Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges bedriftsundersøkelse - NNU®

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges bedriftsundersøkelse - NNU®"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges bedriftsundersøkelse - NNU®
Andre kvartal 2015 For Altinn

2 Brukerundersøkelsen oppsummert
Undersøkelsen er omtrent som i fjor, men jevnt over litt svakere tall. For eksempel er det i år bare 63 prosent av de spurte som svarer ja på at de sparer tid på rapportering via Altinn sammenlignet med papirskjemaer – mot 66 prosent i fjor. Etter å ha ligget på prosent i årene , falt det til 67 prosent i 2013, 66 prosent i fjor og altså 63 prosent i år. A-ordningen ser ikke ut til å ha motvirket den fallende tendensen. Dette kan muligens si noe om brukernes forventninger til brukeropplevelse, noe som også de åpne svarene kan tyde på. På den annen side svarer 84 prosent av de spurte ja på påstanden «Det er enkelt å bruke Altinn til skjemarapportering», som er 10 prosentpoeng høyere enn for to år siden (og bare 1 prosentpoeng lavere enn i fjor). Av åpne svar på forbedringsområder er det en hovedvekt svar som peker i retning av brukskvalitets forbedringer 88 prosent svarer ja på påstanden «Jeg opplever Altinn som en stabil løsning som er tilgjengelig når jeg trenger den». Det er det høyeste noensinne. Av de 63 prosentene som svarer ja på at rapportering via Altinn sparer dem for tid, er det 62 prosent som er med på å angi størrelsen på tidsbesparelsen til i gjennomsnitt 28,8 minutter. Regnestykket for hvor mye næringslivet sparer blir derfor godt over en milliard i år også: (28,8 min/60 min) * 0,63 (andel JA) * 1,25 (faktor timelønn > timekostnad) * 269,11 (gj.snitt timelønn 2014) * 13 300 000 (15,3 mill. skjema minus 2 mill. privatskjema) = 1,353 mrd. kroner

3 Bakgrunn Oppdragsgiver Altinn Kontaktperson Jørgen Ferkingstad Hensikt
Undersøke hvordan norske bedrifter opplever bruken av Altinn Metode Telefon Målgruppe Norske bedriftsledere Antall intervju 2000 Gjennomføring Feltarbeidet gjennomført i perioden 2. til 26. juni 2015 Ansvarlig hos Opinion Reidar Dischler tlf

4 Om utvalget Utvalget inkluderer bedrifter i nace-koder 01-82
Bedrifter med én ansatt eller flere er med i utvalget Utvalget trukket i fire gjensidig utelukkende strata (etter størrelsesgruppene vist over) Resultater er vektet på størrelse og geografi

5 Innlevering via Altinn

6 Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn?

7 Brukeropplevelse

8 Det er enkelt å bruke Altinn til skjemarapportering*
*Påstanden er endret Q2 2009: Tidligere var påstanden ”Det er enkelt å bruke Altinn”. n=915/1276/1343/1439/1522/1489/1490/1642/1716/1790/1865

9 Det er trygt å bruke Altinn til skjemarapportering*
*Påstanden er endret Q2 2009: Tidligere var påstanden ”Det er sikkert å bruke Altinn”. n=1276/1343/1439/1522/1489/1490/1642/1716/1790/1865

10 Stabilitet Driftsstabiliteten for Altinn har vært god de siste 12 månedene (spørsmålsformulering for å måle inntrykk av stabilitet fram til 2008) Jeg opplever Altinn som en stabil løsning som er tilgjengelig når jeg trenger den n=1276/1343/ n=1489/1490/1642/1716/1790

11 Tidsbruk

12 Bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid
Det er varierende hvor omfattende skjemaene i Altinn er. Hvor mye tid vil du anslå at bedriften sparer i gjennomsnitt på en digital skjemautfylling i Altinn kontra å fylle ut, signere og sende inn et papirskjema? Vi ber altså om et cirka-tall på hvor mange minutter eller timer du tror bedriften sparer per elektroniske rapportering. Blant de som oppgir at de bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn, er det 62 prosent som klarere å estimere tidsbesparelsen (n=1171) (n=727)

13 Bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid
Det er varierende hvor omfattende skjemaene i Altinn er. Hvor mye tid vil du anslå at bedriften sparer i gjennomsnitt på en digital skjemautfylling i Altinn kontra å fylle ut, signere og sende inn et papirskjema? Vi ber altså om et cirka-tall på hvor mange minutter eller timer du tror bedriften sparer per elektroniske rapportering.

14 Kjennskap til tjenester

15 Kjennskap til tjenester i Altinn
Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? n=2000

16 Kjennskap til tjenester i Altinn
Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? Andel ja-svar *Antall skjema endret to ganger **2012 lagt til formuleringen «…for å starte og drive bedrift» n=1680/1747/1869/1946/1948/2000

17 Forbedringer og brukerservice

18 Forbedringer Hvis du kan komme med ETT (og kun ETT) forslag til forbedring av Altinn, hva vil du foreslå da? Under annet oppgir bedriftsledere forhold som spenner fra a-meldingen til teknisk funksjonalitet og omfang av skjemaer. Fullstendig oversikt over dette finnes i eget dokument n=2000

19 Fornøyd med Altinn

20 Fornøyd med Altinn? Alt i alt, hvor fornøyd er du med Altinn? Du bes svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd. Omkodet: 1 og 2 er misfornøyd, 3 er verken eller, 4 og 5 er fornøyd n=2000


Laste ned ppt "Norges bedriftsundersøkelse - NNU®"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google