Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akseptansetest – AltinnII v1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akseptansetest – AltinnII v1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Akseptansetest – AltinnII v1
Servicelederseminaret 17.sept 2009

2 Elementer i presentasjonen
Planverk for Akseptansetest AltinnII v1 Overordnet status på testing Forberedelsesaktiviteter for test av grensesnitt Skjemadata Meldinger Vidreformidlingstjenester

3 Tidsplan – Akseptansetest AltinnII v1
torsdag, 25. januar 2018 Tidsplan – Akseptansetest AltinnII v1 24.8 – Oppstart akseptansetest av TUL 31.8 – Oppstart akseptansetest av TUL (noe begrenset funksjonalitet) 16.10 – Akseptansetest ferdig Akseptansedag 2.11 – Ny løsning settes i produksjon SBL gjøres tilgjengelig i test i 3 puljer. Løsningen vil bli tatt ned tentativt – 2.11 for å produksjonssette ny løsning.

4 Overordnet status på testing
torsdag, 25. januar 2018 Overordnet status på testing TUL ble klar til akseptansetest 24.8. SBL ble klar til akseptansetest 2.9, 7.9 og 14.9 Test av SBL skjer i AT6 miljøet. Samme testbrukere som i de andre AT-miljøene. Test av TUL , . Tjenesteeiere, ASF og prosjektet bidrar på testingen. Viktig at alle får testet sine tjenester på ”gammel” plattform. Regresjonstesting av eksisterende tjenester. Viktig at de som tester nye tjenester får gjort dette på ny plattform. SBL blir levert til akseptansetest i 3 puljer. TUL ble levert til akseptansetest i samlet. Brukere og instruksjoner for hva som må gjøres for å komme i gang med TUL er sendt ut fra Prosjektet ved Roger Skoglund den 24.8. Produkdjonssettingsplanen og beredskapsplanen er viktige dokumenter fremmover ifbm regresjonstesting og verifisering i produksjonssettingshelgen.

5 Akseptansetest av TUL Deltagelse fra BR, SKD, NAV og NVE Antall feil funnet så langt: A-feil: <ToDo> B-feil: <ToDo> C-feil: <ToDo> Ferdighetsgrad? <ToDo> SKD leder an i testingen grunnet mest kompetanse på verktøyene. ASF avventer kurs fra Leverandør for å kunne lære opp egne ressuser på løsningen.

6 Akseptansetest av SBL Deltagelse fra flere tjenesteeiere: SKD, BR, NAV,SSB og ASF. Test av ny funksjonalitet Test av samspillet mellom ny og gammel løsning (sameksistens) Test av nye tjenester på ny plattform Test av eksisterende tjenester på gammel løsning. Test av forskjellige tjenestetyper Simulering av innsending fra Sluttbrukersystem AT6 miljøet er tilgjengelig i India og viktig at det ikke benyttes skarpe data i skjemaer/innsendingstjenester.

7 Test av grensesnitt – skjemadata (batch/online)
torsdag, 25. januar 2018 Test av grensesnitt – skjemadata (batch/online) Grensesnitt som benyttes av alle skjematjenester. Viktig å regresjonsteste eksisterende grensesnitt. For eksisterende tjenester (dagens plattform) blir det ingen endringer! Viktig å teste grensesnitt for nye tjenester laget på ny plattform. Test av tjenester på ny plattform krever grensesnitt som støtter format fra ny plattform. Implementasjonsguider har kommet i versjon 0.9 slik at noen endringer vil fortsatt kunne skje. Lenke til hvor de endelige versjonene skal ligge vil bli distribuert!

8 Grensesnitt for innsendingstjenester på ny plattform
torsdag, 25. januar 2018 Grensesnitt for innsendingstjenester på ny plattform Noen justeringer som tjenesteeier må ta hensyn til: Batchene sendes fra ny IP-adresse Konvolutten ser noe annerledes ut enn før Innholdet ganske likt hvis man har OR som metadatakilde. SKD formatet består uten endringer. For etablering av grensesnitt for tjenester på ny plattform bør man lese de nye implementasjonsguidene. Kurs rundt dette vil også komme! Kursplanen er ennå ikke klar! torsdag, 25. januar 2018

9 Test av grensesnitt - meldinger
torsdag, 25. januar 2018 Test av grensesnitt - meldinger Alle eksisterende meldinger konverteres inn i på ny plattform. Tjenesteeier må registrere de eksisterende meldingstjenestene som skal testes i AT6 inn i TUL. ServiceCode og ServiceEdition kan fåes av Prosjektet. Meldinger på dagens format vil støttes med noen små justeringer: Tjenesteeier må endre til å sende Servicecode og ServicecodeEdition i shortName elementet adskilt med ”_”. Eks: <shortname>SKDAR_8753</shortname> Enkelte paremetre må settes i TUL og ignoreres hvis de blir sendt i xml filen (rettighet for lesning osv) Kvitteringsbatchen vil bli sendt fra ny løsning. Formatet blir som i dag så lenge meldingen sendes på AltUt.xsd formatet. Endring i ShortName vil gjelde her også. Viktig å teste eksisterende meldinger slik at man vet at disse fungerer som tidligere. Avklaringspunkt 132 har noe detaljer. Skal ASF legge inn alle lenketjenester i TUL eller vil vi bestille at Leverandør gjør dette? Batch fra ny løsning betyr at man må ha åpnet IP-adresse i brannmuren.

10 Test av grensesnitt – meldinger (del 2)
torsdag, 25. januar 2018 Test av grensesnitt – meldinger (del 2) De som bruker innsedning av meldinger til WebService må endre URL det sendes til og må forholde seg til ny WSDL. De som bruker batch grensesnitt for meldinger må forholde seg til ny IP adresse for Altinn sitt grensesnitt. Noen justeringer i AltUt.xsd formatet må hensyntaes. De eksisterende meldingstjenestene vil måtte bli opprettet i TUL. De konverterte meldingstjenestene vil måtte vedlikeholdes i TUL av tjenesteeierne Ikke avklart hvem som må opprette meldingstjenestene som eksisterer inn i TUL.. torsdag, 25. januar 2018

11 Lage ny meldingstjeneste
Definer tjeneste i TUL Bestille opp grensesnitt Teste meldingstjenesten og kvitteringsbatchen Bestille produksjonssetting. HUSK å lese implementasjonsguide for grensesnitt på ny plattform og brukerhåndbok for TUL. torsdag, 25. januar 2018

12 Test av grensesnitt - lenketjenester
torsdag, 25. januar 2018 Test av grensesnitt - lenketjenester Alle lenketjenester flyttes til ny plattform. Ny løsning for håndtering av SAML grensesnittene i Altinn. Før var dette skreddersøm og nå vil det håndteres av Sun OpenSSO (standardprodukt). Tjenesteeier må importere nye metafiler fra Altinn for å få dette til å virke mot testmiljøet og seinere for produksjonsmiljøet. Viktig å teste lenketjenestene i akseptansetesten! Dette gjelder å få eksisterende tjenester til å fungere i ny løsning. Noen tjenesteeiere får ikke testet grunnet mangel på testmiljøer, og de vil da ha en større risiko når løsningen går i produksjon 2.11. Og de må da være ekstra påpasselige da. Endringene må skje i nedetiden i produksjonssettingshelgen. Dette er også punkter som er håndtert via produksjonssettingsplanen.. Forskjellige sett av metafiler avhengig av om TE bruker rolleinformasjon (Bosiden, SLF ). Se e-post sendt ut av Roger Skoglund 9.sept 22:32 (normal arbeidstid for prosjektet)

13 Forberedelser til produksjonssetting
Innsendingstjenester Verifisere mottak av batcher og at tjenester kan åpnes. Meldingstjenester Verifiserer åpning av nye og eksisterende meldinger. Videreformidlingstjenester Bytte metafiler for produksjonsmiljøet Arbeidet her vil korrdineres av prosjektet og detaljeres i produksjonssettingsplanen. Tjenesteeierne må regne med noe arbeid i produksjonssettinshelgen. torsdag, 25. januar 2018

14 Påvirkning for sluttbrukersystemer
Sluttbrukersystemer informert om endringer i grensesnitt. Meldingstjenester: Noen endringer for henting av AltUt meldinger selv for eksisterende tjenester. Innsendingstjenester: Nye URL’er for innsending for tjenester på ny plattform. Ikke mulighet til å angi om data i felt er låst (funksjonalitet som opphører) Tjenesteeierne må huske å informere Sluttbrukersystemene når tjenester migreres til ny plattform da dette gir påvirkninger for alle parter!! torsdag, 25. januar 2018


Laste ned ppt "Akseptansetest – AltinnII v1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google