Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjonsstrategi for Altinn – Overordnede rammebetingelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjonsstrategi for Altinn – Overordnede rammebetingelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjonsstrategi for Altinn – Overordnede rammebetingelser
BRs tildelingsbrev fra Næringsdepartementet Et Enklere Norge («kap. om etjenester» ASFs virksomhetsstrategi 2005 ASFs kommunikasjonsstrategi 2005 Kommunikasjonsplan (løpende ajourført) Plan for krisekommunikasjon Altinns virksomhetsmål må styre kommunikasjonens mål Ferdigstillelse av kommunikasjonsstrategi venter på endelig tildelingsbrev

2 Overordnet målsetning for kommunikasjonsarbeidet
Kommunikasjonsarbeidet i Altinn sentral forvaltning skal bidra til at … alle relevante næringsdrivende og privatpersoner velger Altinn som kanal for den samhandling med det offentlige som er prioritert i Altinn … alle relevante offentlige etater velger Altinn som kanal for den samhandlingen med privat sektor som er prioritert i Altinn … alle relevante påvirknings- og beslutningsmiljøer ønsker å gi Altinn rammebetingelser til å være et optimalt verktøy for web-basert rapportering og dialog med offentlige organer i Norge Relaterer til virksomhetsstrategien

3 Overordnet målsetning for kommunikasjonsarbeidet
Kommunikasjonsarbeidet i Altinn sentral forvaltning skal bidra til at … alle relevante samarbeidspartnere prioriterer sin relasjon til Altinn på en måte som støtter opp om målsetningene ovenfor … alle relevante produktutviklings- og ledelses-miljøer internt og eksternt systematisk gjøres kjent med løsningsmessige, prioriteringsmessige og politiske behov og hindringer for å oppfylle de øvrige målsetningene. Målene 4 og 5 skal støtte opp om de tre andre målene Hver målsetning angir en hovedmålgruppe og hva man skal påvirke den til

4 Målgruppestruktur (under arbeid)
Næringsdrivende og privatpersoner Nyetablerte Småbedrifter Store bedrifter Serviceenheter Privatpersoner Offentlige etater Eksisterende kunder (etater innenfor) Nye kunder (etater på vei inn) Potensielle kunder (etater utenfor) Påvirknings- og beslutningsmiljøer Næringsorganisasjoner Departementer og politiske miljøer Media Samarbeidspartnere Fagsystemleverandører Egne produkt- og tjenesteleverandører Produktutviklings- og ledelsesmiljøer

5 Noen tiltak på trappene I
Brev med PIN-koder i separat sending til daglig leder (som definert i Enhetsregisteret) i mva-registrerte foretak som ikke bruker Altinn. Sendt til daglig leders folkeregisteradresse, trukket fra Enhetsregisteret. Målet med tiltaket er å senke terskelen for å komme i gang med Altinn fremme jevnlig bruk av Altinn til hyppige oppgavebesvarelser øke kjennskapen til Altinn generelt

6 Noen tiltak på trappene 2
Pressemelding markedsundersøkelse Pressemelding nye innsendingsrekorder Artikler i fagblader Nettannonsering Annonsering i fagblader Nye brosjyrer (venter på ny grafisk profil) Tiltak årsregnskap/terminoppgave E-post angående papirutsendelser/eBorger Elektronisk nyhetsbrev – div. målgrupper Lansering 3.0 Fagblad-annonsering: Godt grep om regnskapsførere (NARF-undersøkelsen). Må vedlikeholde forholdet, bedre forholdet til revisorene og advokater. Dessuten: Større effekt for hver regnskapsfører/revisor som ”verves” som Altinn-bruker enn for vanlige brukere.

7 Videreutvikling av informasjonsportal mot 3.0
Noen interne tiltak Videreutvikling av informasjonsportal mot 3.0 Brukertesting av informasjonsportal Ny grafisk profil – fra rapportering til dialog Ekstranett/etatsportal Årsmelding Fagblad-annonsering: Godt grep om regnskapsførere (NARF-undersøkelsen). Må vedlikeholde forholdet, bedre forholdet til revisorene og advokater. Dessuten: Større effekt for hver regnskapsfører/revisor som ”verves” som Altinn-bruker enn for vanlige brukere.

8 Avgrensning mot andre oppgaver
Jo mindre overlapping, jo bedre håndtering av ekstern kommunikasjon (og alle andre oppgaver) Presisering av grensene har konsekvenser for rolle- og arbeidsdeling Alle i ASF har kommunikasjons- oppgaver, men ikke alle oppgaver er kommunikasjon

9 Avgrensning mot etatenes kommunikasjon
Etatene «eier» kommunikasjon om egne skjemaer og oppgaveplikter Grensen for felles produktansvar Begrepsbruk Overordnede målformuleringer Samstemthet Grensen for aktiviteter under Altinns navn og logo Overordnede mål Etatenes kommunikasjon Altinn «eier» kommunikasjon om alt på utsiden av skjemaet Ekstern kommunikasjon Partene har gjensidig nytte av felles tiltak og profil for å nå felles mål (og en del kontraktfestede forpliktelser) Målkonflikter og uklare grenser løsning/skjema vil oppstå


Laste ned ppt "Kommunikasjonsstrategi for Altinn – Overordnede rammebetingelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google