Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styringsråd Altinn, 03. juni 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styringsråd Altinn, 03. juni 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Styringsråd Altinn, 03. juni 2010
Sak 03: Målbilde/strategi Altinn Hensikt: orientere om prosessen og utkast til strategi Styringsråd Altinn, 03. juni 2010

2 Planprosess i BR - Plandokumenter
Jan Des Strategi- prosessen Strategi plan 2014 LTP- prosessen LTP 2011 2012 2013 2014 VP- prosessen VP 2011 Plandokumentet er levende under planprosessen og endrer status underveis – fra ’Strategi plan’ via ’LTP’ til ’VP’

3 Hva er Altinn ? 1 2 3 Portal for næringslivet mot offentlig sektor
onsdag, 22. november 2017 Hva er Altinn ? 1 Portal for næringslivet mot offentlig sektor IKT komponenter for sambruk i offentlig sektor 2 Altinn er portalen fir næringslivet mot offentlig sektor Altinn er også en IKT plattform med flere IKT komponenter for sambruk i offentlig sektor, som kan benyttes uavhengig av portalen Altinn For det tredje er Altinn en felles organisasjon for drift, forvaltning og utvikling Felles drifts-, forvaltnings- og utviklingsorganisasjon 3

4 Portal for samhandling mellom næringslivet og offentlig sektor
onsdag, 22. november 2017 Portal for samhandling mellom næringslivet og offentlig sektor 1 Næringsliv Innbygger Presentasjonslag Altinn.no Sluttbrukersystem Etats- og kommuneportaler Norge.no/MinSide Felleskomponentlag TUL Hvis vi forenkler bildet noe kan vi se på IKT arkitekturen i det offentlige som en trelagsarkitekttur som beskrevet i regjeringens IKT melding: øverst har vi et presentasjonslag ifa de portaler som møter brukerne, deretter et felleskomponentlag som består av IKT komponenter som kan sambrukes av offentlige virksomheter nederst har vi de offentlige virksomheters egne IKT systemer Altinn er en portal mot næringslivet. Over 60 sluttbrukersystemer som eks Visma og Agresso er integrert med Altinn. Dette gjør at som eks regnskapsførere, revisorer eller virksomhetenes egne medarbeidere kan sende inn oppgaver direkte gjennom sluttbrukersystemer uten å gå inn på websiden til Altinn. Derfor vil også sluttbrukersystem være del av presentasjonslaget for næringslivet. Min Id NN Felles registerdata Tjenestemotor Arkiv/meldingsboks Autorisering Metadata Offentlige virksomheters egne IKT system Adm.system Adm.system DB/Register Adm.system Adm.system Adm.system Fagsystem DB/Register

5 Hva er Altinn ? 1 2 3 Portal for næringslivet mot offentlig sektor
IKT komponenter for sambruk i offentlig sektor 2 Felles drifts-, forvaltnings- og utviklingsorganisasjon 3

6 Etats- og kommuneportaler
onsdag, 22. november 2017 Altinn II tilbyr IKT komponenter for sambruk i offentlig sektor på en fremtidsrettet plattform 2 Næringsliv Innbygger Presentasjonslag Altinn.no Sluttbrukersystem Etats- og kommuneportaler Norge.no/MinSide Felleskomponentlaget Felles registerdata TUL Da beveger vi oss ned til felleskomonentlaget i den nasjonale arkitekturen. Hvor Altinn også gir fellesskapsløsninger. Gjennom bruk av felleskomponentene i Altinn kan man utvikle og drifte selvbetjeningsløsninger på web. Gjennom Altinn II programmet vil blant annet plattformen og komponentene moderniseres ved implementering av en fremtidsrettet tjenesteorientert arkitektur, plattformen kan benyttes for personsensitive data og gjøres portaluavhengige. Portaluavhengighet betyr at tjenester kan presenteres i andre portaler enn Altinn. Min Side eller etatsportaler kan derfor presentere tjenester som både er utviklet og kjører på komponenter fra Altinn. Dette vil ikke brukeren merke. Portalen Altinn er også bruker av eId /Min Id som felleskomponent. Vi har også noen egne påloggingsmuligheter som skal avvikles når eId/Min Id dekker alle behov. Min Id NN Tjenestemotor Arkiv/meldingsboks Autorisering Metadata Offentlige virksomheters egne IKT system Adm.system Adm.system DB/Register Adm.system Adm.system Adm.system Fagsystem DB/Register

7 Altinn sine IKT komponenter gir mulighet for følgende brukertjenester:
onsdag, 22. november 2017 2 Altinn sine IKT komponenter gir mulighet for følgende brukertjenester: Innsendingstjeneste Fra virksomhet eller privatperson til tjenesteeier. Meldingstjeneste Tjenesteeier sender informasjon/melding til organisasjon eller privatperson Innsynstjeneste Bruker ser på informasjon som er samlet i offentlige registre Lenketjeneste Bruker blir rutet til en annen løsning fra Altinn I eksisterende Altinn løsning har vi disse 4 tjenestene. Fra Altinn II har vi i tilegg disse to tjenestetypene. Formidlingstjeneste (Altinn II versjon 1 – juni 2010) Utveksle store datamengder mellom ulike offentlige virksomheter, eventuelt med næringslivet Samhandlingstjeneste (Altinn II versjon 2 – nov 2010) Flere tjenester knyttes sammen til en helhetlig prosess mellom sluttbruker og en eller flere offentlige virksomheter.

8 Hva er Altinn ? 1 2 3 Portal for næringslivet mot offentlig sektor
IKT komponenter for sambruk i offentlig sektor 2 Felles drifts-, forvaltnings- og utviklingsorganisasjon 3

9 Tilbyr felles drifts-, forvaltnings- og utviklingsorganisasjon
onsdag, 22. november 2017 Tilbyr felles drifts-, forvaltnings- og utviklingsorganisasjon 3 Ideer, analyse, markedsføring og innsalg Utvikling av løsninger og tjenester Drift- og forvaltning av løsninger og tjenester Synliggjøring av gevinster verdikjede Gevinstrapporter Statistikk Evalueringsrapporter Service og tjenester i tråd med avtaler Nye eller forbedrete tjenester Nye systemløsninger, prosesser eller metoder leveranser Tjenestebeskrivelse Samfunnsøkonomisk analyse Markedsførings-materiell Samarbeidsavtale organisering

10 Visjon , hovedmål og delmål
Vi skal være verdensledende til beste for norsk næringsliv og forvaltning Visjon , hovedmål og delmål Vi skal gjøre næringslivets samhandling med norsk forvaltning enklere Vi skal gjøre norsk forvaltning enklere Legge til rette for at alle relevante tjenester fra offentlig sektor ovenfor næringslivet gjøres elektronisk tilgjengelig i Altinn Legge til rette for at all relevant informasjon fra offentlig sektor rettet mot næringslivet gjøres tilgjengelig i Altinn Legge til rette for enklere og samordnet dialog mellom offentlig sektor og næringslivet Legge til rette for samordning og gjenbruk av data i offentlig sektor Legge til rette for økt standardisering og utvikling av elektroniske fellesløsninger i forvaltningen Stimulere til økt elektronisk innrapportering

11 Strategikart Brukere Økonomi Interne prosesser
Vi skal være verdensledende til beste for norsk næringsliv og forvaltning Strategikart Vi skal være en tillitskapende myndighets- utøver og datakilde Vi skal gjøre næringslivets samhandling med norsk forvaltning enklere Vi skal gjøre norsk forvaltning enklere Sikre god og effektiv tjenesteutvikling Brukere Sikre god brukskvalitet Forbedre servicenivået Økonomi Beregne og synliggjøre gevinster Pådriver samordning og forenkling Styrke og forbedre drift og forvaltning Interne prosesser Organisasjon (læring og vekst) Øke kompetanse og kapasitet innen e-forvaltning

12 Altinn som samhandlingsplattform for offentlig sektor
UTKAST Strategisk målbilde 2014 Altinn som samhandlingsplattform for offentlig sektor Beskrivelse og formål Altinn skal være samhandlingsportalen mellom næringslivet og offentlig sektor. Altinn skal være tilrettelagt for at alle relevante tjenester kan utføres gjennom Altinn og at all informasjon fra offentlig sektor overfor næringslivet gjøres tilgjengelig i Altinn. Altinn skal være en teknisk plattform som tilbyr nasjonale sambrukskomponenter. Altinn skal være en effektiv organisasjon for forvaltning og utvikling av tjenester og løsninger. Formålet er å sikre realisering av samfunnsøkonomiske gevinster gjennom stor utbredelse og smart bruk av Altinn innen offentlig eForvaltning. Ansvarlig AEI v/avdelingsdirektøren Støtter mål Hovedmål: 2. Vi skal gjøre næringslivets samhandling med norsk forvaltning enklere. 3. Vi skal gjøre norsk forvaltning enklere. Delmål: 2c Legge til rette for enklere og samordnet dialog mellom offentlig sektor og næringslivet. 3a Legge til rette for samordning og gjenbruk av data i offentlig sektor. 3b Legge til rette for økt standardisering og utvikling av elektroniske fellesløsninger i forvaltningen. 3c Stimulere til økt elektronisk innrapportering Mål og styringsparametere Andel realiserte gevinster Offentlig sektor: xx % Andel realiserte gevinster Næringsliv: xx % Strategiske valg og fokusområder Samfunnsøkonomiske gevinster skal være førende for prioriteringer i utviklingen av Altinn Sikre god og effektiv tjenesteutvikling Sikre god brukskvalitet Forbedre servicenivået mot tjenesteeierne og leverandører av sluttbrukersystemer SERES benyttes som metadatakilde i tjenesteutviklingen i Altinn.


Laste ned ppt "Styringsråd Altinn, 03. juni 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google