Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Årsmøtet 2016 HLF Stavanger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Årsmøtet 2016 HLF Stavanger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Årsmøtet 2016 HLF Stavanger
Gro Anita Aa Moen, audiopedagog Skrivetolker: Ninni og Helge

2 Epost til ca. 500 medlemmer - 04.02.2016
Årsmøtet 2016 – HLF Stavanger §17.4 Lokallagenes årsmøte   Årsmøtet holdes innen 15. februar og innkalles med minst 4 ukers varsel Annonse i Stavanger Aftenblad Sakspapirer på hlf.no Epost til ca. 500 medlemmer   SMS til ca medlemmer

3 Dagsorden for årsmøtet:
 1.     Godkjenning av innkalling og saksliste 2.      Eventuelt valg av:                   Dirigent           Forslag fra styret: Johannes Tonning

4 Dirigenten overtar styringen av årsmøtet
 2.2 Protokollsekretær  Forslag fra styret: Sølvi Ingebrigtsen  2.3 To representanter til å underskrive protokollen Forslag fra styret: Ine Kaada og Dagfinn Seljeskog 2.4 Tellekomité Forslag fra styret: 2 av de fremmøtte

5 Årsmøtesaker - Årsmelding 2016
3. Styret har bestått av: Odd Eskildsen, leder Johannes Tonning, nestleder og kasserer Sølvi Ingebrigtsen, sekretær Carola Warnecke, styremedl. og leder Foreldre og barn-gruppen Stavanger, samt Fylkeskontakt Foreldre og barn-gruppen Rogaland Ann-Christin Johnsen, styremedlem Ine Kaada, varamedl. Dagfinn Seljeskog, varamedl. Valgkomité: Inger Lovise Vaage, Rolv Arild Jakobsen og Leroy Tonning

6 Årsmøtesaker, 3 – 5 3 Årsmelding for 2016
Sekretær Sølvi Ingebrigtsen orienterer  4 Regnskap for 2016 Kasserer/nestleder Johannes Tonning orienterer 5 Årsplan for 2017  Ann-Christin Johnsen orienterer

7 3 Årsmelding for 2016 Sekretær Sølvi Ingebrigtsen orienterer HLF Stavanger: 1255 medlemmer pr. 1/ (+ 50 familiemedlemmer) 2016: Årsmøte for 2015 (10/2-16) 8 styremøter, FFO i Hillevåg 3 åpne møter i Arkeologisk museum Hvert Øre Teller, Amfi Madla og Randaberg Likepersonsamlinger Årsavslutning med likepersoner og valgkomité

8 3 Årsmelding for 2016 Likepersoner HLF Stavanger 2017:
Odd Eskildsen: Høreapparatbrukere og sterkt tunghørte/døvblitte Sølvi Ingebrigtsen: CI-brukere Inger Jorunn Tungland: høreapparatbrukere, tinnitus og yrkesaktive Siri Kooyman: høreapparatbrukere og tinnitus Carola Warnecke: høreapparatbrukere, Foreldre og barn Edith Koch: høreapparatbrukere, tinnitus og yrkesaktive

9 Årsmøtesaker, 3 – 5 3 Årsmelding for 2016
Sekretær Sølvi Ingebrigtsen orienterer   4 Regnskap for 2016 Kasserer/nestleder Johannes Tonning orienterer 5 Årsplan for 2017  Ann-Christin Johnsen orienterer 4

10 3 Årsmelding for 2016 Foreldre og barn i HLF Stavanger
Fylkeskontakt Foreldre og barn-gruppen Carola Warnecke orienterer Vintersamling m/Inger Lovise Våge, seniorrådgiver hørsel/audiopedagog, NAV hjelpemiddelsentral Rogaland Konferanse for foreldre og barn i barnehage og skole Quality Airport Hotell Stavanger Foredragsholdere: Renate Berg, audiograf på hørselssentral på SUS Inger Lovise Våge, seniorrådgiver hørsel/ audiopedagog, NAV hjelpemiddelsentral Rogaland Linda Walle, seniorrådgiver Statped Vest Kim Andreas Stensnes, organisajonsrådgiver i HLF sentralt

11 11.07. Kongeparken 03.09. Høstsamling 26.11. Juleverksted
m/ Hilde-Gunn Sander, avdelingsleder ved tolktjenesten, NAV Rogaland Juleverksted

12 5 Årsplan for 2017

13

14 5 Årsplan for 2017 Foreldre og barn
Fylkeskontakt Carola Warnecke orienterer  vintersamling, kl * samling, kl * foreldre og barn Konferanse** mai-samling, kl * Kongeparken fagdag, kl ** høstsamling, kl * juleverksted, kl * * Vågedalen barnehage ** Thon Hotell Sandnes

15 Årsmøtesaker 6 – Innkomne saker
1. Fra styret. Fra dekking av løpende utgifter til honorar HLF Rogaland gir kr. 4000,- til leder og studieleder og kr. 1000,- til hvert av styremedlemmene og varamedlemmene.  På HLF Stavanger sitt siste årsmøtet ble dette vedtaket gjort: Styret får dekket løpende utgifter med kr. 4000,- til styreleder og kr. 2000,- til hvert av styremedlemmene og varamedlemmene.  Styret for HLF Stavanger vil for 2017 i stedet foreslå honorar til medlemmer og varemedlemmer. Forslag til vedtak Styret i HLF Stavanger vedtar følgende honorarer: Kr. 5000,- til leder kr. 3000,- til nestleder, kasserer, sekretær, styremedlemmer og varamedlemmer 2. Fra medlemmene Det er ikke kommet inn noen forslag fra medlemmene

16 8 Valg av styre: Valg av styre bestående av minimum 3 medlemmer og minimum 1 varamedlem Årsmøtet bestemmer om kandidater skal velges til konkrete verv (f.eks leder, nestleder, økonomiansvarlig, interessepolitisk kontaktperson,studieleder), eller om styrets medlemmer konstituerer seg selv. Styret foreslår at styret konstituerer seg selv og at styret selv velger leder

17 8 Valg av styre: Alle medlemmer i styret velges for 2 år av gangen, leder kan også velges for 2 år av gangen, med mulighet for gjenvalg. Kun medlemmer av HLF kan velges. Det skal være flertall av hørselshemmede og/eller pårørende til hørselshemmede i alle HLFs styrer Valgkomiteen kommer med sitt forslag til medlemmer Dirigenten leder valget av styret Før valget orienterer de enkelte, som er foreslått til styret, kort om seg selv.

18 8 Valg av styre: Ann-Christin Johnsen Edith Koch Egil Hope
Ikke på valg. Valgt for 2 år og har 1 år igjen Ann-Christin Johnsen Nye medlemmer velges for 2 år. Vararepresentanter velges for 1. år Edith Koch Egil Hope Carola Warnecke Johannes Tonning Dagfinn Seljeskog Ine Kaada Odd Eskildsen ---- mer fra valgkomiteen

19 9. Andre valg 9.1 Valgkomité bestående av minimum 2 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomitéen velges utenom styret Forslag fra styret:  1. Rolv Jakobsen 2. medlem 1. vararepresentant 9.2 En person til å revidere regnskapet Registrert revisor Tore Kristian Tjemsland, Postboks 321, 4067 Stavanger

20 9. Andre valg 9.3 Representanter til fylkeslagets årsmøte etter følgende fordelingsnøkkel pr foregående år 0 – 500 medlemmer: 3 representanter 501 – 1000 medlemmer: 4 representanter 1001 – 2000 medlemmer: 5 representanter Forslag fra vedtak Årsmøtet for HLF Stavanger har valgt disse representantene til HLF Rogaland sitt Årsmøte 2016 som avholdes 11. mars 2017 kl. 11 på Tysvær Motell

21 Takk for at dere var med på Årsmøtet for 2016 HLF Stavanger!
Årsmøtesaker – takk! Takk for at dere var med på Årsmøtet for 2016 HLF Stavanger!


Laste ned ppt "Velkommen til Årsmøtet 2016 HLF Stavanger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google