Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fysisk aktivitet, livsstil og helse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fysisk aktivitet, livsstil og helse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fysisk aktivitet, livsstil og helse
Læringsmål for økta: Forklare samanhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse Forklare korleis ulike kroppsideal og ulik rørslekultur påverkar trening, ernæring, livsstil og helse

2 SAMANHENGEN MELLOM FYSISK AKTIVITET, LIVSSTIL OG HELSE

3 Kva er helse? Fysisk helse: Din fysiske form og at du ikkje er sjuk.
Verdas helseorganisasjon (WHO): Helse er ikkje berre fråvere av sjukdom og skadar, men ein tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære. Fysisk helse: Din fysiske form og at du ikkje er sjuk. Psykisk helse: Handlar om å vere trygg på seg sjølv, ha god sjølvtillit og å vere fornøgd med livet. Sosial helse: Vil seie at du har venner å vere saman med, og at du har fritidsaktivitetar du trivast med.

4 Regelmessig fysisk aktivitet gjev…
Styrka immunforsvar Sterkare hjerte Sterkt redusert risiko for hjerte- karsjukdomar Auka arbeidskapasitet Betre evne til å meistre stress Større overskot og trivsel Betre søvn Betre blodsukkerregulering Sterkare muskulatur

5 Inaktivitet kan føre til…
hjerte- og karsjukdomar sukkersjuke enkelte kreftformer beinskjørheit depresjonar

6 Uheldige sider ved trening
Idrettsskadar: Utgjer 15-20% av alle personskadar i Noreg (Loland 2013) Flest skadar i ballspel og ski. Fotballskadar utgjer 33% av alle idrettsskadar Korleis unngå skadar? Skadeførebyggande trening Restitusjon

7 Livsstilsjukdommar Diabetes type 2 Fedme Eteforstyrringar (anoreksi)

8 Korleis påverkar ulike kroppsideal og ulik rørslekultur trening, ernæring, livsstil og helse?
Tynn Six-pack Rompe Store overarmar Rørslekulturar Tur Treningsstudio Organisert idrett Uorganisert idrett Lagidrettar Individuelle idrettar Inaktivitet

9 Konsekvensar av «Det perfekte kroppsideal»
Dårleg sjølvtillit Depresjon Slanking og anoreksi Bulimi Doping?

10 Eteforstyrringar/anoreksi
Definisjon: Ein unaturleg måte å tenkje og oppføre seg på når det gjeld mat, vekt og eigen kropp. Sjukdom

11 Kva kjenneteiknar ulike rørslekulturar?
Passiv Aktiv Inaktiv Indre motivasjon Ytre motivasjon

12 Fair play Formell fair play: Regelbrot, juks, filming
Uformell fair play: Følg reglane og gjer ditt beste! Full innsats, ærleg spel. Gjeld i alle kroppsøvingstimane, og elles i all idrett.

13 Kva er eit naturleg og sunt kroppsideal?
Å akseptere den kroppen du har og den kroppen andre har Å ta del av ein aktiv rørslekultur basert på indre motivasjon Å ha eit reflektert, kunnskapsbasert og balansert forhold til ernæring. Fokuser på å bevege deg og ete på ein måte som fremjar trivsel og velvære Det vil kunne påverke din totale helsesituasjon på ein positiv måte og vere nyttig for å skape ein varig aktiv livsstil.

14 Oppgåver 1. Forklar korleis Diabetes2 og fedme kan vere eit resultat av livsstil 2. Ein ungdom er aktiv i idrettslag (velg sjølv idrett), og ynskjer å bli god i idretten. Forklar korleis livsstilen til denne ungdomen, kan påverke helsa hans/hennar negativt. 3. Ein ungdom er ikkje interessert i å være i fysisk aktivitet og brukar fritida framfor datamaskina. Forklar korleis livsstilen til denne ungdomen kan påverke helsa hans/hennar negativt

15 Oppgaver (kroppsideal)
4. Ein ungdom ynskjer å bli tynnare. Korleis kan dette føre til overdreven slanking og kva slags konsekvensar kan dette få? 5. Ein ung vaksen er i ein aktiv rørsleskultur (sykling t.d.) med ytre motivasjon om å bli best. Personen blir ikkje best og vel doping som middel for å bli best. Kva slags konsekvenser kan dette få?


Laste ned ppt "Fysisk aktivitet, livsstil og helse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google