Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styringsråd Altinn Status nye versjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styringsråd Altinn Status nye versjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Styringsråd Altinn Status nye versjoner
Brønnøysund,

2 Agenda Versjon 5.0 Versjon 5.1 Siste før Altinn II (?)

3 Siste vanlige versjonsprosjekt på eksisterende løsning
Nye versjoner, 5.0 Siste vanlige versjonsprosjekt på eksisterende løsning Alle etatene, ABS og brukerråd invitert Deltagelse fra ASF, BR, SKD, Lånekassen, SSB, SFT, ABS, NARF Omfang på 5513 timer

4 Fremdrift Februar Mars April Mai Juni Ferdigstille overordnet design
Ferdigstille underordnet design Utvikling Mars Ferdig med utvikling Starte systemtest Avholde brukertest April Ferdig med systemtest Starte akseptansetest (16. april) Mai Avholde ytelsestest Akseptansetest (avsluttet 27. mai, frist for innmelding av feil 22. mai) Juni Ferdig med akseptansetest Utrulling og idriftsetting (18. juni)

5 Ny Funksjonalitet Innlogging Valg av virksomhet
Vise når sperring opphører ved feil inntasting av passord 3 ganger Forenkling av engangskoder – kun utsendelse koder med små bokstaver og tall Valgfritt om man vil taste små eller store bokstaver (case insensitive) Valg av virksomhet Mulig å endre sortering

6 Ny Funksjonalitet Forenkle skjemautfylling
Mulighet for å opprette vedleggsskjema direkte fra skjema dersom man skal repetere samme vedleggsskjema. Gjøres fra vedleggsfanen Legge inn lenker i forbindelse med hjelpetekster Summering/konkatenering av verdier fra vedleggsskjema og opp til hovedskjema slik at like felter i hovedskjema og vedleggsskjema summeres opp til hovedskjema Regne ut antall underskjema i hovedskjema

7 Ny Funksjonalitet – fortsetter
Serviceenheter - storbrukere Innføring av klientadministrator – ny rettighet Gir mulighet til å delegere klienter til egne ansatte uten at daglig leder må inn å gjøre dette Gir rettighetsinnehaver kun mulighet for å delegere klientroller til andre. Gir ingen tilgang til serviceenheten Styrets leder får ikke tilgang til klienter i serviceenheter Klientstatusrapport Det blir mulig å opprette egendefinerte skjemagrupper Visning av Altut Samme tittel og status som under mottatt

8 Ny Funksjonalitet – fortsetter
Momskonto for bedrifter Tidligere navn: Skattekonto, Mitt mellomværende Gir juridiske enheter mulighet for å få oversikt over utestående mva. WebService oppslag mot SKD

9 Ny Funksjonalitet – fortsetter
Hasteoverføring fra Enhetsregisteret Vil ikke bli tatt i bruk av ER umiddelbart Lenketjenester Valgfritt om denne skal vises i samme vindu eller nytt vindu I grensesnittet mellom Altinn og Tjenesteeier innføres: ebXML Benyttes i første omgang mellom Altinn og NAV for oversendelse av Altut

10 Ny Funksjonalitet – fortsetter
Kvitteringer Inneholde fakturainformasjon Skal benyttes for MVA og FLT Fagsystem Nye tjenester i forbindelse med e-faktura som kan benyttes av fagsystem: Hent oversikt over kvitteringer for en gitt avgiver Hent en kvittering Hent oversikt over alle Altut-meldinger for en gitt avgiver Hent oversikt over alle Altut-meldinger for en gitt arkivreferanse Hent en Altut-melding Hent fakturainformasjon før innrapportering

11 Avtaleverk for versjon 5.0
Status pr. i dag Akseptansetest Ferdigstilt og godkjent av ASF Ingen utestående feil Avtaleverk for versjon 5.0 Noe uenighet rundt prising Produksjonssetting Tidspunkt er godkjent i servicedialog Tjenesteutviklingsløsning satt i produksjon 6. juni Tjenesteportalen produksjonssettes 18. juni Budsjett Pr. i dag har vi et avvik på 10 timer.

12 Agenda Versjon 5.0 Versjon 5.1 Siste før Altinn II (?)

13 Ny informasjonsportal
Innhold i versjon 5.1 Ny informasjonsportal Ny EPiServer-løsningen Ny logo og nytt grafisk design Integrere tjenesteportal og infoportal Reruting via Big-IP Ny påloggingsside En tredjedel av henvendelsene til ABS dreier seg om pålogging Full språkstøtte Sperretjeneste Mulighet for sperring ved eksempelvis tyveri av identitet Ny toppmeny Ny footer Omlenking av "Om skjema" (Rerouting mellom info-/skjemaportal)-ikke med Dele data vha. cookie Ny profil i skjemaportal Ny bakgrunnsfarge i skjema Felles skjemakatalog Ny pålogging Forbedret innloggingssider Sperretjeneste Full språkstøtte Konvertere tekster fra Excel-filer Full språkstøtte Administrasjonssider Full språkstøtte Velg avgiver-siden Full språkstøtte Klientstatus-sider Full språkstøtte Skjemautfyllings-sidene Full språkstøtte E-læringssider Full språkstøtte Feilmeldinger

14 Sperring for døde personer
Innhold i versjon 5.1 Sperring for døde personer Ny toppmeny Ny footer Omlenking av "Om skjema" (Rerouting mellom info-/skjemaportal)-ikke med Dele data vha. cookie Ny profil i skjemaportal Ny bakgrunnsfarge i skjema Felles skjemakatalog Ny pålogging Forbedret innloggingssider Sperretjeneste Full språkstøtte Konvertere tekster fra Excel-filer Full språkstøtte Administrasjonssider Full språkstøtte Velg avgiver-siden Full språkstøtte Klientstatus-sider Full språkstøtte Skjemautfyllings-sidene Full språkstøtte E-læringssider Full språkstøtte Feilmeldinger

15 Gjennomføre penetrasjonstest Planlagt produksjonssetting 24. september
Planer for versjon 5.1 Brukertest PSA 3. juli Tjenesteportal 5. juli Akseptansetest Tjenesteutviklingsløsningen i juli Tjenesteportal i August Gjennomføre penetrasjonstest Planlagt produksjonssetting 24. september Ny toppmeny Ny footer Omlenking av "Om skjema" (Rerouting mellom info-/skjemaportal)-ikke med Dele data vha. cookie Ny profil i skjemaportal Ny bakgrunnsfarge i skjema Felles skjemakatalog Ny pålogging Forbedret innloggingssider Sperretjeneste Full språkstøtte Konvertere tekster fra Excel-filer Full språkstøtte Administrasjonssider Full språkstøtte Velg avgiver-siden Full språkstøtte Klientstatus-sider Full språkstøtte Skjemautfyllings-sidene Full språkstøtte E-læringssider Full språkstøtte Feilmeldinger

16 Agenda Versjon 5.0 Versjon 5.1 Siste før Altinn II (?)

17 Forberedelser for ev. ny leverandør Sikkerhetsopprydning
Mulige endringer Forberedelser for ev. ny leverandør Sikkerhetsopprydning Logging av brukers aktivitet Fjerning av logginformasjon Autentiseringsnivåer Driftsstatistikk Riksrevisjonen: Vurdere bruken av skarpe testdata Ny toppmeny Ny footer Omlenking av "Om skjema" (Rerouting mellom info-/skjemaportal)-ikke med Dele data vha. cookie Ny profil i skjemaportal Ny bakgrunnsfarge i skjema Felles skjemakatalog Ny pålogging Forbedret innloggingssider Sperretjeneste Full språkstøtte Konvertere tekster fra Excel-filer Full språkstøtte Administrasjonssider Full språkstøtte Velg avgiver-siden Full språkstøtte Klientstatus-sider Full språkstøtte Skjemautfyllings-sidene Full språkstøtte E-læringssider Full språkstøtte Feilmeldinger

18 Mulige endringer signalisert av tjenesteeiere
Brønnøysundregistrene Bosiden – BR Elektronisk tinglysning – BR Skatteetaten Skjerming av personer med hemmelig adresse Angivelse av hvem tildeling av rettigheter er gitt for Arkivstempel med arkivreferanse Filtrere bort fødselsnummer ved sending av kvittering på e-post Kvittering på utført signering før endelig innsending Hente inn arkivrefranse inn i skjema Utvide i forbindelse med faktura i Altut-meldingen Merke meldingen med type, faktura-melding Produsere HTML visning basert på e2b fakturainformasjon WebService for nedlastning til fagsystem, liste over nye fakturaer Ny toppmeny Ny footer Omlenking av "Om skjema" (Rerouting mellom info-/skjemaportal)-ikke med Dele data vha. cookie Ny profil i skjemaportal Ny bakgrunnsfarge i skjema Felles skjemakatalog Ny pålogging Forbedret innloggingssider Sperretjeneste Full språkstøtte Konvertere tekster fra Excel-filer Full språkstøtte Administrasjonssider Full språkstøtte Velg avgiver-siden Full språkstøtte Klientstatus-sider Full språkstøtte Skjemautfyllings-sidene Full språkstøtte E-læringssider Full språkstøtte Feilmeldinger

19 Mulige endringer signalisert av tjenesteeiere
Andre ønsker Minside meldingsintegrasjon, BankId, lenketjenester inn i arkiv Vi vil tilstrebe en ”svært begrenset” versjon Ny toppmeny Ny footer Omlenking av "Om skjema" (Rerouting mellom info-/skjemaportal)-ikke med Dele data vha. cookie Ny profil i skjemaportal Ny bakgrunnsfarge i skjema Felles skjemakatalog Ny pålogging Forbedret innloggingssider Sperretjeneste Full språkstøtte Konvertere tekster fra Excel-filer Full språkstøtte Administrasjonssider Full språkstøtte Velg avgiver-siden Full språkstøtte Klientstatus-sider Full språkstøtte Skjemautfyllings-sidene Full språkstøtte E-læringssider Full språkstøtte Feilmeldinger


Laste ned ppt "Styringsråd Altinn Status nye versjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google