Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Altinn – Ny løsning, hva og når Brukerforum for elektroniske tjenester

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Altinn – Ny løsning, hva og når Brukerforum for elektroniske tjenester"— Utskrift av presentasjonen:

1 Altinn – Ny løsning, hva og når Brukerforum for elektroniske tjenester
onsdag, 4. oktober 2017 Altinn – Ny løsning, hva og når Brukerforum for elektroniske tjenester 27. november 2009 Cat Holten, løsningsarkitekt Altinn Sentralforvaltning

2 Altinn er to løsninger (minst…)
Tjenesteutviklingsløsningen Sluttbrukerløsningen Vi bygger en helt ny løsning for å lage tjenester + Og en ny for å bruke tjenester = Alle mulige måter å dytte data rundt og i det offentlige og private Norge, og etter hvert andre… -Brukere er TE og alle som ”snakker med” det offentlige -Data flyter fra TE og registre til brukere, og omvendt -Brukere er mennesker og systemer -Altinn er infrastruktur, brukerne lager innholdet - Altinn snakker mange språk, og på mange måter (WS, batch osv) Kan ha mange forkledninger, se ut som Altinn, men være utenfor og se ut som utenfor, men være inni Vil i noen år ha den gamle løsningen også gående…

3 Arkitekturvisjon for Altinn
Arkitekturen i Altinn skal legge grunnlag for en fleksibel løsning som kan møte endrede forvaltningsmessige og tekniske krav som oppstår i framtiden. Arkitekturen i Altinn skal legge grunnlag for at Altinn kan tas i bruk av tjenesteeiere i offentlig sektor på en slik måte at Altinn bidrar i virksomhetenes strategiske måloppnåelse. Arkitekturen i Altinn må være slik at det er mulig for brukerne å utføre prosesser der tjenester fra ulike offentlige virksomheter inngår. Altinn skal være attraktiv å ta i bruk for tjenesteeiere, brukere og leverandører. Forankret på øverste nivå i Altinn-prosjektet

4 Typisk systemskisse for en tjenesteeier som skal benytte Altinn
Tjeneste-utviklings-løsningen Nav.no Løs kobling Løs kobling Web-portal Tjenestemotor Tjenesteeiers fagsystem Tjenesteeiers fagsystem Tjenesteeiers fagsystem Dette er den ”viktigste” arkitekturskissen for Altinn-løsningen. Den viser kongstanken bak Altinn-løsningen – en løst koblet løsning som ligger mellom etatenes (tjenesteeiernes) interne fagsystemer og sluttbrukerne (via nettleser eller sluttbrukersystemer). Web-service Batch Sluttbruker-system Sluttbruker-system Web-service Sluttbruker-system

5 Sluttbrukertjenester
onsdag, 4. oktober 2017 Sluttbrukertjenester Innsendingstjeneste Fra virksomhet eller privatperson til tjenesteeier. Meldingstjeneste Tjenesteeier sender informasjon/melding til organisasjon eller privatperson Innsynstjeneste Bruker ser på informasjon som er samlet i offentlige registre Lenketjeneste Bruker blir rutet til en annen løsning fra Altinn Formidlingstjeneste (versjon 1) Utveksle store datamengder mellom ulike offentlige virksomheter, eventuelt med næringslivet Samhandlingstjeneste (eDialog/eForvaltning) (versjon2) Flere tjenester, både forhåndsdefinerte og hendelsesstyrte. De tjenestene som bygges med tjenesteutviklingsløsningen 5

6 Støttetjenester (for sluttbrukeren)
onsdag, 4. oktober 2017 Støttetjenester (for sluttbrukeren) Informasjon Oppbevaring, kladd og ”innføring” Varsling Betaling Brukeradministrasjon Tilgangsstyring, autentisering og autorisering Støtte for sensitive data, 2.versjon Tredelt oppbevaringsløsning, 1.versjon Sluttbrukers meldingsboks Tjenesteeiers servicearkiv Loggarkiv/tiltrodd tredjepartsarkiv Egenregistrerte brukere, 2.versjon Ny autoriseringsarkitektur, 2.versjon Mulighet for flere autorisasjonskilder, 2.versjon Ny autentiseringsløsning, standardprodukt 1.versjo

7 Innsendingstjeneste Sende inn data elektronisk til det offentlige
onsdag, 4. oktober 2017 Innsendingstjeneste Sende inn data elektronisk til det offentlige Skjemabasert, Altinn opptrer som et forsystem til tjenesteeiers saksbehandlingssystemer. Flere aktører kan involveres i utfylling og signering/innsending av samme forsendelse Innsending kan skje ved system til system kommunikasjon registrering og innsending fra nettleserbasert tjeneste Abonnement og preutfylling Varsel til brukere Splitt av data til flere mottagere Mellomlagring 7

8 onsdag, 4. oktober 2017 Meldingstjeneste Tjenesteeier kan sende ut informasjon elektronisk til sine brukere som meldinger i Altinn Meldingene støtter HTML og vedlegg Det er mulig å varsle bruker med e-post eller sms om at informasjon er gjort tilgjengelig for innsyn eller behandling av bruker Det er mulig å be om kvittering tilbake til tjenesteeier når ”melding er åpnet” og/eller når ”meldinger er bekreftet lest” Bruker kan lagre/slette Bruker kan videreformidle meldingen gjennom Altinn eller som e-post 8

9 onsdag, 4. oktober 2017 Innsynstjeneste Gjøre informasjon som er lagret i Tjenesteeiernes registre (for eksempel saksbehandlingsløsninger eller elektroniske saksarkiv) om organisasjoner og privatpersoner elektronisk tilgjengelig. Privatpersoner, eller deres representant etter fullmakt kan se elektroniske saksopplysninger (og elektroniske saksmapper) som de har rett til i henhold til autorisasjonsløsningen. Sluttbruker skal kunne videreformidle informasjonen de finner, samt hente ut signerte versjoner av dokumentene de finner hvis tjenesteeier legger til rette for det, for eksempel attester. 9

10 onsdag, 4. oktober 2017 Lenketjeneste Altinn tilbyr videreformidling av identitet basert på SAML protokollen. Bruker kan enten aksessere tjenesten fra: Altinn sin tjenestekatalog Tjenesteeier sine nettsider Autorisasjonsinformasjon i SAML meldingen (assertion) eller som selvstendig tjeneste Faktisk integrasjon vil kunne variere fra ren lenke, til tjenester som har samme utseende og også legger informasjon tilbake til brukerens (eventuelt de som har samme rolle) arbeidsliste og sluttbrukeres arkiv i Altinn. 10

11 onsdag, 4. oktober 2017 Formidlingstjeneste Altinn som formidlingssentral mellom offentlige virksomheter og mellom offentlige og private virksomheter. For store datavolumer som skal formidles fra maskin til maskin. Kan baseres på metadata fra SERES, eller annet egnet format som partene blir enige om. Ingen presentasjon. Kan distribueres til en eller flere offentlige eller private mottakere Målet er å redusere antall punkt til punkt grensesnitt mellom offentlige aktører og mellom offentlige og private aktører. 11

12 Altinn data data data data data data
onsdag, 4. oktober 2017 Altinn data data data data data Private og profesjonelle samhandler med det offentlige på mange ”fronter” Altinn forenkler fordi alt kan finnes på et sted Brukeren kan kommunisere fra sitt eget arbeidsverktøy(fagsystem) Brukeren kan lete på et sted, men må fremdeles samhandle med mange parter Forhindrer bare delvis dobbeltrapportering Mangelfull datakvalitet kan fremdeles oppstå data 12 12

13 Samhandlingstjeneste
onsdag, 4. oktober 2017 Samhandlingstjeneste Flere tjenester knyttes sammen til en helhetlig prosess mellom sluttbruker og en eller flere offentlige virksomheter. Fokus på sluttbrukers arbeidsprosess. Skreddersydd presentasjon for den enkelte tjeneste, eller veiledere som informerer om hvilke alternativer brukeren har. Logging og sporing gjør at prosessforløpet kan spores uten avbrudd tilbake til utgangspunktet selv om prosessen går over tid og ulike aktører utfører sine steg én eller flere ganger. I en brukerprosess skal Altinn for eksempel hjelpe til med å: støtte henting av informasjon fra ulike offentlige registre støtte innsending av skjema som skal signeres av en eller flere personer utveksle data mellom ulike offentlige aktører slik at den enkelte bruker ikke trenger å gjøre det vise de ulike tjenestene som er utført i prosessen som en helhet UDI glemte legeattest - behandler asylsak på nytt Samhandlingstjeneste, følger brukerens prosess. Henger alle saker på den samme prosessen, flere etater kan samhandle her, for eksempel UDI og Utlendingsnemda. 13

14 Arbeidsprosessen som drivkraft
onsdag, 4. oktober 2017 Arbeidsprosessen som drivkraft Brukerprosess data data data data data Altinn tilbyr infrastrukturen som gjør det mulig å sette brukerens prosess i sentrum. Brukeren kan følge sin arbeidsprosess, trenger ikke å vite på forhånd, hva, hvem eller hvor Etatene får en samhandlingsarena SERES – gir den felles datamodellen som muliggjør samhandling, og sterkt forenkler prosessen fram til Altinn løser en del av de tekniske utfordringene som for eksempel sikkerhet, fysisk format Altinn har ingen interesser i hvor brukeren finner tjenesten, men tilbyr portaluavhengighet Eksempel: AFP fødsel/død for virksomhet EDAG Dataflyt i landbrukssektoren KIHT – Kontaktpunkt iht EU sitt tjenestedirektiv ELSA - eSamspill mellom SI, namsmenn og inkassoselskaper

15 Standard Web-tjenester nye Altinn versjon 1
onsdag, 4. oktober 2017 Standard Web-tjenester nye Altinn versjon 1 Sluttbrukersystem Innsending av innsendingstjenester m/ kvitteringer og signering Én operasjon for alle tjenesteinstanser Payload-format angis av XSD fra metadatakilde Meldingstjenester (hente og bekrefte) Formidlingstjenester (sende) Finn aktive og arkiverte tjenester Styre / drive arbeidsflyt Kvitteringer (hente) Etatsystem Meldingstjenester (sende, hente) Preutfyllingsdata og initiering av tjeneste (sende) Abonnementsdata (sende) Liste tjenester i arkiv Laste ned innsendte skjema fra arkiv Kvitteringer (hente og oppdatere) Formidlingstjenester (sende eller motta) Løst typet/generiske grensesnitt. Autentisering/autorisasjon på eksterne tjenester – støtter i dag sikkerthetsnivå 1-2, 3-4 som krever virksomhetssertifikat kommer i versjon 2

16 Formater og standarder – Web tjeneste
onsdag, 4. oktober 2017 Formater og standarder – Web tjeneste Web tjeneste grensesnittene benyttes fortrinnsvis der det er behov for raske enkeltvise datautvekslinger mellom Altinn og eksterne aktører Opptil 4 forskjellige endepunkter for hver tjeneste (URI): Basic Http (SOAP 1.1) Tradisjonell interoperabel web tjeneste (som i dagens Altinn) WS Http (SOAP 1.2 med WS-Security) Støtte for nye web tjeneste standarder WS* Basic Http / MTOM Støtte for optimalisert overføring for binære vedlegg WS Http / MTOM Base64 vedlegg på de som ikke bruker MTOM … WS http vil støtte virksomhetssertifikater. Altinn tilbyr opptil 4 forskjellige internett adresserbare endepunkter for hver tjeneste (URI). Disse endepunktene støtter opp under forskjellige spesifikasjoner innen web tjenester slik at plattformen er moderne, interoperabel og derfor kan benyttes av alle eksterne systemer som støtter web tjenester Basic Http (SOAP 1.1) (Tjenestekontrakter navngitt med ExternalBasic) Basis bruk av web tjenester uten særlig støtte for nyere og moderne WS-* standarder. Dette er fortsatt regnet som den standarden flest tekniske plattformer har mulighet til å integrere mot men mangler endel mekanismer som supporterer web tjenesten blant annet innen sikkerhet. Benytter SOAP versjon 1.1 Binære vedlegg benytter Base64 enkoding WS Http (SOAP 1.2) (Tjenestekontrakter navngitt med External) Støtter mer avanserte mekanismer og nyere standarder innen web tjenester. Altinn tilbyr dette for å støtte de plattformen som benytter WS-Security for å ivareta sikkerhets aspektet, og WS-Addresseing for transport nøytral adressering. Benytter SOAP versjon 1.2 Støtte for nye web tjeneste standarder WS-* og gjør det mulig for Altinn å følge denne utviklingen i takt med systemer som ønsker å bruke Altinn web tjenester. Basic Http / MTOM Benyttes for optimalisert overføring for binære vedlegg ved hjelp av MTOM i en web tjeneste på basic format. WS Http / MTOM Benyttes for optimalisert overføring for binære vedlegg ved hjelp av MTOM i en web tjeneste på ws format.

17 Tentativ fremdriftsplan
onsdag, 4. oktober 2017 Tentativ fremdriftsplan Februar Produksjonsklar løsning tilgjengeliggjort i TUL og nødvendige testmiljøer Juni 2010 versjon 1.0 Retting og retest Tilgjengeliggjort TUL og TTx frys Prod.satt AII 17 17


Laste ned ppt "Altinn – Ny løsning, hva og når Brukerforum for elektroniske tjenester"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google