Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 7 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 7 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 7 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)
Etter å ha lest kapitlet skal du forstå forskjellen mellom tradisjonelle kalkyler og ABC-kalkyler forstå de ulike kostnadsbegrepene knyttet til ABC- kalkyler kunne sette opp ABC-kalkyler og beregne kryss- subsidiering mellom to produkter Kapittel 7

2 Kapittel 7 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)
I tradisjonell tilleggskalkulasjon baserer de indirekte kostnadene seg på tilleggssatser knyttet til produsert mengde (antall enheter, - arbeidstimer, -maskintimer, volum eller lignende). Ved ABC (aktivitets-basert-kalkulasjon) forutsetter man at de indirekte kostnadene fordeles basert på aktiviteter som medfører kostnader og ikke bare produsert mengde. Bedriften er derfor nødt til å definere og kartlegge aktiviteter, kostnadsdrivere og aktivitetsfrekvens, henføre kostnadstallene til aktiviteten og fordele kostnaden til produktet. Det er altså fordelingen av de indirekte kostnadene som er forskjellig i de to metodene. De direkte kostnadene henføres direkte til produktet uansett metode. Kapittel 7

3 Kapittel 7 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)
Eksempel: AS ABC-industrier tilvirker og selger to produkter, Alfa og Beta. Årlig salg er enheter ALFA og enheter BETA. Bedriften har kommet fram til følgende forbruk av direkte materialer og direkte lønn: ALFA BETA Direkte materialer 700 480 Direkte lønn 10 t à kr 300,- 3 000 8 t à kr 300,- 2 400 Sum direkte kostnader 3 700 2 880 Kapittel 7

4 Kapittel 7 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)
Ved denne produksjonen går det med 200 000 arbeidstimer (som vist nedenfor): Vi skal innkalkulere indirekte kostnader etter: 1-tradisjonell kalkulasjon 2-aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) I tillegg skal vi avdekke konsekvensene for kostnadsfordelingen ved bruk av de to metodene (kryss- subsidiering). Timeforbruk Produkt Antall Per enhet Totalt ALFA 4 000 enh. 10 t t BETA enh. 8 t t t Kapittel 7

5 Kapittel 7 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)
De indirekte tilvirkningskostnadene som skal fordeles beløper seg til kr årlig. Tradisjonell tilleggskalkulasjon: Forutsett at AS ABC-industrier bruker én tilleggssats for å fordele de indirekte kostnadene (etter tradisjonell metode) og at de indirekte kostnadene innkalkuleres på basis av direkte arbeidstimer (aktivitesmålet er arbeidstimer i tilvirkningen). Dette gir en tilleggssats på En tradisjonell tilleggskalkyle vil dermed se slik ut: Kapittel 7

6 Kapittel 7 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)
ALFA BETA Direkte materialer 700 480 Direkte lønn 3 000 2 400 Indirekte tilv.kostnader Enhetskostnader Tradisjonell kalkyle belaster ALFA med kr per enhet og BETA med kr 896 per enhet. Husk det er de indirekte kostnadene som belastes forskjellig i tradisjonell kalkyle versus ABC-kalkyle. De direkte kostnadene henføres direkte til produktet og blir dermed de samme uansett kalkylemetode. Kapittel 7

7 Kapittel 7 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)
ABC-kalkulasjon:  Ved ABC (aktivitets-basert-kalkulasjon) forutsetter en at de indirekte kostnadene avhenger av aktivitet og ikke bare produsert mengde. Aktiviteter Arbeidsoppgaver som bidrar til verdiskaping, og som gjentar seg med regelmessige sekvenser. Kostnadsdrivere En faktor som driver kostnadene. Undervisningstimer, produksjonstimer og produktutviklingstimer er eksempler på kostnadsdrivere. Kapittel 7

8 Kapittel 7 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)
Aktivitetsfrekvens Antall ganger en aktivitet/transaksjon forekommer i en periode. På en skole vil antall skoletimer være et eksempel på aktivitetsfrekvens. I en industribedrift vil for eksempel antall produksjonstimer være en av mange kostnadsdrivere. Aktivitetssatser ABC-kalkylens tilleggssatser. Kapittel 7

9 Kapittel 7 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)
Tilvirkningen i vår bedrift er organisert i seks aktivitetssteder, som spesifisert nedenfor: Aktivitetsfrekvens Aktivitet(sted) Kostnadsdriver Indirekte kostnader ALFA BETA Total Indirekte lønn Dir. arbeidstimer 40 000 Maskinomstilling Antall omstillinger 6 000 9 000 15 000 Kvalitetsavd. Antall inspeksjoner 13 000 7 000 20 000 Produksjons- planlegging Antall ordrer 300 700 1 000 Materialhåndtering Antall materialmottak 600 2 400 3 000 Maskinavdeling Antall maskintimer 42 000 98 000 Sum ind. tilv. kostn. 22  (Tabell 1) Kapittel 7

10 Kapittel 7 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)
Med utgangspunkt i den indirekte kostnaden og total aktivitetsfrekvens kan vi finne prisen per aktivitetsenhet. For indirekte lønn skal kostnaden på kr 2 240 000 fordeles på 200 000 arbeidstimer Aktivitet(sted) Kostnadsdriver Indirekte-kostnad Aktivitet (fra tabell 1) Pr. aktivitets enhet Indirekte lønn Direkte arbeidstid 11,20 Maskinomstilling Antall omstillinger 15 000 Kvalitetskontroll Antall inspeksjoner 20 000 Produksjonsplanlegging Antall ordrer 1 000 Materialhåndtering Antall materialmottak 3 000 Maskinavd. Antall maskintimer (Tabell 2)

11 Kapittel 7 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)
Når vi vet kostnaden per frekvens (tabell 2) og frekvensen for hvert produkt (tabell 1) kan vi finne fordelingen av de indirekte kostnadene for produksjonen av de to produktene:  Eksempel indirekte lønn: ALFA hadde en aktivitetsfrekvens på 40 000 timer. Tilleggssatsen var kr 11,20. Dette gir en indirekte kostnad på kr Tilsvarende hadde BETA en aktivitetsfrekvens på timer. Dette gir en indirekte kostnad på kr Kapittel 7

12 Kapittel 7 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)
Vi aktivitetsfordeler de resterende indirekte kostnadene: ALFA BETA Aktivitet Kostnad Indirekte lønn 40 000 Maskinomstilling 6 000 9 000 Kvalitetskontroll 13 000 7 000 Produksjonsplanlegging 300 700 Materialhåndtering 600 2 400 Maskinavd. 42 000 98 000 Kapittel 7

13 Kapittel 7 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)
Produksjonen av ALFA er enheter og BETA enketer. Hvor store indirekte kostnader skal hver enhet av de to produktene belastes med? ALFA BETA Antall enh. Kostnad Indirekte kostnad totalt Indirekte kostnad per enhet 4 000 20 000 Kapittel 7

14 Kapittel 7 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)
ALFA BETA Direkte materialer 700,00 480,00 Direkte lønn 3 000,00 2 400,00 Indirekte tilv.kostnader (ABC) Enhetskostnader (ABC) Legg nok en gang merke til at det kun er de indirekte kostnadene som er fordelt forskjellig etter tradisjonell metode og etter ABC. De direkte kostnadene henføres direkte til produktet. Kapittel 7

15 Kapittel 7 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)
3 - Kryssubsidiering Siden vi fordeler de indirekte kostnadene «feil» etter tradisjonell metode, vil ikke produktene bli belastet med riktige kostnader. Det betyr, i dette tilfellet, at Beta subsidierer Alfa med kr : ALFA BETA Enhetskostnader (ABC) 5 758,00 3 588,40 Enhetskostnader (tradisjonell) 4 820,00 3 776,00 Differanse 938,00 -187,60 Antall enheter 4 000 20 000 Totalt (differanse * antall enh.) Kapittel 7


Laste ned ppt "Kapittel 7 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google