Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål, føringer og fokusområder for neste versjon av Altinn – Altinn versjon 4.0 Oslo, September 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål, føringer og fokusområder for neste versjon av Altinn – Altinn versjon 4.0 Oslo, September 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål, føringer og fokusområder for neste versjon av Altinn – Altinn versjon 4.0
Oslo, September 2005

2 Mål for videreutvikling av Altinn
I Regjeringens handlingsplan for Et enklere Norge er status og utfordringer beskrevet som følger: ”Et viktig tjenesteområde er elektronisk innrapportering av lovpålagte rapporteringskrav som skatt, moms og lignende. Her har vi nådd langt gjennom dagens Altinn-løsning, men det er fortsatt utfordringer særlig knyttet til å tilgjengeliggjøre alle skjema elektronisk og etablere felles brukergrensesnitt. I tillegg kommer en rekke andre typer elektroniske tjenester, slik som elektroniske søknadsskjema, svar på søknader, vedtak, oversikter over hva som finnes om virksomheten i offentlige registre og lignende. For alle disse tjenestene skal den elektroniske kommunikasjonen være tovegs. En tredje hovedtype tjenester er elektroniske informasjonstjenester, herunder blant annet informasjon om ulike støtteordninger, generell informasjon om offentlig forvaltning og regelverksinformasjon. Informasjonen må oppdateres og kvalitetssikres på ett sted.”

3 Føringer for versjon 4.0 Eksterne rammebetingelser for Altinn versjon 4.0 er: Budsjett for ASF (og etater) for 2006 Regjeringens handlingsplan for et enklere Norge eForvaltningsforskriften Tidspunkt for og innhold i nye tjenester fra Sikkerhetsportalen Interne rammebetingelser: Erfaringen fra gjennomførte utviklingsprosjekter i Altinn tilsier at omfanget av en ny versjon bør være i størrelsesorden timer for leverandørens innsats. Fremdriftsplanen forutsetter at arbeidet med å spesifisere, bestille og utvikle versjon 4.0 kan starte før budsjettet for ASF er endelig avklart og tildelingsbrev er mottatt fra departementet.

4 Status i Altinn i forhold til tiltak og krav i NHDs handlingsplan
For å sikre at tiltak kan gjennomføres og krav dekkes er det identifisert følgende endringsområder i Altinn: 1. Altut-funksjonalitet må videreutvikles. Det ble i versjon 3.0 av Altinn etablert en arkitektur for Altut. For å sikre at denne delen av Altinn kan benyttes som forutsatt i handlingsplanene, og sikre at elektronisk kommunikasjon er i tråd med eForvaltningsforskriften, er det nødvendig å utvide den eksisterende arkitekturen. 2. Støtte for flere språk/målformer i portalen innføres. Løsning for informasjonsformidling må utredes og videreutvikles. Det må gjennomføres en helhetlig vurdering av informasjonsløsningen i Altinn, herunder vurdere knytningen mellom de elektroniske tjenestene og informasjonen i Altinn vurdere hvordan Altinn skal samspille med eksisterende nettsteder som inneholder nyttig og nødvendig informasjon om de elektroniske tjenestene som finnes i Altinn (Spør OSS, Bedin, etatenes nettsteder, etc.)

5 Status i Altinn i forhold til tiltak og krav i NHDs handlingsplan (forts.)
For å sikre at tiltak kan gjennomføres og krav dekkes er det identifisert følgende endringsområder i Altinn: 4. Det må utvikles støtte for at brukere kan sende strukturerte og ustrukturerte henvendelser (henvendelser som ikke er definert som et skjema) til etatene. 5. Utvidelser av arkitektur for registeroppslag i etatssystemer utredes/utvikles basert på innspill fra etatene når etatssystemene vil kunne tilby registeroppslag.

6 Forslag til strategiske fokusområder for versjon 4.0
Områder knyttet til tiltak og krav i NHDs handlingsplan: Videreutvikle Altut-funksjonalitet Utvikle støtte for at brukere kan sende strukturerte og ustrukturerte henvendelser (henvendelser som ikke er definert som et skjema) til etatene Ferdigstille støtte for flere språk/målformer i portalen Utrede og videreutvikle løsning for informasjonsformidling Områder knyttet til krav i eForvaltningsforskriften Dekket av ”Områder knyttet til NHDs tiltak og krav” Andre områder Eventuelt støtte nye tjenester som tilbys av Sikkerhetsportalen Støtte online kommunikasjon for skjemadata Utrede/implementere langsiktig løsning for autentisering av utlendinger/personer med d-nummer

7 Skjemamotor i Altinn og versjon 4.0
ASF har valgt å avvente arbeidet med å vurdere endringer i kjernen av skjemaløsningen til: Altinn oppfyller de viktigste kravene som er stilt i Regjeringens handlingsplan for Et enklere Norge Retningslinjer for felles brukergrensesnitt (reviderte Elmer-prinsipper) er utarbeidet Etatenes arbeid med ønsket fremtidig arkitektur er avklart Fremtidig regelverk knyttet til gjenbruk av data på tvers av etater er avklart (krav i Regjeringens handlingsplan for Et enklere Norge ) De avtalemessige prosessene som pågår er gjennomført.

8 Prioritering av strategiske fokusområder for versjon 4.0
Ny funksjonalitet Videreutvikle Altut-funksjonalitet (pri 0) Ferdigstille støtte for flere språk/målformer i portalen (pri 0) Utvikle støtte for at brukere kan sende strukturerte og ustrukturerte henvendelser til etatene (pri 1) Støtte online kommunikasjon for skjemadata (pri 1) Eventuelt støtte nye tjenester som tilbys av Sikkerhetsportalen (pri 2) Utredning Utrede og videreutvikle løsning for informasjonsformidling Utrede/implementere langsiktig løsning for autentisering av utlendinger/personer med d-nummer


Laste ned ppt "Mål, føringer og fokusområder for neste versjon av Altinn – Altinn versjon 4.0 Oslo, September 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google