Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevintervju B – Samarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevintervju B – Samarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevintervju B – Samarbeid
Modul 2 Elevintervju B – Samarbeid Hva skal modulen hete?

2 Mål Målet med denne modulen er at dere får erfaring med elevintervju som verktøy for å få innblikk i elevenes tenking og forståelse. Oppgaver og elevsvar i denne modulen er knyttet til forståelse av likhetstegnet. Dere får innblikk i ulike oppgaver som kan avdekke misoppfatninger og eksempler på elevsvar som kan tyde på at elevene er i misoppfatninger.

3 Tidsplan for denne økta
Aktivitet Anbefalt tidsbruk Oppsummer forarbeidet i grupper 30 minutter Oppgaver knyttet til likhetstegnet Analyser elevsvar 15 minutter Planlegg egen utprøving 25 minutter Total tidsbruk 100 minutter Sjekk tidsbruk

4 Oppsummer forarbeidet i grupper
30 minutter

5 Gruppediskusjon og plenum
Individuelt (5 min): Se over notatene dine og gjør deg klar til gruppediskusjon Gruppediskusjon (15 min): Diskuter momenter dere har notert under lesingen av utdraget. Plenum (10 min): Velg ut et par momenter som dere vil dele i plenum

6 Oppgaver knyttet til likhetstegnet
30 minutter

7 Hva tenker elevene? Løs oppgavene i Diagnostiske oppgaver knyttet til likhetstegnet individuelt. Ta utgangspunkt i spørsmålene nedenfor og diskuter i grupper: Hvilke typer oppgaver tror dere at eleven vil løse riktig? Hvilken type feilsvar kan dere få på de ulike oppgavene? Hvilken tankegang ligger bak? Hvilke spørsmål kan egne seg i et elevintervju for å få tak i elevenes tenking? Velg én oppgave dere tror vil være utfordrende for elevene og presenter den i plenum. Hver gruppe presenterer oppgaven de har valgt ut.

8 Analyser elevsvar 15 minutter

9 Eksempler på elevsvar De neste sidene viser eksempler på elevsvar på noen av oppgavene dere har arbeidet med. Oppgavene tester elevenes forståelse av likhetstegnet Diskuter eksemplene i plenum med bakgrunn i gruppediskusjonene.

10 Neste klikk viser en forklaring.
Eleven får riktig svar. Oppgaven avslører ikke om eleven tenker at likhetstegnet betyr her kommer svaret.

11 Neste klikk viser en forklaring.
Svaret tyder på at eleven tenker at likhetstegnet betyr her kommer svaret. Eleven adderer tre og fem og får åtte. Han vet ikke hva han skal gjøre med minus to.

12 Eleven adderer alle tallene og får femten.
Neste klikk viser en forklaring. Eleven adderer alle tallene og får femten. Han ignorerer tegnene og har en formening om at svaret skal stå i den siste ruta.

13 Elevene summerer tallene bak likhetstegnet og får 76 i den «røde oppgaven» og sammenligner dette med 51 i den «blå oppgaven». Eleven omtaler også likhetstegnet som «erlik». Neste klikk viser en forklaring.

14 Planlegg elevintervju
25 minutter

15 Planlegging Planlegg elevintervju der dere skal undersøke elevenes forståelse av likhetstegnet. Velg to–tre elever dere vil intervjue. Velg minst en oppgave dere tror elevene vil få til Velg oppgaver dere tror vil være utfordrende for de ulike elevene Tenk gjennom hvilke elevsvar dere vil få på de ulike oppgavene. Tenk gjennom gode oppfølgingsspørsmål. Planlegg hvordan dere vil gjennomføre intervjuene. Dokumenter elevenes tanker (notater, lydopptak) Legg til rette for at elevene får en fin opplevelse Ikke vis hva dere tenker om elevenes resonnement under intervjuet – la elevene stå for snakkingen

16 Intervju - gjennomføring
Newmans analyse: Kan du lese spørsmålet for meg? (Lese) Hva spørres det etter i oppgaven? (Forstå) Kan du fortelle meg en måte å finne svaret på? (Bearbeide) Kan du vise meg hvordan du fant svaret og si meg hvordan du går fram for å finne det? (Beskrive framgangsmåte) Kan du nå skrive svaret på oppgaven? (Avkode)

17 Elevintervju D – Etterarbeid
Modul 2 Elevintervju D – Etterarbeid

18 Erfaringsdeling etter utprøving
30 minutter

19 Erfaringsdeling i grupper og plenum
Gruppediskusjon (20 min): Hva ga elevintervjuene svar på? Hvilke misoppfatninger ble avdekt? Hvordan skal informasjonen brukes? Hvor og når kan disse misoppfatningene være et problem? Hver gruppe noterer et par momenter som skal deles i plenum. Plenum (10 min): Hver gruppe presenterer momentene de har valgt.

20 Hvilken betydning vil resultatene få for videre undervisning?
30 minutter

21 Refleksjon rundt elevintervju som metode
Diskuter (noen av) spørsmålene i kollegiet, og prøv å bli enige om felles praksis for din skole/nettverk. Hvilke erfaringer har dere gjort dere ved å bruke elevintervju til å avdekke elevenes tenking? For hvilke typer elever mener dere elevintervju egner seg? For hvilke typer oppgaver mener dere elevintervju egner seg? Hvilke utfordringer ser dere med metoden? Hvordan kan tankene med elevintervju videreføres og implementeres som en naturlig del av undervisningen deres? En i kollegiet noterer konklusjonene om felles praksis. Diskuter hva dere gjør videre med dokumentet.

22 misoppfatninger knyttet til tall
Veien videre Undervisningsopplegg som utfordrer misoppfatninger i matematikk finner du på Neste modul handler om misoppfatninger knyttet til tall

23 Kilder Brekke, G: Kartlegging av matematikkforståelse. Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Brekke, G: Kartlegging av matematikkforståelse. Veiledning til tall og tallregning. E, G og I McIntosh, A: Alle teller. Håndbok for lærere som underviser i matematikk i grunnskolen.


Laste ned ppt "Elevintervju B – Samarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google