Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status webSA 2013 Mandag 6. mai 2013, Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status webSA 2013 Mandag 6. mai 2013, Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status webSA 2013 Mandag 6. mai 2013, Oslo

2 Status webSA 2013 prosjektet
Gjennomført åpningsdagene 19. mars (e-brukere) og 2. april (øvrige brukere) Med unntak av sikkerhetshendelse 19. mars var åpningsdagene vellykkede Gjennomført innleveringsdagene med frist 30. april Noen feil har blitt rettet mellom 2. april og innleveringsfristen 30. april God kapasitet i løsningen Lagt ned et omfattende arbeid i forkant for å sikre åpningsdagene av alle aktører. Resultatet av webSA prosjektet og infrastrukturoppgraderingene har vært vellykket!

3 Ingen ventetidsplakat 19. mars
søndag, 19. november 2017 Ingen ventetidsplakat 19. mars 1 150 000 innlogginger Over 1,1 millioner brukere logget altså inn de første 21 timene av 19. mars uten å oppleve noen problemer. Så skjedde det en alvorlig feil med 1 av 8 servere. Det ble avdekket svakheter i gammel kildekode i Altinn som ble hotfixet i løpet av natta. Koden som inneholdt feil, var mange år gammel. Det var Altinn I-kode som kanskje har vært der helt siden Det har vært over 100 millioner brukersesjoner uten at feilen har blitt identifisert tidligere. Hvor lett er det egentlig å teste seg fram til slike kodesvakheter? Det samme gjaldt fjorårets sikkerhetshendelse, der BigIP plutselig fant det for godt å cache en side den ALDRI skulle ha cachet og deretter bytte ut ventetidsplakaten i Altinn med den cachede siden av meldingsboksen til Oslo-mann (nå 37)

4 2. april Totalt antall innlogginger: ca 1 315 000
Leste selvangivelser 2. april: ca 912 000 Leverte selvangivelser i løpet av 2. april: 118 928 (pluss 5 887 selvangivelser for næringsdrivende) Maks antall åpnede selvangivelser pr sekund: 209 Serverlast: Portalserverne lå på 10 prosent CPU-forbruk i de travleste periodene, dvs. 90 pst ledig kapasitet Databaseserverne hadde pst ledig kapasitet hele dagen.

5 30. april Ca selvangivelser var levert frem til søndag kveld, 28.4 Totalt antall leverte selvangivelser (unike) pr 30.4, kl 2400: ca Totalt antall leverte selvangivelser pr 30.4, kl 2400: ca Serverlast: Portalserverne lå på ca 15% CPU-forbruk i de travleste periodene, dvs. godt innenfor 20/80 regelen Databaseserverne hadde ca 5 % CPU-forbruk i de travleste periodene.

6

7 Sikkerhetshendelse 19. mars
Mottok meldinger om brukere som hadde logget seg på Altinn etter kl 21:38 tilsynelatende hadde fått tilgang til annen persons data Alle hendelsene er bekreftet å ha inntruffet på en av de 8 portalserverne som ble gjort utilgjengelig i driftsmiljøet 22:59 samme kveld Analyser utført av ASF viste at rotårsaken var en feil i Entlib 4.1. (Microsoft SW). ACN har fått bekreftet fra Microsoft at ASFs analyse var riktig. Feilen i Entlib 4.1 er rettet i Entlib 5.0. Oppgraderte til Entlib 5.0 rett før påske. 12 brukere er registrert å ha kunnet lese personopplysninger (navn og/eller fødselsnummer) til en annen person Ikke registrert at skattedata eller data fra andre tjenester er eksponert. Det var ingen nedetid på løsningen

8 Forberedelse og åpning
Installasjon av versjon 13.1 med webSA, vedleggskjema og SL-skjema 1.3 Kontonummer-fil for prefil av 1030A leveres 9.3 Første innlesning av prefil og abo kan starte i Altinn 14.3 Siste prefil og abo filer leses inn i Altinn inkludert siste meldingsfil Installasjon av versjon Instansiering av pre og abo, innlesning av hjelpetekster og prodsetting av skatteberegning 19.03 Åpningsdag! Offesiell åpning og synliggjøring av SA (PDF) og prefil for e-brukere og SBS fra kl 2.04 Åpningsdag! for alle brukere og synliggjøring av prefil fra kl 15.3 frist RF1037 Terminoppg. 21.02 Stopp av eksisternde webSA i Altinn I. Sanering av alle gamle versjoner av skjema for Altinn I. 26.02 Åpning for innsending av webSA, vedleggsskjema og SL-skjema via SBS i Altinn (uten prefil og abo) 5.3 Deaktivere webSA meny i eksisterende Altinn I løsning? 8.3 Første prefil og abo filer leveres fra SKD til Altinn. 9.3 kommer første meldingsfiler Siste prefil, abo og meldingsfiler leveres fra SKD til Altinn Frister 30. April Frist lønnstakere og pensjonister 31. Mai Ordnær frist næringsdrivende (personlig og selskap) 15. Juni Utsatt frist næringsdrivende (personlig og selskap)

9 Status Selvangivelsesperioden
Mandag 6. mai 2013, Oslo

10 Status gjennomføringsprosjektet for selvangivelsen 2013
Erfaringene fra prosjektet har vært svært gode da man fikk satt fokus på aktiviteter på tvers av organisasjonen. Fikk verdifulle innspill på tvers av fagområdene som man kanskje ellers ikke hadde fått? Veldig nyttig samarbeid også ift eksterne grenseflater (SKD, Leverandører, Difi – spesielt for Kommunikasjon) Prosjektet er avsluttet Beredskapen videreføres Et meget vellykket prosjekt. Prosjektet har lagt lista for etablering av nye avanserte og kompliserte tjenester på plattformen


Laste ned ppt "Status webSA 2013 Mandag 6. mai 2013, Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google