Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Altinn styringsråd Skate og Veikart arbeidet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Altinn styringsråd Skate og Veikart arbeidet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Altinn styringsråd Skate og Veikart arbeidet
Onsdag 17. juni 2015, Oslo

2 Skate 1) Skate skal blant annet Aktuelle tema
Skate er et strategisk samarbeidsråd sammensatt av toppledere på virksomhetsnivå. Skate skal behandle aktuelle saker relatert til digitalisering av offentlig sektor. Skate skal blant annet gi råd om tiltak og investeringer på IKT-området sikre tjenesteeiermedvirkning knyttet til digitalisering og utvikling av nasjonale IT-løsninger utarbeide anbefalinger Aktuelle tema finansiering, styring og organisering av fellesløsninger felleskomponenter IKT-standarder og arkitektur Skate – Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning – er et strategisk samarbeidsråd for topplederne i utvalgte offentlige virksomheter. Det ble opprettet i 2009, men ble i 2012 formalisert og styrket. Rådet skal bidra til at den offentlige IT-utviklingen blir mer samordnet, og være en viktig premissleverandør i vurderingen av hvilke IKT-tiltak som bør gjennomføres og hvordan de skal finansieres. Politidirektøren deltar nå i gruppen. Det er viktig i lys av 22. juli-kommisjonens analyse av IT-utfordringene for politiet. Men det er også viktig er at kommunesektoren nå er representert i Skate, gjennom nyetableringen KommIT. 1) Skate : Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning

3 Generell tilnærming i veikartarbeidet
Direktoratet for forvaltning og IKT

4 Skates felles kunnskapsgrunnlag
Fordi Tjenesteeiernes behov bør styre felleskomponentforvalternes planer Muliggjør helhetlige prioriteringer på tvers Omfatter Behovskatalogen for hele forvaltningen Samlet oversikt over utviklingsplaner for fellesløsninger strategier og utviklingsplaner tilgjengelig for tjenesteeierne

5 Følge opp behovene Fordeling Nye tiltak til andre prosjekter og tiltak
Avvent Nye tiltak Direktoratet for forvaltning og IKT

6 Direktoratet for forvaltning og IKT
Tre foranalyser i 2015 ... og deretter konkrete utviklingstiltak Gjelder de tre høyest prioriterte og mest komplekse behovsområdene Flere leveranser fra foranalysene Omforent kunnskapsgrunnlag Nåsituasjonsbeskrivelse Ønsket situasjon – Målbilder Gap Grunnlag for iverksetting av utviklingstiltak og –prosjekter Forslag til handlingsplan innenfor behovsområdet Direktoratet for forvaltning og IKT

7 Kort om behovsområdet Informasjonsforvaltning og –utveksling
Behovene omfatter Finne data Finne tjenester Definere standarder og metadata som muliggjør enkel utveksling Bedre løsninger for bruk og uthenting av data fra registre Bedre løsninger for system-system-integrasjon Bedre løsninger for utveksling av ustrukturerte data, inkl arkiv Andre tilgrensende behov som sikkerhet, mv Direktoratet for forvaltning og IKT

8 Direktoratet for forvaltning og IKT
Kort om behovsområdet Kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Behovene omfatter Felles oversikter og tilgang til kontakt- og adresseringsinfo til døren: adresseinformasjon innenfor døren: roller og varslingsinformasjon Felles prinsipper og løsninger for håndtering av fullmakter alle aspekter av «på vegne av virksomheten» også virksomhets- sertifikater Direktoratet for forvaltning og IKT

9 Kort om behovsområdet Fullmakter for innbyggere
Behovene omfatter Innbyggeren må vite hvilke fullmakter som er avgitt Samtykke Fullmakt Vergemål Fullmektigen må ha tilgang til de systemer som er nødvendig for å kunne gjøre sine oppgaver Forvaltningen må ha oversikt over alle fullmaktsforhold rundt en gitt innbygger Direktoratet for forvaltning og IKT

10 Skate vil utarbeide felles målbilder og strategier
For at Skate skal kunne ta et strategisk styrende ansvar for felles infrastruktur og –løsninger … må Skate konkretisere omforente målbilder og strategier for denne videreutviklingen Direktoratet for forvaltning og IKT

11 Governance modell

12 Styring - Roller og ansvar for felleskomponentene
Overordnet strategisk styring Strategisk nivå Departementene DSO * Felles samordning og prioritering av utviklingsoppgaver Taktisk nivå Felles samordning SKATE Veikart gruppa Effektiv drift og forvaltning i samsvar med felles krav Operativt nivå Felleskomponent forvaltere Felles komponenter DEL AV REGISTRE LØSNINGER * Departemental Samordningsorgan

13 Skates kunnskaps grunnlag Tiltak Portefølje styring
Innbygger/Næringsliv Bruker reise Metode for å avdekke behov Skates kunnskaps grunnlag Skatemedlemmenes strategier og handlingsplaner Behovs katalog FK leverandørenes strategier og handlingsplaner Skates målbilder og strategier for fellesløsninger prioriterer Tiltak Portefølje styring Analyse Skate Realisering Skates rammeverk og arkitekturprinsipper


Laste ned ppt "Altinn styringsråd Skate og Veikart arbeidet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google