Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overordnet releaseplan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overordnet releaseplan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overordnet releaseplan
Altinn styringsråd Overordnet releaseplan

2 Altinn siden sist og ut året
Versjon 1.2 med bedret brukskvalitet i drift Versjon 2.0 vil betjene PSA fra Versjon 3.0 åpner for dialog fra Versjon 3.1 gir bedre skjema og nytt brukergrensesnitt Versjon 4.0 blir forberedt

3 Tema 3.0: Dialogfunksjonalitet
Fornyet brukergrensesnitt for dialog Første trinn i bedre tilpasning til ulike målgrupper Mer funksjonalitet planlegges levert i 3.1 Åpner for nye tjenester mot sporadiske brukere Viktig for nye etater (med sporadiske brukere) Eksempel på tjeneste er elektronisk flyttemelding Ny tjeneste, vil øke volum og være tilbud for nye, private brukere

4 Tema 3.1: Oppfølgingsfunksjonalitet og kunnskapsformidling
Ytterligere brukergrensesnittsforbedringer Fornyet arbeidsmåte servicebedrifter Enklere brukergrensesnitt for eksisterende tjenester og mulighet for å nå nye brukere Tjenesteveiviser Finne frem til oppgaveplikter og konkrete skjema Integrasjon mot BR’s tjeneste eller ”Spør oss” Vil gi økt verdi for eksisterende og nye brukere Varsel og meldinger i arbeidsflyten Varsel om oppgaver; bruker og etat kan sende varsler og legge ved meldinger i arbeidsflyt E-borger / e-bedrift Bedrifter og private kan registrere seg for elektronisk dialog Etatene kan unngå papirutsendelser

5 Tema 3.1: Oppfølgingsfunksjonalitet og kunnskapsformidling
Fagsystemtilrettelegging Flere oppgaver kan utføres i fagsystem Forenkling for brukere ved at flere oppgaver kan utføres fra brukernes egne systemer Forbedring av skjemakvalitet Konkrete tiltak for å forbedre skjemakvalitet må vurderes Løsningsendringer vurderes som eget delprosjekt Forbedret brukskvalitet for alle brukere Sikkerhetsportal utenfor Altinn

6 Sikkerhetsportal I MOD og NHD enes om generell sikkerhetsportal utenfor Altinn Funksjonelt dublikat av den Altinn utvikler Kan tidligst være i drift mot slutten av 2005 Altinn 3.1 leveres Altinn kan bruke den først i versjon 4.0 – sommeren 2006

7 Min Side vil da kunne bruke sikkerhetsportalen
Sikkerhetsportal II Min Side vil da kunne bruke sikkerhetsportalen Altinn vil kunne knyttes opp i 2006 Skal Altinn vente med å betjene SKD, BR, SSB, LK og mulige andre til den nye sikkerhetsportalen er klar?

8 Planlegges i produksjon i juni 2006 Ny skjemamotor Modulert løsning
Altinn 4.0 Planlegges i produksjon i juni 2006 Ny skjemamotor Modulert løsning

9 Omforent tilrådning om ny versjon av Adobe Lavest risiko
Altinn skjemamotor Fornyelse av skjemamotor har vært til behandling av ASF, etatene og leverandør. Omforent tilrådning om ny versjon av Adobe Lavest risiko Best kost-nytte, minst endring Stor operasjon, begynner med forprosjekt nå


Laste ned ppt "Overordnet releaseplan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google