Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tanker, tro og tvil i bibelen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tanker, tro og tvil i bibelen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tanker, tro og tvil i bibelen
Paulus Filipper brevet Salmenes bok Salomos ordspråk

2 Oversikt over Paulus: Opprinnelse hans Livet før omvendelsen
Selve omvendelsen Livet etter omvendelsen Hvorfor er han viktig for kristendommen og dermed historien? Filipperbrevet

3 Hvorfor er Paulus interessant?
Viktige tanker om kristendommen og hva det vil si å leve som en kristen: Mente at de som trodde på Jesus ikke trengte å følge de jødiske skikkene (spiseregler, sabbaten og omskjæring) Påvirket Europas og verdens historie Hovedpersonen i Apostlenes gjerninger, en bok i Bibelen Viktig misjonær 13 brev i bibelen der personligheten, tankegangen og følelsene hans kommer tydelig fram. Brukte all sin tid på å forkynne sin tro om Jesus og hjelpe menighetene med deres problem Var ikke en av disiplene Fått kritikk for kvinnesynet

4 Paulus før reisen til Damaskus?
Født som jøde år 10 i Tarsos i Tyrkia Flerkulturell Saul (jødisk), Saulus (gresk), Paulus (latin) Faren romersk statsborger Lærte seg å snakke og tenke på gresk Utdanning: Utdannet teltmaker Lærte hebraisk i synagogen Utdannet seg til rabbiner Var tilhenger av streng jødedom – alle budene skulle følges Forfulgte de aller første tilhengerne av Jesus Ble omvendt i år 35 på en reise til Damaskus

5 Etter Damaskus Ble døpt Begynte å forkynne om Jesus
«Hedningenes» apostel – Kristendommen tilgjengelig for alle Utsatt for forfølgelse, tortur Stiftet menigheter Skrev brev Uklart hvor mange 13 i bibelen Mest kjent: Romerbrevet, første og andre Korinterbrev, Galaterbrevet Ordnet etter lengden i Bibelen Brevene viser at han har fått god utdanning

6 Filipperbrevet Varm og hjertelig tone
Paulus satt i fengsel – ville takke menigheten for en gave Hovedtanke: Selv om de kristne har det vanskelig, skal de glede seg over sin tro, støtte hverandre og stå sammen Usikkert hvor Paulus var da han skrev brevet ( Roma eller Efesos) Skriver om «rettferdighet ved tro»: Gud er menneskenes dommer, må unngå å bli kjent skyldig. Gud vil gi alle mennesker denne rettferdigheten som en gave, alle står likt over Gud. De første kristne mente at Jesus var jødenes Messias, men Paulus tanke gjorde kristendommen tilgjengelig for alle menneskene og ble til en verdensreligion

7 Salmenes bok: Link til nettbibelen Link til «Rivers of Babylon

8 Ernesto Cardenal Katolsk prest fra Nicaragua som har ny-tolket salmer i Bibelen Har opplevd undertrykkelse i hjemlandet Vender seg til Gud, akkurat som salmene i bibelen Bruker vår tids språk

9 Bibelen 66 bøker GT 39 bøker NT 27 bøker

10 Poetiske bøkene i GT: Salmenes bok (poesi) Salomos ordspråk (visdomsord) Jobs bok (drama/ poesi): det ondes problem Forkynnerne: filosofisk, dystert syn på livet Høysangen: kjærlighetsdikt brukt i bryllup Klagesangene: sorg over tempelødeleggelsene i 586 f.kr NT Paulus og brevene. Vi skal bli kjent med innholdet i Filipperbrevet 3 visdomsbøker: Job, Salomoes ordspråk og Forkynneren

11 Hvorfor lære om dette? Bibelen har inspirert bildekunstnere, diktere, musikere og filosofer gjennomtidene. Europeiske språket er fulle av bibelske navn, ord og uttrykksmåter Et skattekammer av ord og bilder som mange eier i fellesskap Ved å kjenne til dette får vi kunnskap om vårt samfunn og forståelse for språk og kultur……

12 Poetiske bøkene i GT: Salmenes bok (poesi) Salomos ordspråk (visdomsord) Jobs bok (drama/ poesi): det ondes problem Forkynnerne: filosofisk, dystert syn på livet Høysangen: kjærlighetsdikt brukt i bryllup Klagesangene: sorg over tempelødeleggelsene i 586 f.kr

13 Salmenes bok 150 dikt Sterke følelse
Kjenner du noen sanger fra vår tid med sterke følelser? Bønner → vender seg direkte til Gud fordi Gud bryr seg om hvordan mennesker har det. Kalles salmer

14 Hvordan ble de framført
Gudstjenester i tempelet: Prosesjoner, ofringer, bønn Dans, sang, musikk Fløyte, harpe, trompet, rytmeinstrumenter Ansatt musikere som framførte

15 Virkemiddel i salmens bok
Språklige bilder og sammenlikninger «ligge i grønne enger» : Ha det godt Gjentagelse i form av tankerim Det som blir sagt i ei verslinje blir utdypet i neste (ekko) «Deres strupe er som en åpen grav, de har falske ord på tungen»

16 Lovsanger og klagebønner
I Tanak kalles Salmenes bok «lovprisningsboken» Rop med jubel for Herren, all jorden!                 2 Tjen Herren med glede,           kom fram for ham med jubel!                 3 Kjenn at Herren er Gud!           Han har skapt oss, vi er hans,           vi er hans folk og den flokken han gjeter. Lovprisning til Gud, uttrykk for tillit og takknemlighet

17 40 : Lovprisning eller klagebønn Hva med salme 137?
Klagebønner (sterke virkemiddel) Klager sin nød til Gud fra en person: Frels meg, Gud!           Vannet når meg til halsen.                 3 Jeg har sunket ned i myr og dyp,           foten finner ikke feste.           Jeg er kommet ut på dypt vann,           flommen skyller over meg. 40 : Lovprisning eller klagebønn Hva med salme 137?

18 Salmenes betydning Jødenes religiøse tradisjon Kristendommen
Brukt i gudstjenester i synagogene Knyttet til bestemte høytider Kristendommen Salme 113 – 118 ble brukt under Jesus siste måltid Den mest populære boka i GT Blir fremdeles brukt i kirker og kloster Brukt under minnegudstjenester (salme 119 vers 116)

19 Salomos ordspråk Hva er et ordtak: Kjenner du noen ordtak?
Uttrykk med: livserfaringer Advarsler Leveregler Kjenner du noen ordtak? Idemyldre med sidemannen «Hårene reiser seg på hodet» «Du er min øyesten» «Ramaskrik.» Mat 2,18: «En røst blev hørt i Rama, gråt og stor klage; Rakel gråt over sine barn og vilde ikke la seg trøste, for de er ikke mere til.» «Ulv i fåreklær»

20 Salomos ordspråk Blitt til gjennom flere hundre år
Finnes likheter hos flere folkegrupper i Midtøsten Knyttet til kong Salomo: Davids sønn Berømt for sin visdom Hadde et hoff med lærde menn rundt seg – skrivere Opprettet skriveskoler Skriveskolene: Skrev ned tanker om visdom: Hva er det gode liv?

21 Visdomslæren i Bibelen
Gud hadde skapt en god verden der alt hadde sin plass Menneskets oppgave var å innrette seg etter Guds vilje Mennesket var utstyrt med vilje til å velge den rette vei Visdomsordene: Kontraster: kloke og den dumme Rettferdige og ugudelige Gode og onde De unge ta i mot visdom fra de voksne Gjør det gode, og det vil gå deg godt Velger du det vonde vil du merke følgene av det Sammenlikn med hinduismen og buddhismen Vanlige folks livserfaring er også med Latskap, faren med rusmidler, familieforhold


Laste ned ppt "Tanker, tro og tvil i bibelen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google