Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektrisk energi Kapittel 12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektrisk energi Kapittel 12."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektrisk energi Kapittel 12

2 Sublimasjon er direkte overgang frå fast stoff til gass, utan at stoffet er innom væskefasen

3 Fornybare energikilder
Fornybare energikilder fornyer seg gjennom prosesser som går av seg selv i naturen. De fleste fornybare energikilder får energien sin fra sola. Solenergi kan brukes direkte. Solcelle. Vanndamp. Vindenergi. Vindmøller. Bølgeenergi. Bioenergi. Geotermisk energi. Tidevannsenergi.

4 Bioenergi = kommer fra biologisk materiale.
I fotosyntesen bindes energi fra sola som kjemisk energi i sukkeret i plantene. Husker du fotosyntesen? Planter og trær kan brennes slik at vi frigjør denne energien. Man kan også lage biodisel, etanol og planteoljer av noen planter. Man kan brenne gjødsel, eller man kan lage metangass av det.

5 Geotermisk energi kommer fra jordas indre.
Geotermisk energi er IKKE lagret solenergi. Energi som kommer fra varmen i jordas indre. Hvorfor er Island spesielt i denne sammenhengen? Havbunnsplatene under Island glir fra hverandre, vi får en spredningsgrense på land.

6 Ikke-fornybare energikilder
Energikilder som vil bli tomme når vi bruker dem. Energikilder i form av stoffer der energien er lagret som kjemisk energi, eller energi i atomkjerner. Fossile energikilder: Olje, kull og naturgass. Inneholder mye energi!

7 Fossile energikilder Hvordan dannes fossile energikilder?
Organisk materiale har hopet seg opp i jordskorpen og blitt utsatt for høyt trykk og høy temperatur. Solenergi ble på den måten lagret som kjemisk energi. Når vi brenner olje, kull og gass frigjøres denne energien. Kull er stort sett planterester. Kullgruver på Svalbard.

8 Kjerneenergi Energi vi får når vi deler eller setter sammen atomkjerner. Brukes som energikilde i energiverk (atomkraftverk) som produserer energi, og små energiverk i skip.

9 Fisjon Noen atomer med mange protoner og nøytroner i kjernen lar seg dele slik at det dannes mindre atomkjerner = FISJON. Når man deler atomkjerner frigjøres det store energimengder. Uran er egnet for dette.

10 Fusjon Når lette atomkjerner slås sammen til tyngre kjerner, frigjøres også energi = FUSJON. Det er vanskelig å få til en kontrollert fusjon. Foreløpig er det bare i hydrogenbomber man har klart å få til fusjon. Energien som sola og andre stjerner sender ut kommer av fusjonsprosesser der hydrogenkjerner slår seg sammen og danner helium.

11 E=mc2 Massen til atomkjernene er større før enn etter en fisjon/fusjon. Det har blitt borte masse… Einstein har en teori på dette: Energi og masse er to sider av samme sak. Sammenhengen mellom energi og masse er gitt ved formelen E=mc2 E = energien m = massen c = lysfarten Siden lysfarten er så stor skal det bare en liten masseendring til for å få stor energi.

12 E=mc2 Dette er Einsteins berømte formel. E står for energi, m står for masse (hvor mye noe "veier") og c er en naturkonstant, nemlig lysfarten. Det er egentlig litt feil å si at masse er lik vekt, fordi massen din er den samme, selv om du er vektløs (f.eks i verdensrommet). Det denne formelen viser, er egentlig at masse har energi. Altså består du av energi, en vanndråpe er energi og en stein er energi, selv om ikke alt er like lett å utnytte. Vi kan gjøre et regneeksempel for å finne ut hvor mye energi vi kunne fått om vi "ødela" en gjennomsnittlig skoleelev. Si du veier 60 kg. Lysfarten c = 3,00 * 10^8 m/s (dvs m/s). Da får vi E = mc^2 = 60 kg * ( m/s)^2 = 5,4 * 10^18 J. Det er det samme som J. Det tilsvarer 7 ganger Norges årlige energiforbruk!!! :S


Laste ned ppt "Elektrisk energi Kapittel 12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google