Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Releaser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Releaser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Releaser

2 Utvikling av Altinn Status 4.2 Status 5.0 Status 5.1

3 Fokus på nye tjenester fra Tjenesteeierne Integrasjon mot MinSide
Mål for versjon 4.2 Fokus på nye tjenester fra Tjenesteeierne Integrasjon mot MinSide

4 Endring knyttet opp mot E-søk skjema.
Innhold versjon 4.2 SKD Endring knyttet opp mot E-søk skjema. Mulighet for kontroll og preutfylling av organisasjonsformer Flyttemeldingssamarbeid mellom Posten og SKD Fortsette arbeidet fra versjon 4.1 Brønnøysundregistrene Online overføring fra Altinn til etat Frist for et skjema gjøres valgfritt Tilpassning i forhold til samordnet registermelding

5 Endring rundt dyplenking (forberedelser til ny informasjonsportal)
Innhold versjon 4.2 ASF Endring rundt dyplenking (forberedelser til ny informasjonsportal) Dyplenke med valg av organisasjon/person Dyplenke til tidligere opprettede skjema Oppdatering av videreformidling av identitet og autorisasjon Støtte for SAML 2.0 Integrasjon mellom Minside og Altinn Kan gå fra Minside til Altinn uten ny innlogging (flyttemelding for privat personer) ”Minid”/Skattekort via Norge.no som autentiseringsmekanisme i Altinn

6 Produksjonssatt den 13. desember 2006
Status versjon 4.2 Produksjonssatt den 13. desember 2006 Alle endringen ble produksjonssatt med unntak av ”Minid”/Skattekort via Norge.no som autentiseringsmekanisme i Altinn Produksjonssatt den 23. januar 2007

7 Budsjett for versjon 4.2 var på 2 111 timer
Status versjon 4.2 Budsjett for versjon 4.2 var på timer ASF timer BR timer SKD timer Påløpte timer for versjon 4.2 var på 2 224,5 timer Budsjett overskridelse på 113,5 timer Dekkes av ASF Penetrasjonstest av Secode ikke tatt med Påløper ca. 100 timer

8 Budsjett overskridelse
Årsaker til budsjett overskridelse: Redusert omfang av versjonen fører til at faste kostnader i form av ledelse, oppfølging, produksjonssetting ikke er dekket fullt ut i estimatene Eksterne parter krever tettere oppfølging

9 Utvikling av Altinn Status 4.2 Status 5.0 Status 5.1

10 Februar Ferdigstilt overordnet design Ferdigstilt detaljert design
Status Januar 2007 Siste møte i Nye versjoner Bestilte siste rest av utvikling Utsatte informasjonsportal Februar Ferdigstilt overordnet design Ferdigstilt detaljert design Utvikling

11 Altinn brukerservice (ABS) 2 personer fra brukerrådet Deltagelse fra
Nye versjoner Inviterte Alle etatene Altinn brukerservice (ABS) 2 personer fra brukerrådet Deltagelse fra ASF BR SKD Lånekassen SSB SFT ABS NARF (brukerrådsrepresentant)

12 Starte akseptansetest (16. april) Mai Avholde ytelsestest
Videre fremdrift Mars Ferdig med utvikling Starte systemtest Avholde brukertest April Ferdig med systemtest Starte akseptansetest (16. april) Mai Avholde ytelsestest Akseptansetest Juni Ferdig med akseptansetest Utrulling og idriftsetting (18. juni)

13 Funksjonalitet betalt av SKD
Hente Altut-meldinger og kvitteringer fra fagsystem – 855 timer PDF-giro i kvittering og Hent betalingsinfo fra fagsystem – 1025 timer Forbedringer knyttet til vedleggsskjema – 450 timer Mitt mellomværende (Skattekonto) – 80 timer Denne ble egentlig bestilt og laget til versjon 4.1, men ble ikke idriftsatt da på grunn av for mange feil. Ingen endring i funksjonalitet, men det må testes på nytt.

14 Funksjonalitet betalt ASF
Lenker fra skjema – 65 timer Hasteoverføring fra ER til Altinn – 530 timer Problemstilling knyttet til kommunesammenslåinger – 105 timer Bedre funksjonalitet ved Valg av virksomhet – 55 timer Kun små bokstaver og tall i SMS og engangskoder – 60 timer Vise klokkeslett ved utesperring av bruker – 155 timer Innføring av klientadministrator – 285 timer Visning av Altutmeldinger i klientstatusrapporten – 525 timer Regne ut antall underskjema – 115 timer Kopiering av verdier til hovedskjema – 110 timer ebXML som kanal for kommunikasjon med tjenesteeier – 600 timer Begrensning for styreledere i Regn/Revi-selskap – 85 timer Lenketjeneste – åpnes i nytt eller samme vindu – 155 timer

15 Funksjonalitet oppsummert
Stort fokus på brukerne Brukerråd/arbeidsmøte Møteserie i Nye versjoner ABS har fått gehør for mange ønsker Brukertest Middels stor versjon 5445 timer

16 Utvikling av Altinn Status 4.2 Status 5.0 Status 5.1

17 Ny informasjonsportal Ble tatt ut av 5.0 grunnet
Planer for versjon 5.1 Ny informasjonsportal Ble tatt ut av 5.0 grunnet Lå an til å bli for omfattende flere runder vedrørende innhold best at slike store endringer er i egen versjon Drifting av den nye EPiServer-løsningen skal bestemmes Ny logo og nytt design Ny funksjonalitet Ny påloggingsside En tredjedel av henvendelsene til ABS dreier seg om pålogging Sperretjeneste Mulighet for sperring ved eksempelvis tyveri av identitet Settes i drift medio september

18 - Bør benyttes til å klargjøre for ny leverandør
Utvikling av Altinn 5.2? - Bør benyttes til å klargjøre for ny leverandør


Laste ned ppt "Releaser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google