Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styringsråd Olavsgaard

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styringsråd Olavsgaard"— Utskrift av presentasjonen:

1 Styringsråd 2005-11-23 Olavsgaard
Altinn versjon 3.2 Styringsråd Olavsgaard

2 Innhold i versjon 3.2 Integrasjon mot Sikkerhetsportal, herunder
Støtte for autentisering og singel sign on ved hjelp av Sikkerhetsportal Utvidelser knyttet til valg av tjenester Støtte for at brukere av fagsystemer (bedriftenes egne systemer): kan signere fra fagsystem Kan hente preutfyllingsinformasjon fra Altinn til fagsystem

3 Status for versjon 3.2 Kunde deltok i Systemtest 5. sept - 23. sept
Kunde gjennomførte akseptansetest 3. okt – 8. nov Produksjonssetting: Skjemautviklingsmodulen ble produksjonssatt 7. nov Rapporteringsmodulen ble produksjonssatt 21. nov (uten integrasjon mot SP) Integrasjon mot SP blir gjort tilgjengelig ca. 16. des Status feil etter produksjonssetting pr mandag 21. nov 7 feil av typen utsatt – omforent Av disse er 4 betydelig og 3 ubetydelig

4 Gjennomføring Fremdrift – i henhold til plan
Ressursbruk Leverandør pr uke 45 Budsjett: timer Påløpt: timer Gjenstående: 638 timer Overskridelse: 347 timer (ca 4 %) Ressursbruk kundetesting Kundens deltakelse i systemtest ca 40 dagsverk Akseptansetesting ca 120 dagsverk

5 Styringsråd 2005-11-23 Olavsgaard
Altinn versjon 4.0 Styringsråd Olavsgaard

6 Rammebetingelser Funksjonalitet beskrevet i endringsanmodning har et omfang på ca NOK 15 mill Nye tjenester fra Sikkerhetsportalen (signering) og ny informasjonsløsning er ikke inkludert ASF har et budsjett som tilsier en bestilling på ca NOK 8 mill for versjon 4.0 totalt. Deler av dette bør reserveres for nye tjenester fra Sikkerhetsportalen og informasjonsløsning. Prioritering er nødvendig

7 Prioriteringskriterier
Prioritet 0: Dekke eksplisitte krav i Handlingsplanen fra NHD Dekke eksplisitte krav i eForvaltningsforskriften Prioritet 1: Funksjonalitet som finansieres av etatene selv Dekke implisitte krav i Handlingsplan fra NHD, herunder funksjonalitet som er viktig for brukskvalitet Funksjonalitet som er etterspurt av flere etater Prioritet 2: Funksjonalitet som er ønskelig, men ikke strengt tatt nødvendig Prioritet 3: Funksjonalitet som ikke bør bestilles som en del av versjon 4.0

8 Funksjonalitet med prioritert 0 og 1
Funksjonalitet utledet av krav i Handlingsplan: Prioritet 0 Altut-funksjonalitet, herunder sende melding som formatert html, kvittering til etat Språkstøtte i sluttbrukerportalen Kostnad: ca NOK 3 mill Prioritet 1A Ingen Kostnad 1A: 0 Prioritet 1B Videresende Altut-meldinger Kostnad: ca NOK 0,4 mill Annen funksjonalitet: Prioritet 0 Altut-funksjonalitet, herunder varsel på e-post og SMS Kostnad: ca NOK 1,2 mill Prioritet 1A Altut-funksjonalitet, herunder online Altut-melding Online preutfylling og abonnement av skjema Opplasting av XML fra brukers PC Kostnad: ca NOK 3,9 mill Prioritet 1B Benytte data i Altinn/ER som kilde for varsel Kostnad: ca NOK 0,5 mill

9 Funksjonalitet med prioritert 2 og 3
Funksjonalitet utledet av krav i Handlingsplan: Prioritet 2 Generell henvendelser som kan benyttes av flere etater Kostnad: ca NOK 0,9 mill Prioritet 3 Ingen Kostnad: 0 Annen funksjonalitet: Prioritet 2 Altut-funksjonalitet, herunder benytte ”Altinn-skjema” for visning av melding, oppdatering av Altut-melding, utvidet funksjonalitet knyttet til parameterstyring av sletting, statistikk for Altut-meldinger Online oversending av skjemadata fra Altinn til etat Kostnad: ca NOK 3,1 mill Prioritet 3 Språkstøtte i etatsportal Diverse Kostnad: ca NOK 2 mill

10 Tilrådning fra Nye Versjoner – Prioritet 0 og 1A bestilles
Altut – pri 0 Varsel på e-post og SMS, angi tjeneste som svar på melding, Altut-melding som formatert html Kvittering til etat på at Altut-melding er åpnet og bekreftet Generelle endringer, herunder side for Altut-melding NOK 2,6 mill Altut – pri 1A Vise Altut-meldinger i klientstatusrapport, online Altut-melding Vise Altut-meldinger i etatsportal, simulator for Altut online grensesnitt NOK 1,4 mill Språkstøtte sluttbrukerportal – pri 0 NOK 1,6 mill Språkstøtte sluttbrukerportal – pri 1A Valg av språkprofil NOK 0,3 mill Online kommunikasjon av skjemadata – pri 1A Online preutfylling og abonnement av skjema NOK 0,9 mill Online kommunikasjon – pri 1A Sikkerhet ved bruk av online tjenester NOK 0,5 mill Annet – pri 1A Utvide format for filvedlegg ved preutfylling fra ny kanal NOK 0,3 mill Total bestilling dekket av ASF NOK 7,6 mill Etatsbetalt endring – pri 1A Opplastning av XML fra brukers PC NOK 0,6 mill Total bestilling NOK 8,2 mill

11 Forventet ressursinnsats (dagsverk)
Akseptansetesting Område Forventet ressursinnsats (dagsverk) Altut 80 Språkstøtte 39 Online kommunikasjon 27 Annet 18 Totalt 164 Ressursinnsats er i samme størrelsesorden som for versjon 3.2 ASF, BR og SKD har ressurser til å gjennomføre testing Andre etater oppfordres til å delta, kan kontakte Lars Petter Svartis Test av språkstøtte vil gi en god innsikt i Altinn for nye etater


Laste ned ppt "Styringsråd Olavsgaard"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google