Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videreutvikling av Altinn-løsningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videreutvikling av Altinn-løsningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Videreutvikling av Altinn-løsningen
Per Otto Garsjø Brønnøysundregistrene

2 Hovedpunkter fra versjon 3.x Planlagte versjoner (versjon 3.3 og 4.0)
Innhold Hovedpunkter fra versjon 3.x Planlagte versjoner (versjon 3.3 og 4.0) Prinsipper for videreutvikling av Altinn-løsningen

3 Versjon 3.0 - produksjonssatt juni 2005
Sluttbrukere Ny hovedside Mulig å starte tjenester fra klientstatusrapport Samtidig delegering av flere roller Kvittering i arkiv Støtte til nye tjenester Støtte for at tjenesteeiere kan sende meldinger (Altut) For fagsystemer Nyere skjemaversjon kan benyttes ved instansiering fra arkiv og fagsystem For tjenesteeiere Ny kanal for preutfylling, tjenesteeiere kan sende hele oppgavesett som preutfylling Lenke utenfor Altinn som medfører at bruker etter pålogging kommer direkte til tjeneste i Altinn (dyplenking) Endringer for å støtte flyttemelding, herunder oppslag i register ved utfylling av skjema

4 Versjon 3.1 - produksjonssatt august 2005
Sluttbrukere ingen Støtte til nye tjenester Tjenesteeier kan velge om skjemadata skal lagres i arkiv For fagsystemer For tjenesteeiere Betydelige forbedringer i skjemautviklingsløsningen

5 Versjon 3.2 - produksjonssatt november 2005
Sluttbrukere Hurtigvalg av organisasjon Tjenestevalg i Altinn Tjenesteintegrasjon Signeringsside i arkiv og forbedret presentasjon Verdier fra skjema på signeringsside Støtte til nye tjenester Støtte for autentisering og singel sign on ved hjelp av Sikkerhetsportal Oppslag i registre utenfor Altinn Signering av filvedlegg For fagsystemer Signering i fagsystem Hent preutfylling til fagsystem For tjenesteeiere Validering før start av tjeneste Kontroll om filvedlegg er lagt ved Noen forbedringer i skjemautviklingsløsning og etatsportal

6 Hovedpunkter fra versjon 3.x Planlagte versjoner (versjon 3.3 og 4.0)
Innhold Hovedpunkter fra versjon 3.x Planlagte versjoner (versjon 3.3 og 4.0) Prinsipper for videreutvikling av Altinn-løsningen

7 Versjon 3.3 produksjonssettes mars 2006
Oppdatering av løsningen for innlevering av selvangivelse for lønnsmottakere og pensjonister (PSA) Sluttbruker Valg av sidestørrelse i siden for å velge klienter som skal følges opp i klientstatusrapporten. Kvitteringen skal vise hvem som er innsender, i tillegg til dagens informasjon Referansenummer i Altinn: AM1234 Mottaker: Skattedirektoratet Avsender: STORPRODUKSJON AS, organisasjonsnummer: Innsender: Petter Smart (evt. hvilken type fagsystem) Dato: september 2005 Kvittering – skjema er sendt

8 Versjon 4.0 planlagt produksjonssatt sommer 2006
Dekke krav i NHDs handlingsplan og eForvaltningsforskriften Toveis elektronisk kommunikasjon mellom brukere av Altinn og det offentlige Støtte nye tjenester fra Sikkerhetsportalen, som for eksempel PKI-signeringstjeneste (Forbedringer i informasjonsløsningen og en tettere knytning mellom informasjonsløsningen og de elektroniske tjenestene)

9 Funksjonalitet som er bestilt
Sluttbrukere Utvidelser Altut format Varsel på e-post og/eller SMS Online utsending av Altut-meldinger Online preutfylling og abonnement av skjema Opplasting av xml-fra brukers PC Oversikt over automatisk og manuelt tildelte rettigheter Støtte til nye tjenester (se sluttbruker) Kvittering for lest og bekreftet Altut-melding For fagsystemer ingen For tjenesteeiere (se støtte til nye tjenester)

10 Hovedpunkter fra versjon 3.x Planlagte versjoner (versjon 3.3 og 4.0)
Innhold Hovedpunkter fra versjon 3.x Planlagte versjoner (versjon 3.3 og 4.0) Prinsipper for videreutvikling av Altinn-løsningen

11 Aktiviteter knyttet til utvikling av nye versjoner
Overordnet planlegge leveranser/releaser Eksisterende årsplan 1) Avklare og dokumentere rammebetingelser og omfang for planperiodens leveranser 2) Utarbeide/oppdatere realease-/leveranseplan 3) Vurderer og beskriver omfang og strategisk fokus for hver hovedleveranse Ny/oppdatert årsplan Planlegge, utvikle og innføre nye versjoner (hovedleveranser) Release-/ leveranse-plan 1) Identifisere innhold i ny versjon 2) Spesifisere og bestille ny versjon 3) Utvikle og teste ny versjon 4) Produksjons-sette ny versjon Gjeldende årsplan

12 Aktiviteter knyttet til utvikling av nye versjoner
ASF vurderer og beskriver omfang og strategisk fokus for hver hovedleveranse ASF innhenter informasjon fra ikke-etatskilder. Samle informasjon fra brukerservice og andre brukerhenvendelser Gjennomføre informasjonsinnhenting fra brukere, næringslivsorganisasjoner, bransjeforeninger, Altinn fora som for eksempel brukerråd, etc Strukturere og dokumentere innspill fra ikke-etatskilder ASF identifiserer hovedområder som kan være aktuelle for forbedring i ny versjon Vurdere føringer i strategi og årsplan, informasjon fra ikke-etatskilder, områder som tidligere er nedprioritert/satt på vent Dokumentere mulige hovedområder i ny versjon ASF utarbeider kost/nyttevurdering for hvert mulig hovedområde Analysere de mulige hovedområdene og utarbeide verdiorientert forslag til hovedlinjer for nye versjoner


Laste ned ppt "Videreutvikling av Altinn-løsningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google