Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Altinn II - status Styringsråd - årsmøte 20100603.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Altinn II - status Styringsråd - årsmøte 20100603."— Utskrift av presentasjonen:

1 Altinn II - status Styringsråd - årsmøte

2 Overordnet fremdriftsplan
mandag, 9. oktober 2017 Overordnet fremdriftsplan versjon 1.0 Versjon 2.0 Februar 2012 Versjon 2.1 2.1 versjon 2.1 versjon 2.0 versjon 1. versjon Web PSA 2009 Web PSA 2010 Web PSA 2011 2 2

3 Hva betyr beslutning om å ”Starte produksjonssettingen av sluttbrukerløsningen i produksjon”?
Beredskapsperioden starter og beredskapsplanen trår i kraft. I denne fasen en går inn i vil man når som helst kunne beslutte en stopp i gjennomføringen uten at det krever tilbakerulling av tekniske miljøer. Det vil gi konsekvenser for tjenesteeiere og leverandører av sluttbrukersystemer og deres planer for bruk av ny løsning. Konsekvenser for eksisterende løsning vil først inntreffe etter BP2 (11. juni). Fra mandag 31. mai er det daglige møter på operativt nivå for å følge opp produksjonssettingsaktivitetene. Ved avvik fra plan vil det håndteres i henhold til beredskapsplan.

4 Oversikt status regresjonstest
Antall av Status Status Prioritet Testet med feil Klar til test Testet OK (uten alvorlige feil) Utgår Totalt 1 3 9 2 6 14 7 12 21 4 5 18 52

5 Status aktiviteter før beslutningspunkt 1 for v1.0
Pr 31.05 Regresjonstest Påloggingssiden og autentiseringsmekanismene Hovedsiden Servicearkiv Innsendingstjenester (skjema) ende-til-ende Meldingstjenester (Altut) ende-til-ende, inkl. varsling Lenketjenester med SAML integrasjon Fremdrift i testing Ytelsestest Penetrasjonstest Feilsituasjon og stabilitet i produksjon (TUL, TT1, TT2) Kommunikasjonsplaner Status på produksjonssettingsaktiviteter (forberedelse + planlegging) Planlegging og etablering av beredskap ifm produksjonssetting ASF, ABS, SOL, Accenture og Basefarm klar til å håndtere drift/forvaltning Gul status er i stor grad knyttet til at feil som er meldt rettet fra leverandør foreløpig ikke er verifisert av kunde.

6 Status versjon 2.0 - leverandør
Område Fase Akkumulert Fremdrift Kvalitet Testplanlegging/Testforberedelse Test Systemtest gjennomføring Datakonvertering N/A Dokumentasjon Kundens medvirkning Systemtest : Syklus 1 av systemtest er 2-3 uker forsinket i forhold til opprinnelig plan (18.05). Systemtesting har dog hatt god fremdrift den siste uken, med åpning for testing på flere tidligere blokkerte områder. Per var 23 av 35 avsluttede og de fleste gjenværende skript er åpne for videre testing. Målet er å ferdigstille alle skript til 04.06 Syklus 2 er startet på enkelte av de skript som har kommet gjennom syklus 1. Neste uke vil vi rapportere fremdrift også på disse. Onshore QA på testskript forventes ferdigstilt denne uken. Dokumentasjon og Kundens medvirkning er i henhold til plan, men har visse utfordringer. NB rapport er mot prosjektoperativ plan

7 Status versjon 2.0 - utvikling
Bygg gjennomføring ”Utvikling ferdig” nådd Intergrasjonstest gjennomføring Se forrige Vår oppfølging Fortsatt oppfølging på kodekvalitet, grensesnitt og skjermbilder Minikonkurranse gjennomført for kodegranskning – mål er at Cap gjennomfører ila juni

8 Versjon 2.0 - annet Dokumentasjon Følges opp av Tina Moe, AEI, BR
Dokumentasjon i hovedsak i rute; Accenture leverer litt forenklet på implementasjonsguider og noe forsinkelse på gjennomgang av driftsdokumentasjon pga prioritering av versjon 1.0 hos Basefarm. Ny dato avtalt med Accenture Basefarm sitter i A35 med teknisk og prosjektledelsesressurs en dag pr uke Deltar i ulike testforberedelsesmøter India Cat Holten, Hilde Måsøy og Tony Grimstad fra AEI var i India: Stort eierskap til Altinn og sin oppgave Ressurssterkt team Må ha aktivt forhold til hvordan India skal benyttes videre I hvilken grad, på hvilke oppgaver Kultur, språk og involvering – kontra kun via Accenture Norge

9 Systemtest Kundens deltagelse
AC avholder ”demotest” for områdene Samhandlingstjeneste og autorisasjon uke 24 Målsetning er tidlig verifikasjon av leveranse Snart på plass oversikt over alle deltakere fra kunde Oppstart kundens deltakelse i ST uke og 30-31 Oversikt over kundens navngitte ressurser alle uker er klar

10 Akseptansetest - forberedelser
Overordnet testplan er ferdigstilt. Alle 13 testområder er godt i gang med planlegging og utvikling av tester. Ukentlige status/oppfølgingsmøter med områdeansvarlige. Ukentlige testmøter avholdes. Her er både Accenture og Basefarm representert

11 Akseptansetest – forberedelser Forts.
Startet på arbeid med Testplan akseptansetest funksjonelt. Startet arbeid med kjørplan for akseptansetest. Jobber med testdata. Hva kan gjenbrukes fra systemtest. Hva må utvikles selv Hva må utvikles av andre tjenesteeiere.

12 Versjon 2.1 Arbeid med detaljspesifisering er i gang og skal ferdigstilles rett over sommeren Arbeidet er i hovedsak i henhold til planlagt fremdrift I tillegg til opprinnelig plan er det identifisert valgmuligheter i forhold til mer bruk av standard Altinn-funksjonalitet Dette vil bli behandlet som opsjoner ved siden av planlagt leveranse og bli besluttet som del av beslutningsprosess om videre gjennomføring Analyse av opsjonene vil øke omfanget av spesifiseringsfasen noe (estimert en økning på ca 200 timer og en forlengelse på spesifiseringsfasen med 1-2 uker) Fra Basefarm er det besluttet at Esten Hoel blir prosjektleder ifm deres arbeid knyttet til versjon 2.1


Laste ned ppt "Altinn II - status Styringsråd - årsmøte 20100603."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google