Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En introduksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En introduksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 En introduksjon

2 MITT VALG! Et program for barn og unge for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Forebygging av problematferd i barnehage og skole. Skaper grunnlag for et godt læringsmiljø. Brukt i norske skoler og barnehager i mange år. Tilpasset Kunnskapsløftet i skolen og gjeldende rammeplan for barnehagen.

3 Den tøffe hverdagen To av tre 15-åringer har drukket alkohol.
5 % av åringene oppgir at de har brukt cannabis. I overkant av 2 % av åringene har brukt amfetamin eller kokain. I løpet av en skoleuke opplever 4,5 % av elevene å bli mobbet.

4 Presset på unge er stort
Fokus på prestasjoner, konkurranse og vellykkethet. Krav til å gjøre de ”riktige” tingene. Nye sosiale medier kan spre meninger og rykter med stort omfang. For noen får dette brutale konsekvenser. Rusmidler kan fremstå som en vei ut. Kriminalitet kan følge med. Mobbing skader mange for livet.

5 Vi må forebygge Barn og unge lever sitt eget liv.
Ingen kan være tilstede og gi dem råd i alle vanskelige situasjoner. God selvfølelse og gode holdninger kan hjelpe dem å gjøre det rette valget i det avgjørende øyeblikket. Viktig å satse tidlig på forebyggende arbeid. Hvis vi tidsnok bygger sosial og emosjonell kompetanse, kan mange store problemer unngås.

6

7 MITT VALG trener barn og unge i
Å ta ansvar og sette grenser. Å kommunisere godt. Å bygge selvfølelse. Å ta beslutninger. Å sette seg mål.

8 Et moderne program Basert på forskning.
Bruker elementer som sosiale, emosjonelle, kognitive og atferdsmessige ferdigheter. Fokus er på hele læringsmiljøet. Dilemmaer som valgsituasjoner og gruppepress blir tatt opp.

9 Et fleksibelt program Kan brukes alene.
Kan suppleres med andre programmer for å arbeide med spesielle problemstillinger. Skole og barnehage er arenaer for sosial og faglig læring. Viktig at barn og unge mestrer disse arenaene. Forebyggende arbeid må integreres i den daglige virksomheten.

10 MITT VALG skal Gi skoler og barnehager et konkret, metodisk verktøy i det forebyggende arbeidet. Hjelpe barn og unge til personlig vekst og utvikling. Utvikle sosiale og emosjonelle ferdigheter med vekt på samhandling. Hjelpe til å utvikle en positiv sosial atferd. Støtte foreldre i det generelt forebyggende arbeidet.

11 Et bedre læringsmiljø Det er sammenheng mellom et godt og trygt miljø og elevenes muligheter for å lære. Forskning viser at et holdningsskapende klassemiljøprogram kan skape et godt og trygt klassemiljø. Dette kan være en forutsetning for god faglig læring.

12 Evaluering bekrefter gode resultater
Utdanningsdirektoratet har gjennom en forskergruppe gitt ut rapporten ”Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet” (2009). Her plasseres MITT VALG i kategorien ”programmer med dokumentert effekt” som anbefales av Utdanningsdirektoratet.

13 Slik brukes MITT VALG Barnehage- og skolepersonale kurses av sertifiserte MITT VALG-instruktører før de tar opplegget i bruk. Denne kursingen er gratis for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Lokale Lions-klubber kan være samarbeidspartnere for planlegging og gjennomføring av kurs. Etter en periode arrangeres oppfølgingskurs for veiledning og erfaringsdeling.

14 Hvem står bak MITT VALG? Programmet eies av Stiftelsen Det er mitt valg, som er en del av Lions Norge. Stiftelsen er ansvarlig for utvikling, skolering og evaluering av programmet. MITT VALG er basert på Lions Quest, opprinnelig utviklet av det pedagogiske instituttet Quest International i USA. I dag er dette opplegget i bruk over store deler av verden.


Laste ned ppt "En introduksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google