Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Siri Lundin Keller1 IKT i skolens tysk/franskundervisning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Siri Lundin Keller1 IKT i skolens tysk/franskundervisning"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Siri Lundin Keller1 IKT i skolens tysk/franskundervisning s.l.keller@ils.uio.no svein.johansen@ils.uio.no s.l.keller@ils.uio.nosvein.johansen@ils.uio.no Pluto-skolene 25.1.01 Hvor står vi og hvor går vi? Kortversjon av forelesning holdt på fagpedagogisk dag 3.1.01. Fullversjonen ligger på nettet: http://www.uio.no/~sirilu/IKT-endelig-i-skolens-tyskundervisning.ppt

3 Siri Lundin Keller2 kar

4 Siri Lundin Keller3 Vår IKT-kompetanse Kompetanseheving tar TID!!! Læringssenteret Disk-gruppe Tysk!!! Disk-gruppe Fransk!!! Skoleporten ICT4L Goethe Danmarks pedagogiske bibliotek Siris faglige favorittlenker Sveins faglige favorittlenker http://www.ls.no http://skolenettet.ls.no/cgi- bin/skolenettet/imaker?id=19193&malgrup pe=4&trinn=0# http://skolenettet.ls.no/cgi- bin/skolenettet/imaker?id=19193&malgrup pe=4&trinn=0# http://www.skoleporten.no http://www.ict4lt.org/ http://www.goethe.de/z/demindex.htm - A14 http://www.dlh.dk/dpb/infodok/links.html http://www.uio.no/~sirilu/Siris- Linkssammlung.htm http://www.uio.no/~sirilu/Siris- Linkssammlung.htm http://www.ils.uio.no/studier/fremmedsprak/fra nsk/ppu/linker.html http://www.ils.uio.no/studier/fremmedsprak/fra nsk/ppu/linker.html

5 Siri Lundin Keller4 Tysk/fransk – når IKT blir brukt Tekstbehandling (offentliggjøring, innlevering) E-post (kommunikasjonsspråk tysk/fransk) Søk på nettet / databaser (undersøkelser i tilknytning til temaarbeid) Fremlegging via presentasjonsprogram Chat Språktrening via nett/cd-rom/diskett (grammatikk/vokabular/uttale/tekstarbeid)

6 Siri Lundin Keller5 Den pedagogiske begrunnelsen (1) Fordi tradisjonell undervisning stor grad innebærer LÆREVERK (tekster og oppgaver) Cd-spiller Lysark tv pc Stor grad av felles- oppgaver Lærer bestemmer hva, når, hvordan Lineært, strukturert, reseptivt lære bort dominant

7 Siri Lundin Keller6 Den pedagogiske begrunnelsen (2) Læringsteori Behaviourisme læring ved stimulus / respons drill & practice undervisnings- teknologi og programmert læring enveisstimulering Konstruktivisme vi konstruerer vår egen subjektive kunnskap på basis av tidligere kunnskap hypotesedanning læring ved interaksjon og samarbeid

8 Siri Lundin Keller7 Den pedagogiske begrunnelsen (3) Fokus på læringsprosessen Fra lære bort til lære seg Elevens medansvar for egen læring Krever valgmuligheter Autentisitet i læringssituasjonen Krever oppgaver ikke bare øvinger Krever autentisitet i materialvalg, i interaksjon, i aktiviteter og mål Lære for livet med fokus på lære å lære Krever metakognitiv tilnærming til læringsprosessen

9 Siri Lundin Keller8 Etter Kern & Warschauer, 2000; Warschauer, 1996: Warschauer, in press. Fått av Andreas Lund, ILS Tre stadier i CALL (Computer assisted language learning)

10 Siri Lundin Keller9 Eks. på bruksområder SpråktreningUndersøkelser (prosjekter) Kommunikasjon Verktøy Databaser SpillSimuleringer Prosess-skriving (skrivehjelp) Presentasjons- programmer Portfolio Dokumentasjon

11 Siri Lundin Keller10 Eks.: SPRÅKTRENING 1 Hermetikk (f.eks.. CD-roms, Disketter) 2 Fra nettet: ferdige og dynamiske A Ren strukturtrening B Mer globale program 3 Fra nettet Hot Potatoes (nedlastbart verktøyprogram)

12 Siri Lundin Keller11 Språktrening med IKT 1: Eksempler på hermetikk * = kostet … = für bestimmtes Lehrwerk_ _____ Chouette U-skolen, begynner fransk Neue Horizonte SIR-KEL* Alles klappt U-skole (?) (Aschehoug)* Die Brücke /Parnemann VG (Cappelen)* Mitten in Europa VG(1-2) (Gyldendal) Nedlastbart Arbeids- grammatikk - tysk VG (Universitets- forlaget.)* Lær selv (Undervisnings -forlaget) * Flere språk Videom (Harald Bjerregård)*

13 Siri Lundin Keller12 Noen spørsmål Hva er språk? Læringsteori? Læringsmål? Forklaringer / hjelp? Innhold / øvingstyper? Språk Nok valgmuligheter? Tilbakemeldinger? Brukergrensesnitt Pris

14 Siri Lundin Keller13 Språktrening med IKT 2: Internett Fritt og gratis Dynamisk Brukerorientert Øvelser og oppgaver for alle områder Globale multimediale Sprachkurse Goethes Lina und Leo Goethe Akte X under arbeid Franske … NRK/LS

15 Siri Lundin Keller14 Språktrening: Samspill: elev – lærer/veileder - IKT Kanskje felles introduksjon Noe felles trening (i grupper) Egentrening på PC, lærer/med- elever som veiledere, Mange valgmuligheter, Øyeblikkelig tilbake- melding Beskrivelse og evaluering av egen læringsprosess Oppfølgings -plan Bilde 52

16 Siri Lundin Keller15 Undersøkelser uten IKT Læreverk (for lite!) Snail mail (flott ved brosjyreinnsamling, men ellers …?) Tyskspråklige aviser (usikkert hva man får tak i, koster) Leksika, oppslagsverk på skolen (garantert utdatert!)

17 Siri Lundin Keller16 Åpne, temaorienterte oppgaver Undersøkende oppgaver eller nettsamlinger for Landeskunde / Civilisation For tysk: http://www.uio.no/~sirilu/Siris-Linkssammlung.htm Mitten in Europa-sidene Tysklærere på nettet Tysklærer Kofoed Med mer

18 Siri Lundin Keller17 Nett-stress bilde 31 bilde 31

19 Siri Lundin Keller18 Minimumsforutsetninger for vellykkede Internett-rechercher Nettet fungerer med 15-30 maskiner samtidig Søkene er klart (!) og snevert (!) definert eller De beste nettadressene er sjekket på forhånd (lærer) Undersøkelsene / prosjektet inngår i et helhetlig undervisningsopplegg Elevene kjenner formålet med arbeidet og planlegger, gjennomfører og presenterer i forhold til målet for arbeidet

20 Siri Lundin Keller19 Eks på: Interkulturell kommunikasjon Das Bild der anderen /Limage Odyssee Deutscher Schulweb Alle Comeniusprosjektene Schulchat

21 Siri Lundin Keller20

22 Siri Lundin Keller21 DAS BILD DER ANDEREN/ LIMAGE http://www.bild-online.dk / http://www.esp.educ.uva.nl/ http://www.esp.educ.uva.nl/Image-FR/ http://www.bild-online.dkhttp://www.esp.educ.uva.nl/ http://www.esp.educ.uva.nl/Image-FR/

23 Siri Lundin Keller22 Chats

24 Siri Lundin Keller23 Lærer + PC = sant? Computers will not replace teachers. However, teachers who use computers will probably replace teachers who dont. Ray Clifford,Provost of the Defense Language Institute

25 Siri Lundin Keller24 Bilde 41

26 Siri Lundin Keller25 Forventninger til IKT i tysk/fransk Læringsteori og språksyn Understøtter bruken av IKT nyere språklæringsteorier? (smlgn. utviklingen av mellomspråket, språkbevissthet, hypotesedanning, autonomi) Gir IKT mer anledning til å bruke språket kreativt eller forsterker IKT tendensen til språklig kontroll og korrekthet? Styrker IKT det interkulturelle aspektet?

27 Siri Lundin Keller26 Endret lærer - elevrolle I veldig-gamle-dager: Den allvitende lærer i et lukket klasserom med hovedvekt på at elevene skulle bruke språket korrekt. Elever og lærer i et åpent tyskklasserom med vektlegging på språket i bruk, innhold og interkulturelle aspekter. Sterkere grad av elevmedvirkning. Produksjon for andre mottakere enn læreren. Mellom- stadium?

28 Siri Lundin Keller27 Det fremvoksende paradigmet: Fra SITES, s. 8, avsnitt 1.3 (kar 54) (kar 54)

29 Siri Lundin Keller28 Tysk / fransk – IKT – fremtiden (2) Skriving som arbeidsprosess med respons (medelever/lærer) Multimediale presentasjoner (elever/lærere) av innholdet Direkte kommunikasjon over landegrensene på tysk/fransk Målrettet trening på selvvalgte delområder Lærer: veiledende ekspert Elev: planlegger, gjennomfører, evaluerer og dokumenterer læringen Livslang læring VÅGE og VILLE

30 Siri Lundin Keller29 Tysk/fransk– IKT – fremtiden Hvilke ferdigheter? Strategier I språklæring I bruk av språket Lese (!) / lytteforståelse Skrive (!) / snakkeferdigheter Evne og mulighet for oppdatering av relevante samfunns- og kulturforhold

31 Siri Lundin Keller30 Læring i og for et nytt millenium Endrede arbeidsformer Lærerrollen forandres – fra formidler til veileder Lærerne må takle raske endringer Skolene vil måtte gjennomgå store organisatoriske endringer Elevene/studentene vil i mye høyere grad bli bedømt etter ferdigheter enn etter ren fagkunnskap Elevrollen og elevenes kunnskaper blir helt annerledes Skolene vil få konkurranse. Kunnskaper og ferdigheter er ikke noe en bare lærer på skolen Rapport fra møtet i Det Europeiske Skolenettet 2000 i Klikk

32 Siri Lundin Keller31 Viel Spaß – Bonne chance!

33 Siri Lundin Keller32 Flere praktiske henvisninger for tysklærerne

34 Siri Lundin Keller33 Einige Netzseiten zur Grammatik Siehe meine Linksammlung auf: http://www.uio.no/~sirilu http://www.uio.no/~sirilu Die Mitten in Europa-Seiten von Keller/Jakobsen/Glad (bilde 20)-26 (bilde 20) Der dänische Deutschlehrer Kofoed Deutschlehrer aus Schweden - Johannes Jänen Deutschlehrer Vindenes aus Kongsberg Deutschlehrer Eidsvik aus Volda Deutschlehrerinnen Storberget und Kvanes (Kristiansand) Bilde 27

35 Siri Lundin Keller34 Hot PotatoesHot Potatoes: http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/ JCloze http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/ Erstellung von Lückentexten Anwendungsgebiete: Wortschatz Grammatik Übersetzungen Hat alternative Antwort- möglichkeiten Beispiele: Wortschatz http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/08-vok- luke-1.htm Grammatik (Präposition + Kasus) http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/03- datprepbetogart.htm Übersetzen von Sätzen: http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie3/05- perfektum-2.htm

36 Siri Lundin Keller35 JQuiz Ist geeignet für Ausdrücke und Wörter Hat bis zu 4 Antwort- möglichkeiten Zeigt wie viel richtig ist, und wo der erste Fehler kommt Beispiele: http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/08-oversett-uttrykk- 1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/08-oversett-uttrykk- 1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/01-gram- perfektum1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/01-gram- perfektum1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie3/02-vokabular.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie3/02-vokabular.htm

37 Siri Lundin Keller36 JMatch Sätze oder Satzteile kombinieren Eignet sich gut für Leseverständnis- aufgaben Für Kombinationen von Fakten Man kann Bilder mit Text kombinieren Beispiele http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/05-textteile- zus-1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/05-textteile- zus-1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/02-gram- prep-1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/02-gram- prep-1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/09- tekstforstaelse-2.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/09- tekstforstaelse-2.htm

38 Siri Lundin Keller37 JMix Eignet sich sehr gut für alle Arten von Wortstellungs- aufgaben Viele Fazitmöglichkeiten Beispiel: http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/01-ordstilling- a.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/01-ordstilling- a.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie3/02-wortst-1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie3/02-wortst-1.htm

39 Siri Lundin Keller38 JBC Multiple-Choice- Aufgaben, geeignet für Textverständnis Grammatik Landeskunde Man kann spezifisches Feedback geben. Beispiele: Textverständnis http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/03- tekstforst-1.htm Grammatik http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie3/05-kasus- 1.htm Landeskunde http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/08- Landeskunde-1.htm

40 Siri Lundin Keller39 Offene, themenorientierte Aufgaben Anstatt statischerNetz- adressen im Arbeitsbuch: Vorschläge zu Themenarbeiten und Projektaufgaben mit Ausgangspunkt im Lehrwerk, geschrieben z.B. im FrontPage. Beispiele: http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/MIEKap02.html http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/MIEKap02.html http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/05-nett-1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/05-nett-1.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/07- Hundertwasser-Netzaufgaben.htm http://www.Mitten-in- Europa.com/Mie2/07- Hundertwasser-Netzaufgaben.htm

41 Siri Lundin Keller40 Odyssee http://www.goethe.de/oe/mos/odyssee/index.htm http://www.goethe.de/oe/mos/odyssee/index.htm

42 Siri Lundin Keller41 Eks: Kontakt Deutscher Schulweb http://www.schulweb.de/kontakt.html http://www.schulweb.de/kontakt.html Finn partnere Still spørsmål i tilknytning til skoleavisene osv Chat (kar 49) (kar 49) Rainhard Donaths sider om E-Mail- Partnerschaften http://www.englisch.schule.de/dafemail.htm http://www.englisch.schule.de/dafemail.htm Die Online-Zeitung für junge Leser: http://www.sowieso.de/ http://www.sowieso.de/


Laste ned ppt "Siri Lundin Keller1 IKT i skolens tysk/franskundervisning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google