Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Andreas Maasø Fjelldal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Andreas Maasø Fjelldal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Andreas Maasø Fjelldal
fredag, 29. september 2017 Servicelederseminar Volumprognoser Andreas Maasø Fjelldal

2 Volumprognoser Prosessen starter NÅ!
”Prosessen hvor tjenesteeiere sender inn en oversikt over eksisterende og planlagte tjenester, for kommende to år, med forventede ukentlige transaksjoner” Prosessen starter NÅ!

3 Hvorfor? Tjenestekalenderen som legger grunnlaget for planlegging av drift: når kan vi utføre spesielt systemvedlikehold? når må vi endre vår kapasitet på systemet, brukerstøtte og/eller forvaltningsorganisasjonen? når kan nye versjoner settes i produksjon? når trenger vi å få utført spesielle tiltak som ytelsestester, tuning, oppskalering, innføring av ekstra beredskap, m.m. Når kommer det nye tjenester i produksjon ? Når skal nye versjoner av eksisterende tjenester tilgjengeliggjøres i produksjonsmiljøet? Gir alle parter informasjon om hva som skjer! Det er din egen plikt å følge med i tjenestekalenderen for å forstå hva som skjer. Innleveringsfrister og produksjonssettinger er et fast punkt i ukentlig driftsmøte. Brukes som grunnlag i markedsføringsarbeidet.

4 Hvordan? Regneark (mal) med de tjenestene som vi vet om ( fra tjenestekalenderen ) ligger på dokumentsenteret. Mail med info vil bli sendt ut til alle tjenesteeiere etter servicelederseminaret. Servicelederne må innhente informasjon fra fagansvarlige for hver tjeneste. Erfaringsgrunnlag fra deler av 2008 og 2009 kan hentes fra dokumentsenteret. Alle prognoser skal inn innen 9. oktober 2009. Eier av prosessen er ASF Serviceleder Roy Horn Spørsmål og avklaringer sendes til

5 Mal for innrapportering

6 Malen for innrapportering
En tradisjonell tabell i Excel Innholder forklaring om hva som skal legges i hver enkelt kolonne Inneholder litt validering/dynamikk for å hjelpe til med utfyllingen Prognosene for 2010 som ligger i tjenestekalenderen (for de som oppgav dette i fjor) må revideres. Erfaring med sammenligning av faktiske transaksjoner og volumprognoser ligger på dokumentsenteret. Dette er nyttig slik at man kan se om fjorårets estimat var veldig langt unna hva som faktisk kom inn via Altinn.

7 Forklaring til feltene i malen
fredag, 29. september 2017 Forklaring til feltene i malen Tjenesteeier Hvem eier tjenesten ( Skatteetaten, Luftfartstilsynet ..) Tjeneste-type Hva slags tjeneste er det snakk om? ( Skjema, AltUt, registeroppslag, videreformidling ) Skjematype Angi om tjenesten er et hoved eller underskjema Plattform Angi om tjenesten kjører på AltinnI eller AltinnII plattformen Tjenesteordning Navn på tjeneste (F.eks RF-1037 Terminoppgaven ) Beskrivelse Kort beskrivelse av tjenesten ( VIKTIG på nye tjenester ). Totalt potensial Hvor mange innleveringer vil komme for denne tjenesten (ALLE Kanaler skal være med her, ikke bare Altinn ) Andel i Altinn Hvor stor andel av totalen vil komme inn via Altinn? Forventet økning fra 2009 til 2010 Angi i prosent forventet økning fra i fjor. ( NY angis ved en ny tjeneste ). Antatt inngang til ABS Hvor mange prosent av de som leverer inn i Altinn vil kontakte ABS? Antatt inngang ABS. Typisk vil nye eller endrede tjenester som favner nye brukergrupper i Altinn gi en økt pågang hos ABS. Og kommer slike tjenester i produksjon vil ANS måtte bemanne opp for å håndtere dette. Tjeneste kategori: En AltUt med X kB vedlegg skal havne inn i en egen kategori. Egen oversikt over priskategorier vil bli lagt med e-post med volumprognose ark.

8 Forklaring til feltene - fortsetter
fredag, 29. september 2017 Forklaring til feltene - fortsetter Grensedragning kjent? Er grensedragning levert til ABS for tjenesten? Snitt antall underskjema For tjenester som har hoved og underskjemaer så må det oppgis et antall underskjema i snitt pr hovedskjema. Snitt kB vedlegg/melding For tjenester som har muligheter til filvedlegg så må det oppgis et snitt antall kilobyte vedlegg pr vedlegg/melding Andel fagsystem Angi hvor stor andel av innsendingene for tjenesten som kommer via fagsystem. Her angis det om grensedragning er gjort kjent for ABS, "Ja" eller "Nei". Med grensedragning menes en avtale mellom tjenesteeier og ABS om hva som besvares av hvem.

9 Forklaring til feltene - fortsetter
Dato migrering til produksjon (Produksjonsdato) Angi N/A for eksisterende tjenester. For ny tjenester angis dato som tjenesten skal være tilgjengelig. Hvis ikke 100% avklart så prøv å angi en dato og meld fra ved endringer! Uke – start av systemtest Uke – start av akseptansetest Uke – bestilling av INT-filer Legg inn hvilken uke det antas at første runde med INT-filer vil bli bestilt. Gjelder bare for skjemaer laget i SUM Skal bistand til skjemautvikling bestilles fra Accenture Skal utfylles med Ja; Nei eller Vet ikke. Hvis Ja bør også ukenummer angis. F.eks: "Ja, Uke 24” Skal kvalitetsgjennomgang bestilles fra Accenture Skal utfylles med Ja; Nei eller Vet ikke. Hvis Ja bør også ukenummer angis. F.eks: "Ja, Uke 24”

10 Erfaringer fra siste års prognoseprosess:
Få prognoser levert innen fristen Mange runder med purringer Varierende kvalitet Avvik

11 Takk for oppmerksomheten og God volumprognoseprosess!


Laste ned ppt "Andreas Maasø Fjelldal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google