Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny Altinn-løsning – Hva kan vi gjøre med den?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny Altinn-løsning – Hva kan vi gjøre med den?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny Altinn-løsning – Hva kan vi gjøre med den?
tirsdag, 24. oktober 2017 Ny Altinn-løsning – Hva kan vi gjøre med den? Cat Holten, løsningsarkitekt Altinn Sentralforvaltning

2 Hva er Altinn? Altinn er et nettsted Altinn er en teknisk infrastruktur Altinn er et utviklingsverktøy Altinn er et samarbeidsprosjekt Altinn er eForvaltning i verdensklasse

3 Tjenesteeiere i Altinn samarbeidet
tirsdag, 24. oktober 2017 Tjenesteeiere i Altinn samarbeidet 3 3

4 Altinn - overordnet Sluttbrukere Tjenesteeiere
Altinn tjeneste-utvikling Altinn portal Annen portal/nettsted Tjenesteeieres elektroniske tjenester Altinn sluttbrukerløsning Web-service Web-service Batch Tjenesteeieres saksbehandings- system Offentlige registre

5 Altinn – Cloud Computing i praksis
Altinn blir en felles utviklings- og kjøreplattform for elektroniske tjenester for det offentlige En spesialisert tjenesteutviklingsløsning tilrettelagt for fagpersoner Spesialisert ift. Altinn sine tjenestetyper En tilpasset tjenestemotor for å kjøre tjenestene Sikkerhet og sporing Oppbevaringsløsning Integrasjon mot brukere og etater Sluttbrukerløsningen – Software as a Service (SaaS) Tjenesteutviklingsløsningen – Platform as a Service (Paas) Altinn-løsningen er basert på en generell, standard utviklings- og kjøreplattform fra Microsoft (kunne like gjerne vært en annen plattform) ment for egenutvikling og kjøring av alle typer applikasjoner – web-løsninger, fagsystemer, administrative løsninger, etc. Plattformen tar i liten grad stilling til hva man skal utvikle. Denne og tilsvarende plattformer er i utgangspunktet ment brukt av profesjonelle systemutviklere – plattformene er komplekse og vanskelige å sette opp og forvalte på en god måte, og utviklingsverktøyene er kun tilrettelagt for programmerere (kompetanse som befinner seg i tjenesteeiernes IKT-avdelinger og hos eksterne leverandører), ikke fagfolk med annen kompetanse som driver fag-/tjenesteutviklingen hos tjenesteeierne. Det Brønnøysundregistrene/ASF har gjort med Altinn-løsningen er å ta en slik generell systemutviklingsplattform og gjort klare avgrensninger i hva den skal benyttes til, nemlig utvikling og kjøring av Altinn sine tjenestetyper (Innsending, Innsyn, Melding, etc.). Når vi gjør denne avgrensningen i bruksområde kan vi etablere et lag på toppen av utviklingsverktøyene (TUL) og lage datastrukturer og kjøretidskomponenter (SBL) som gjør at mye av tjenesteutviklingen som eller ville måtte gjøres av programmerere, som er en knapp ressurs hos tjenesteeierne, nå kan gjøres av fagpersoner som ikke har programmeringskompetanse. I tillegg har vi satt ut den komplekse forvaltningen av plattformen og løsningen til en profesjonell driftsleverandør (Basefarm), og (videre-)utvikling av TUL og SBL til en profesjonell systemutviklingsleverandør (Accenture). Altinn – Cloud Computing i praksis

6 Sluttbrukertjenester
tirsdag, 24. oktober 2017 Sluttbrukertjenester Innsendingstjeneste Fra virksomhet eller privatperson til tjenesteeier. Meldingstjeneste Tjenesteeier sender informasjon/melding til organisasjon eller privatperson Innsynstjeneste Bruker ser på informasjon som er samlet i offentlige registre Lenketjeneste Bruker blir rutet til en annen løsning fra Altinn Formidlingstjeneste (versjon 1) Utveksle store datamengder mellom ulike offentlige virksomheter, eventuelt med næringslivet Samhandlingstjeneste (eDialog/eForvaltning) (versjon2) Flere tjenester, både forhåndsdefinerte og hendelsesstyrte. De tjenestene som bygges med tjenesteutviklingsløsningen 6

7 Innsendingstjenester
Portalbrukere Fyller ut Avslutte arbeidet og ta det opp igjen på et senere tidspunkt Kontrollerer (og retter feil/mangler) Signerer (0, 1 eller flere ganger) Sender inn Ser på innsendte tjenester i arkiv Sluttbrukersystemer Henter preutfyllingsinformasjon fra Altinn til sluttbrukersystem Sende inn data fra Altinn til sluttbrukersystem komplett eller ikke komplett Signerer i sluttbrukersystem Tjenesteeier Kan sende inn preutfyllingsinformasjon Kan legge innsendingstjeneste klar på brukerens hovedside (abonnement) Kan varsle bruker om at tjeneste er klar (e-post eller SMS) Kan hindre bruke av tjeneste/stille krav til egenskaper ved avgiver ved start av tjeneste Kan sende over data online ifm utfylling (web-service hos tjenesteeier) Mottar data og signeringsinfo Kan se på tjeneste i servicearkiv Flere tjenesteeiere kan motta data fra samme tjeneste (versjon 2)

8 Meldingstjeneste Portalbrukere Se på melding
Bekrefte at melding er mottatt Videresende melding gjennom Altinn eller via e-post Sluttbrukersystemer Hente melding fra Altinn til sluttbrukersystem (bruker må autentiseres av Altinn) Tjenesteeier Sender inn melding Kan varsle bruker om at melding ligger i Altinn Kan motta kvittering når melding er åpnet og bekreftet lest Meldingen kan inneholde flere vedlegg av ulik type (html, pdf osv) Styring av visning i portal eller sluttbrukersystem

9 Innsynstjeneste Portalbrukere Se på data i tjenesteeiers systemer
tirsdag, 24. oktober 2017 Innsynstjeneste Portalbrukere Se på data i tjenesteeiers systemer Videreformidle informasjonen, samt hente ut signerte versjoner av dokumentene hvis tjenesteeier legger til rette for det. Sluttbrukersystemer Hente data fra Altinn til sluttbruker-system (bruker må autentiseres av Altinn) Tjenesteeier Avhenger av eget system Kan hindre bruke av tjeneste/stille krav til egenskaper ved bruker 9

10 Lenketjeneste Portalbrukere
tirsdag, 24. oktober 2017 Lenketjeneste Portalbrukere Logger inn i Altinn og blir overført til løsning hos tjenesteeier Sluttbrukersystemer Ingen funksjonalitet Tjenesteeier Føderering med Altinn (SAML) Kan motta autoriseringsinformasjon fra Altinn (egen tjeneste fra versjon2) Kan hindre bruke av tjeneste/stille krav til egenskaper ved bruker 10

11 tirsdag, 24. oktober 2017 Formidlingstjeneste Altinn som formidlingssentral mellom offentlige virksomheter og mellom offentlige og private virksomheter. For store datavolumer som skal formidles fra maskin til maskin. Kan baseres på metadata fra SERES, eller annet egnet format som partene blir enige om. Ingen presentasjon. Kan distribueres til en eller flere offentlige eller private mottakere Målet er å redusere antall punkt til punkt grensesnitt mellom offentlige aktører og mellom offentlige og private aktører. 11

12 Altinn data data data data data data
tirsdag, 24. oktober 2017 Altinn data data data data data Private og profesjonelle samhandler med det offentlige på mange ”fronter” Altinn forenkler fordi alt kan finnes på et sted Brukeren kan kommunisere fra sitt eget arbeidsverktøy(fagsystem) Brukeren kan lete på et sted, men må fremdeles samhandle med mange parter Forhindrer bare delvis dobbeltrapportering Mangelfull datakvalitet kan fremdeles oppstå data 12 12

13 Samhandlingstjeneste
tirsdag, 24. oktober 2017 Samhandlingstjeneste Flere tjenester knyttes sammen til en helhetlig prosess mellom sluttbruker og en eller flere offentlige virksomheter. Fokus på sluttbrukers arbeidsprosess. Skreddersydd presentasjon for den enkelte tjeneste, eller veiledere som informerer om hvilke alternativer brukeren har. Logging og sporing gjør at prosessforløpet kan spores uten avbrudd tilbake til utgangspunktet selv om prosessen går over tid og ulike aktører utfører sine steg én eller flere ganger. I en brukerprosess skal Altinn for eksempel hjelpe til med å: støtte henting av informasjon fra ulike offentlige registre støtte innsending av skjema som skal signeres av en eller flere personer utveksle data mellom ulike offentlige aktører slik at den enkelte bruker ikke trenger å gjøre det vise de ulike tjenestene som er utført i prosessen som en helhet UDI glemte legeattest - behandler asylsak på nytt Samhandlingstjeneste, følger brukerens prosess. Henger alle saker på den samme prsessen, flere etater kan samhandle her UDI og Utlendingsnemda. 13

14 Arbeidsprosessen som drivkraft
tirsdag, 24. oktober 2017 Arbeidsprosessen som drivkraft Brukerprosess data data data data data Altinn tilbyr infrastrukturen som gjør det mulig å sette brukerens prosess i sentrum. Brukeren kan følge sin arbeidsprosess, trenger ikke å vite på forhånd, hva, hvem eller hvor Etatene får en samhandlingsarena SERES – gir den felles datamodellen som muliggjør samhandling, og sterkt forenkler prosessen fram til Altinn løser en del av de tekniske utfordringene som for eksempel sikkerhet, fysisk format Altinn har ingen interesser i hvor brukeren finner tjenesten, men tilbyr portaluavhengighet Eksempel: AFP fødsel/død for virksomhet EDAG Dataflyt i landbrukssektoren KIHT – Kontaktpunkt iht EU sitt tjenestedirektiv ELSA - eSamspill mellom SI, namsmenn og inkassoselskaper

15 Funksjonalitet SBL – støtte tjenester
Autentisering (hvem er brukeren) Ulike mekanismer for portalbrukere Statisk passord Engangskode på papir eller SMS Buypass Føderering med MinID/ID-porten Ulike mekanismer for brukere av sluttbrukersystemer for autentisering av brukeren Annet Informasjon om mobiltelefonnummer registreres i profil Bruker blir oppfordret til å registrere mobiltelefonnummer ved førstegangs bruk av Altinn Bruker må gi samtykke til bruk av Altinn ved førstegangs bruk Sluttbrukersystemer Må registrere sluttbrukersystem i portalen. Får generert en id og den som registrer angir selv passord for sluttbrukersys. Tjenesteeiers systemer legges inn av driftsleverandør.

16 Funksjonalitet SBL – støtte tjenester
Autorisasjon (hva har brukeren rettigheter til å gjøre) Alle kan benytte Altinn på vegne av seg selv Personer kan få rettighet til å arbeide for andre personer gjennom delegering i portalen Personer kan få rettighet til å arbeide for virksomheter gjennom Rolle i Enhetsregister Delegering i portalen Regnskapsførere og revisorer (personer og virksomheter) har automatiske rettigheter basert på opplysninger i Enhetsregisteret Sluttbrukersystemer Må registrere sluttbrukersystem i portalen for den person eller virksomhet det skal benyttes for Kan delegere rettighet ved å angi organisasjonsnummer for den som eier system Skjer automatisk for regnskapsfører og revisorer

17 Funksjonalitet SBL – støtte tjenester
Hovedside Viser alle tjenester som er under arbeid eller som er oversendt til/mottatt fra tjenesteeiere Avansert søk (erstatter blant annet klientstatusrapport for revisorer og regnskapsførere) Skjema og tjenester (skjemakatalog) Viser alle innsendingstjenester som næringsliv kan være pålagt å levere, uavhengig om de finnes i Altinn eller ikke Benyttes for å finne tjenester som brukeren skal benytte Hvis det finnes en tilsvarende tjeneste under arbeid på Hovedsiden får bruker beskjed om det og kan velge å opprette en ny eller åpne den som finnes. Administrasjon Inneholder valg for å: Oppdatere MinProfil Se på rettigheter Delegere rettigheter Registrere sluttbrukersystemer

18 TUL – sentrale begreper
Citrix arbeidsflate Tilgang via Citrix Hvilke applikasjoner som er tilgjengelig er avhengig av brukerens rettigheter i TUL Nivåer i TUL Nivå1 – Startside TUL Nivå 2 – Tjenesteeiers arbeidsflate Nivå 3 – Tjeneste Nivå 4 – Tjenesteutgave Utviklingsprosess (Opprette overordnet design for tjeneste) Opprette detaljert design for tjeneste Definer tjeneste, konfigurering av tjeneste, ved parametersetting. Utvikle tjeneste: Utvikling av presentasjon, kalkyler og kontroller, samt: Utvikle språkutgave Oversette tjeneste Utvikle og migrere kodeliste Utvikle og migrere prosessflytmal og komponenter Enhetstest tjeneste Systemtest tjeneste Akseptansetest tjeneste Produksjonssett tjeneste InfoPath Benyttes for å utvikle presentasjon, kalkyler og kontroller Språkverktøy Egenutviklet verktøy for å oversette en tjeneste til forskjellige språk. Kodelister Kan benytte kodelister som allerede er opprettet Kan lage nye kodelister Hjelpetekster Egen del for å legge inn hjelpetekst Knyttet til knapper i skjema hvor navn på knapp starter med ”HelpText_” Prosessflyt Er definert maler som kan benyttes Tjenesteeier kan definere egne maler C#/VSTA-kode (VSTA - Visual Studio Tools for Applications) Benyttes for avanserte kalkyler og kontroller. Krever egen håndtering av språk

19 Aktørens meldingsboks i Altinn: Inneholder meldinger mellom en aktør og det offentlige
En aktør kan være en person eller en virksomhet - avgiver eller mottaker av en melding.

20 tirsdag, 24. oktober 2017

21 Senere kanskje: Meldingsboksen som selvstendig modul
Eget brukergrensesnitt tilpasset felles funksjonalitet og brukerbehov. <logo> Her er din meldingsboks med kommunikasjon til og fra det offentlige… Enkel filtrering, søk og sortering tilpasset fells behov Meldinger mellom aktør og det offentlige produsert gjennom Altinn og utenfor Altinn Meldingsboksen tas i bruk som felleskomponent i eksterne systemer. Inneholder alle meldinger mellom aktøren og det offentlige. <logo> Alle meldinger kan åpnes fra meldingsboksen

22 Komponenter i sluttbrukerløsningen i Altinn
tirsdag, 24. oktober 2017 Komponenter i sluttbrukerløsningen i Altinn Altinn II - SBL Arkiv Tjenestemotor Statistikk og analyse (Paradata) Etatssystemer Offentlige registre MinID Autentisering Andre tjeneste- leverandører Autorisering Andre nettsteder Forsendelse Min profil Certificate Authority Ny i v2.0 Sluttbruker-system BuyPass BankID Virksomhets-sertifikat Etats-system Register Sluttbruker/ Tjenesteeier Mulige felleskomponenter, dvs funksjonelle komponenter som kan brukes av alle uavhengig av andre komponenter (at Altinn tar i bruk andre betyr ikke nødvendigvis at vi kan kutte ut komponenten selv): Autentisering (MinID), komponenten tar seg også av signering og kryptering Autorisering, kan også slå opp mot andre autorisasjonskilder Brukerprofil, bør være felles og gjenbrukes i all kommunikasjon Registre, er kun til intern bruk nå,men vi kan tenke oss at vi for eksempel kan videreformidle folkeregisterinfo fordi folkeregisteret selv ikke er online Arkiv, del av meldingsbokskonseptet Skjemaløsning, kan brukes av alle, men tjenesten må utvikles i Altinn og kan tilgjengeliggjøres som dyplenke i Altinn eller som data via webservice


Laste ned ppt "Ny Altinn-løsning – Hva kan vi gjøre med den?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google