Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

søndag, 24. desember 2017 ASF Servicedesk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "søndag, 24. desember 2017 ASF Servicedesk"— Utskrift av presentasjonen:

1 søndag, 24. desember 2017 ASF Servicedesk Informasjonsmøte for tjenesteeierne tirsdag 27 april ( ) Torbjørn Hågensen

2 Innhold Bakgrunn for endring
søndag, 24. desember 2017 Innhold Bakgrunn for endring Servicedeskens plassering i organisasjonen Altinn brukerservice (ABS) og ASF Servicedesk Henvendelser til ASF Servicedesk SharePoint: dokumentasjon og kontaktinformasjon

3 Bakgrunn for endring ABS håndterte alle hendvendelser
søndag, 24. desember 2017 Bakgrunn for endring ABS håndterte alle hendvendelser telefon Dette innenfor deres definerte OLA mot ASF ABS tilhører Opplysningsavdelingen Uheldig med tanke på oppfølging fra tjenesteeiere Spesielt for bestillinger, feil og endringsønsker Vurderinger ang forsterkning av ABS vs ASF Servicedesk Ønske om tettere oppfølging av tjenesteeiere Ønske om dette fra enkelte tjenesteeier

4 AEI hos Brønnøysundregistrene
søndag, 24. desember 2017 AEI hos Brønnøysundregistrene AEI Roar Olsen avdelingsdirektør Gevinst-realisering Seksjonsleder Innovasjon og utvikling Seksjonsleder Drift og forvaltning (ASF) Seksjonsleder Stab og fellestjenester Seksjonsleder Sjefsarkitekt seniorrådgiver

5 ASF Servicedesk i organisasjonen
søndag, 24. desember 2017 ASF Servicedesk i organisasjonen

6 Henvendelser til ABS og ASF i 2009
søndag, 24. desember 2017 Henvendelser til ABS og ASF i 2009 ABS 2009 Samtaler telefon e-post Totalt Tilbudte [antall] Besvarte [antall] Gjsn. ventetid [sek] mottatt [antall] registrerte incidents Januar 23 853 14 787 59 3533 16326 Februar 11 757 9 663 29 2349 10768 Mars 12 889 12 240 31 2932 14219 April 12 468 11 783 25 3588 14540 Mai 13 626 12 918 38 2823 14761 Juni 11 443 10 760 46 2413 12384 Juli 5 421 5 257 17 1202 5764 August 7 269 7 019 18 1443 7443 September 7 319 7 034 23 1383 7170 Oktober 8 144 7 823 22 1610 8276 November 6 779 6 507 1391 7128 Desember 6 539 6 226 24 1236 6633 Sum hittil i år 25 903 Gjennomsnit per måned 10 626 9 335 30 2 159 10 451

7 Brukerservice Kundesegmenter Kanaler Kanaler www.altinn.no
søndag, 24. desember 2017 Brukerservice Kundesegmenter Nye tjenesteeiere Dept/DiFI Tjenesteeiere Sluttbrukersystem-leverandører Sluttbrukere Kanaler Kanaler - Tlf./mail Personlig eller firmapost Mail Tlf. Mail Tlf. Kundefront 1.linje Markedsføring og innsalg ASF Servicedesk Altinn brukerservice Info om antall på vakt, telefon, talepost hos ASF ABS veiledningssaker – ikke tjenesteeier saker Sluttbrukersystemsaker Kundefront 2.linje Juridisk Accenture Basefarm Tjenesteutvikling Informasjon Sikkerhet Innovasjon og utvikling 7

8 Henvendelse: Bestillinger
søndag, 24. desember 2017 Henvendelse: Bestillinger Emne feltet: <En kort beskrivelse av bestillingen> Innhold i e-post: Alle bestillinger skal benytte et bestillingsskjema som vedlegges e-posten. Oversikt over bestillingsskjemaer finnes her: Gjennomgang av malene. Viktig å bruke å følge opp med telefon på A og B saker.

9 Henvendelse: Endringsønsker
søndag, 24. desember 2017 Henvendelse: Endringsønsker Emne feltet: <En kort beskrivelse av endringsforslaget> Innhold i e-post: Hva skal endres/legges til i løsningen og hvordan skal løsningen endres? Hvorfor skal det endres (løse et problem, innføre nødvendig funksjonalitet for å støtte en tjeneste, etc.)? Hva er gevinsten og/eller risikoen ved å gjøre eller ikke gjøre endringen? Når må endringen være gjennomført? Hvem skal finansiere gjennomføringen av endringen? Kontaktperson med navn, e-post og telefonnummer til videre oppfølging.

10 søndag, 24. desember 2017 Henvendelse: Feil Emne feltet: <En kort beskrivelse av feilen som meldes> Innhold i e-post: Miljø: <Hvilket teknisk miljø feilen er oppdaget> Tidspunkt: <Angi dato og klokkeslett for når feilen er observert> Kontaktinformasjon: <Angi navn, e-post og telefonnummer til person som kan kontaktes ved videre oppfølging (ofte innmelder)> Hvis det gjelder feil i sluttbrukerløsningen eller i tjenesteutviklingsløsningen så er det viktig å beskrive: Hvilken bruker som benyttet Stegene som før frem til feilen Hva selve feilen besto av i detalj (gjerne med skjermdumper) Beskriv hva som var forventet resultat Beskriv ev. hva som skjedde videre (kom man rundt feilen, oppsto ikke neste gang, umulig å komme videre, etc.) Hvis det gjelder feil i grensesnitt så er det viktig å beskrive: Hvilket grensesnitt/batch det gjelder Hva er feilen? Hva var forventet resultat? Når fungerte grensesnitt sist?

11 søndag, 24. desember 2017 Henvendelse: Feil

12 SharePoint: dokumentasjon og kontaktinformasjon
søndag, 24. desember 2017 SharePoint: dokumentasjon og kontaktinformasjon Forvaltningshåndbok m/vedlegg Vedlegg 4 – Prioritet Vedlegg 5 – Saksflyt mellom kunde og leverandør Vedlegg 12 – Standardendringer Vedlegg 15 – Intern saksflyt hos kunden Interne operative rollebeskrivelser Ukentlig statusmøte på torsdager Bestillingsskjemaer Kontaktlisten – husk vedlikehold Kontaktinformasjon Sharepoint-site Viser Forvaltningshånboka på nett Vise til bestillingsskjemaer, ref.statusmøte, kontaktinfo, kontaktlisten

13 søndag, 24. desember 2017 Kontaktinformasjon

14 søndag, 24. desember 2017 Kontaktinformasjon

15 søndag, 24. desember 2017 Spørsmål? Spørsmålstegn er et tegn som ikke vekker sterke følelser hos folk. Bruk av komma og semikolon kan avstedkomme opprivende diskusjoner på landets kontorer, men hvem har kranglet med sjefen om et spørsmålstegn?


Laste ned ppt "søndag, 24. desember 2017 ASF Servicedesk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google