan organisasjonen faktisk fungerer.
Hierarki og byråkrati er ikke det samme. Det som faktisk blir gjort på en arbeidsplass, har å gjøre med hvordan organisasjonen fungerer. Strukturen bestemmer ikke hvordan organisasjonen faktisk fungerer.

16 Det er store avvik mellom struktur (form) og hva som faktisk gjøres (funksjon) i en organisasjon.
Strukturen er ikke årsak til effektivitet i organisasjoner. Omorganisering (en ny struktur) vil sannsynligvis ikke føre til (økt) effektivitet i organisasjonen.


Laste ned ppt "3. Organisasjonsstruktur"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google