Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Siri Lundin Keller1 IKT i skolens tyskundervisning Hvor står vi og hvor går vi?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Siri Lundin Keller1 IKT i skolens tyskundervisning Hvor står vi og hvor går vi?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Siri Lundin Keller1 IKT i skolens tyskundervisning Hvor står vi og hvor går vi?

3 Siri Lundin Keller2 Ytre ståsted: krav Læreplan for tysk L-97 Læreplan for B/C-språk Ref 94 IKT i norsk utdanning: plan for 2000-2003

4 Siri Lundin Keller3 Ytre ståsted: Skole-Norge Studenterfaringer fra praksis Skolen preget av ulikheter og tilfeldigheter SITES- rapporten Second Information Technology in Education Study. http://www.ils.uio.no/forskning/sites/index.html http://www.ils.uio.no/forskning/sites/index.html Eksplosiv utvikling i skolens utstyr og infrastruktur Likevel: for liten tilgjengelighet for elever (og lærer) for planmessig utnytting av mulighetene i læringsarbeidet

5 Siri Lundin Keller4 Hva gjøres NÅ? Oppgradering av maskinparken. Utbygging av bredbånd Forsøk- og utviklingsarbeid i skolen Hva med European label? http://skolenettet3.ls.no/elabel/ http://skolenettet3.ls.no/elabel/ F eks i Lærerutdanningen ved ILSILS Forskning (nasjonalt og internasjonalt) Vår IKT-kompetanse

6 Siri Lundin Keller5 Vår IKT-kompetanse Kompetanseheving tar TID!!! Læringssenteret Disk-gruppe Tysk!!! Skoleporten ICT4L Goethe Danmarks pedagogiske bibliotek Siris faglige favorittlenker http://www.ls.no http://skolenettet.ls.no/cgi- bin/skolenettet/imaker?id=19193&malgrup pe=4&trinn=0# http://skolenettet.ls.no/cgi- bin/skolenettet/imaker?id=19193&malgrup pe=4&trinn=0# http://www.skoleporten.no http://www.ict4lt.org/ http://www.goethe.de/z/demin dex.htm - A14 http://www.goethe.de/z/demin dex.htm - A14 http://www.dlh.dk/dpb/infodok/ links.html http://www.dlh.dk/dpb/infodok/ links.html http://www.uio.no/~sirilu/Siris- Linkssammlung.htm http://www.uio.no/~sirilu/Siris- Linkssammlung.htm

7 Siri Lundin Keller6 Tysk – når IKT blir brukt Tekstbehandling (offentliggjøring, innlevering) E-post (kommunikasjonsspråk tysk) Søk på nettet / databaser (undersøkelser i tilknytning til temaarbeid) Fremlegging via presentasjonsprogram Chat Språktrening via nett/cd-rom/diskett (grammatikk/vokabular/uttale/tekstarbeid)

8 Siri Lundin Keller7 Lernen in der Wissensgesellschaft Vor uns liegt eine offene Welt, mit großer Komplexität und neuer Freihet, damit aber auch mit größerer Verantwortung für den Einzelnen. Es geht für unsere Kinder und Enkel darum, dass sie lernen, sich in dieser komplexeren Welt zurechtfinden zu können und nicht in einer Woge ungeordneter Fakten und Ereignisse untergehen. Ehem. Bundespräsident Roman Herzog, Nov. 1997.)

9 Siri Lundin Keller8 Den pedagogiske begrunnelsen (1) Tradisjonell undervisning LÆREVERK (tekster og oppgaver) Cd-spiller Lysark tv pc Stor grad av felles- oppgaver Lærer bestemmer hva, når, hvordan Lineært, strukturert, reseptivt Lehren dominant

10 Siri Lundin Keller9 Den pedagogiske begrunnelsen (2) Læringsteori Behaviourisme læring ved stimulus / respons drill & practice undervisnings- teknologi og programmert læring enveisstimulering Konstruktivisme vi konstruerer vår egen subjektive kunnskap på basis av tidligere kunnskap hypotesedanning læring ved interaksjon og samarbeid

11 Siri Lundin Keller10 Den pedagogiske begrunnelsen (3) Fokus på læringsprosessen Fra Lehren til Lernen Elevens medansvar for egen læring Krever valgmuligheter Autentisitet i læringssituasjonen Krever oppgaver ikke bare øvinger Krever autentisitet i materialvalg, i interaksjon, i aktiviteter og mål Lære for livet med fokus på lære å lære Krever metakognitiv tilnærming til læringsprosessen

12 Siri Lundin Keller11 Etter Kern & Warschauer, 2000; Warschauer, 1996: Warschauer, in press. Fått av Andreas Lund, ILS Tre stadier i CALL (Computer assisted language learning)

13 Siri Lundin Keller12 Læringsprosessen input intake bearbeiding Langtids- hukommelse output

14 Siri Lundin Keller13 Eks. på bruksområder SpråktreningUndersøkelser (prosjekter) Kommunikasjon Verktøy Databaser SpillSimuleringer Prosess-skriving (skrivehjelp) Presentasjons- programmer Portfolio Dokumentasjon

15 Siri Lundin Keller14 Eks.: SPRÅKTRENING 1 Hermetikk (f.eks.. CD-roms, Disketter) 2 Fra nettet: ferdige og dynamiske A Ren strukturtrening B Mer globale program 3 Fra nettet A hos Goethe B Hot Potatoes

16 Siri Lundin Keller15 Språktrening: Uten IKT Tekstgrunnlag/ eksempler med felles introduksjon. Øvelser (lærer / medelever som veileder). Alle samme øvelser? Kontroll (utdelt fasit eller felles), stort sett samtidig kontroll.

17 Siri Lundin Keller16 Språktrening med IKT 1: Eksempler på hermetikk * = kostet … = für bestimmtes Lehrwerk_ _____ Neue Horizonte SIR-KEL* Bausteine (1-3) U-skole (Gyldendal) * Alles klappt U-skole (Aschehoug)* Die Brücke /Parnemann VG (Cappelen)* Mitten in Europa VG(1-2) (Gyldendal) Nedlastbart Arbeids- grammatikk - tysk VG (Universitets- forlaget.)* Lær selv (Undervisnings -forlaget) * Videom (Harald Bjerregård)*

18 Siri Lundin Keller17 Einige Qualitätskriterien Was ist Sprache? Lerntheorie Lernziele Erklärungen /Zusätzliche Hilfe Inhalt / Übungstypen Sprache Wahlmöglichkeiten Fazit Rückmeldung Technische Handhabe Preis

19 Siri Lundin Keller18 Språktrening med IKT 2: Beispiele aus dem Internet Frei zugänglich (d h auch umsonst) Dynamisch Benutzerorientiert Übungen / Aufgaben für jedes Gebiet Globale multimediale Sprachkurse Goethes Lina und Leo Goethe Akte X in Arbeit

20 Siri Lundin Keller19 Einige Netzseiten zur Grammatik Siehe meine Linksammlung auf: http://www.uio.no/~sirilu http://www.uio.no/~sirilu Die Mitten in Europa-Seiten von Keller/Jakobsen/Glad (bilde 20)-26 (bilde 20) Der dänische Deutschlehrer Kofoed Deutschlehrer aus Schweden - Johannes Jänen Deutschlehrer Vindenes aus Kongsberg Deutschlehrer Eidsvik aus Volda Deutschlehrerinnen Storberget und Kvanes (Kristiansand) Bilde 27

21 Siri Lundin Keller20 Die Werkzeuge in Hot Potatoes JCloze: Lücken- aufgaben JQuiz: Kurze Antworten schreiben JMatch: Kombinationen JMix: Wörter ordnen JBC: Multiple- Choice- Aufgaben JCross: Kreuzwort- rätsel

22 Siri Lundin Keller21 JCloze Erstellung von Lückentexten Anwendungsgebiete: Wortschatz Grammatik Übersetzungen Hat alternative Antwort- möglichkeiten Beispiele: Wortschatz http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/08-vok- luke-1.htm Grammatik (Präposition + Kasus) http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/03- datprepbetogart.htm Übersetzen von Sätzen: http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie3/05- perfektum-2.htm

23 Siri Lundin Keller22 JQuiz Ist geeignet für Ausdrücke und Wörter Hat bis zu 4 Antwort- möglichkeiten Zeigt wie viel richtig ist, und wo der erste Fehler kommt Beispiele: http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/08-oversett-uttrykk- 1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/08-oversett-uttrykk- 1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/01-gram- perfektum1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/01-gram- perfektum1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie3/02-vokabular.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie3/02-vokabular.htm

24 Siri Lundin Keller23 JMatch Sätze oder Satzteile kombinieren Eignet sich gut für Leseverständnis- aufgaben Für Kombinationen von Fakten Man kann Bilder mit Text kombinieren Beispiele http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/05-textteile- zus-1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/05-textteile- zus-1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/02-gram- prep-1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/02-gram- prep-1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/09- tekstforstaelse-2.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/09- tekstforstaelse-2.htm

25 Siri Lundin Keller24 JMix Eignet sich sehr gut für alle Arten von Wortstellungs- aufgaben Viele Fazitmöglichkeiten Beispiel: http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/01-ordstilling- a.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/01-ordstilling- a.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie3/02-wortst-1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie3/02-wortst-1.htm

26 Siri Lundin Keller25 JBC Multiple-Choice- Aufgaben, geeignet für Textverständnis Grammatik Landeskunde Man kann spezifisches Feedback geben. Beispiele: Textverständnis http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/03- tekstforst-1.htm Grammatik http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie3/05-kasus- 1.htm Landeskunde http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/08- Landeskunde-1.htm

27 Siri Lundin Keller26 Expl. Grammatiktraining mit IKT 3 3: Beispiele aus dem Internet Autorenprogramme Z.B. GoethesGoethes Z.B. Hot PotatoesHot Potatoes

28 Siri Lundin Keller27 Språktrening: Samspill: elev – lærer/veileder - IKT Kanskje felles introduksjon Noe felles trening (i grupper) Egentrening på PC, lærer/med- elever som veiledere, Mange valgmuligheter, Øyeblikkelig tilbake- melding Beskrivelse og evaluering av egen læringsprosess Oppfølgings -plan

29 Siri Lundin Keller28 Undersøkelser uten IKT Læreverk (for lite!) Snail mail (flott ved brosjyreinnsamling, men ellers …?) Tyskspråklige aviser (usikkert hva man får tak i, koster) Leksika, oppslagsverk på skolen (garantert utdatert!)

30 Siri Lundin Keller29 Offene, themenorientierte Aufgaben Anstatt statischerNetz- adressen im Arbeitsbuch: Vorschläge zu Themenarbeiten und Projektaufgaben mit Ausgangspunkt im Lehrwerk, geschrieben z.B. im FrontPage. Beispiele: http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/MIEKap02.html http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/MIEKap02.html http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/05-nett-1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/05-nett-1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/07- Hundertwasser-Netzaufgaben.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/07- Hundertwasser-Netzaufgaben.htm

31 Siri Lundin Keller30 Undersøkende oppgaver eller nettsamlinger for Landeskunde http://www.uio.no/~sirilu/Siris-Linkssammlung.htm Mitten in Europa-sidene Tysklærere på nettet Tysklærer Kofoed Med mer

32 Siri Lundin Keller31 Minimumsforutsetninger for vellykkede Internett-rechercher Nettet fungerer med 15-30 maskiner samtidig Kar 51 Kar 51 Søkene er klart (!) og snevert (!) definert eller De beste nettadressene er sjekket på forhånd (lærer) Undersøkelsene / prosjektet inngår i et helhetlig undervisningsopplegg Elevene kjenner formålet med arbeidet og planlegger, gjennomfører og presenterer i forhold til målet for arbeidet

33 Siri Lundin Keller32 Eks på: Interkulturell kommunikasjon Das Bild der anderen Odyssee Deutscher Schulweb Alle Comeniusprosjektene Schulchat

34 Siri Lundin Keller33 DAS BILD DER ANDEREN http://www.bild-online.dk / http://www.esp.educ.uva.nl/ http://www.bild-online.dkhttp://www.esp.educ.uva.nl/

35 Siri Lundin Keller34 Odyssee http://www.goethe.de/oe/mos/odyssee/index.htm http://www.goethe.de/oe/mos/odyssee/index.htm

36 Siri Lundin Keller35 Eks: Kontakt Deutscher Schulweb http://www.schulweb.de/kontakt.html http://www.schulweb.de/kontakt.html Finn partnere Still spørsmål i tilknytning til skoleavisene osv Chat Rainhard Donaths sider om E-Mail- Partnerschaften http://www.englisch.schule.de/dafemail.htm http://www.englisch.schule.de/dafemail.htm Die Online-Zeitung für junge Leser: http://www.sowieso.de/ http://www.sowieso.de/

37 Siri Lundin Keller36 Lærer + PC = sant? Computers will not replace teachers. However, teachers who use computers will probably replace teachers who dont. Ray Clifford,Provost of the Defense Language Institute

38 Siri Lundin Keller37 Forventninger til IKT i tyskundervisningen Minimumsforventninger Vi oppnår det samme som ved vanlige undervisningsmetoder Maksimumsforventninger IKT styrker interaksjonen i undervisningen (lokalt, nasjonalt, internasjonalt)

39 Siri Lundin Keller38 Læringsteori og språksyn Understøtter bruken av IKT nyere språklæringsteorier? (smlgn. utviklingen av mellomspråket, språkbevissthet, hypotesedanning, autonomi) Gir IKT mer anledning til å bruke språket kreativt eller forsterker IKT tendensen til språklig kontroll og korrekthet? Styrker IKT det interkulturelle aspektet?

40 Siri Lundin Keller39 Endret lærer - elevrolle I veldig-gamle-dager: Den allvitende lærer i et lukket klasserom med hovedvekt på at elevene skulle bruke språket korrekt. Elever og lærer i et åpent tyskklasserom med vektlegging på språket i bruk, innhold og interkulturelle aspekter. Sterkere grad av elevmedvirkning. Produksjon for andre mottakere enn læreren. Mellom- stadium?

41 Siri Lundin Keller40 Det fremvoksende paradigmet: Fra SITES, s. 8, avsnitt 1.3

42 Siri Lundin Keller41 Tysk (og resten) – IKT – fremtiden (1) Fellesundervisning i klasserommet (kjernestoff) Klasserom med internettoppkopling på multimedia-pc / storskjerm Elevene med egne bærbare pc Treningsstudio (lærer som veileder) Prosjektrom (CSCL)

43 Siri Lundin Keller42 Tysk (og resten) – IKT – fremtiden (2) Skriving som arbeidsprosess med respons (medelever/lærer) Multimediale presentasjoner (elever/lærere) av innholdet Direkte kommunikasjon over landegrensene på tysk Målrettet trening på selvvalgte delområder Lærer: veiledende ekspert Elev: planlegger, gjennomfører, evaluerer og dokumenterer læringen Livslang læring WAGEN und WOLLEN

44 Siri Lundin Keller43 Tysk– IKT – fremtiden Hvilke ferdigheter? Strategier I språklæring I bruk av språket Lese (!) / lytteforståelse Skrive (!) / snakkeferdigheter Evne og mulighet for oppdatering av relevante samfunns- og kulturforhold

45 Siri Lundin Keller44 Den europeiske språkportfolio Europarådets språkpolitikk: Portfolio http://culture.coe.fr/langues/eng/eedu2.5.html Eksempel: Østerrikes Portfolio http://www.geocities.com/sprachenportfolio/

46 Siri Lundin Keller45 Læring i og for et nytt millenium Endrede arbeidsformer Lærerrollen forandres – fra formidler til veileder Lærerne må takle raske endringer Skolene vil måtte gjennomgå store organisatoriske endringer Elevene/studentene vil i mye høyere grad bli bedømt etter ferdigheter enn etter ren fagkunnskap Elevrollen og elevenes kunnskaper blir helt annerledes Skolene vil få konkurranse. Kunnskaper og ferdigheter er ikke noe en bare lærer på skolen Rapport fra møtet i Det Europeiske Skolenettet 2000 i Klikk

47 Siri Lundin Keller46 Viel Spaß – auch mit Deutsch und IKT


Laste ned ppt "Siri Lundin Keller1 IKT i skolens tyskundervisning Hvor står vi og hvor går vi?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google