Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sportsklubben nord Versjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sportsklubben nord Versjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sportsklubben nord Versjon 28.10.2016
REKRUTTERINGSPLAN Sportsklubben nord Versjon

2 Innhold og mål Innhold Rammebetingelser kvalitetsklubb
alle barn i SK Nord sitt geografiske område skal ha vært innom minst en trening/aktivitet i klubben for å oppleve samhold,kameratskap og treningsglede. Rammebetingelser kvalitetsklubb SK Nord skal ha en positiv utvikling i andelen barn og unge (6-19 år) som driver aktiviteter i klubben Tiltak – roller og hjelpemidler Tiltak – rekrutteringsaktiviteter for de yngste SK Nord skal ha en god nok rekruttering til at en kan tilby fotball for jenter og gutter i alle årsklasser fra år Tiltak – rekrutteringsaktiviteter forskjellige grupper SK Nord skal ha god nok rekruttering til å tilby lag for jenter og gutter i klassene år Målet med rekrutteringsplanen Sportsklubben Nord- Rekrutteringsplan

3 Rammebetingelser for kvalitetsklubb
Kriterier knyttet til rekruttering for en kvalitetsklubb Klubben skal ha en plan som beskriver hvordan vi rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillere blir tatt i mot og gitt et likeverdig tilbud. Minimumsaktiviteter : Klubben skal i løpet av august-oktober ha gjennomført en rekrutteringsdag eller et tilsvarende arrangement Klubben skal i løpet av sesongen ha gjennomført ett eller flere rekrutterings-, sosialt tiltak rettet mot aldergruppen år Sportsklubben Nord- Rekrutteringsplan

4 Tiltak- roller og hjelpemidler
Klubben har roller og hjelpemidler knyttet til rekruttering og mot de yngste Rekrutteringsansvarlig Medlem av arrangement komiteen/ styre. Kontinuitet – rollen innehas av en person som ønsker å besitte rollen i mer enn to år Sentral i planlegging og gjennomføring av rekrutteringsaktiviteter mot de yngste jobber kontinuerlig med tiltak for barn og unge som ikke er i SK Nord eller har sluttet i SK Nord Etablerer samarbeid med alle skoler i vårt område; Mykje skole, Norheim skole og Vormedal ungdomsskole Oppstartsansvarlig : Medlem av arrangementskomite eller styre. Gjennomfører fast program for «prøvetrening», oppstart av fotballag Gjennomfører foreldremøter knyttet til ovennevnte med info, fokus på foreldregruppen som sosial arena og rekruttering til foreldreroller rundt laget Oppstartspakke Effekter tilpasset aldersgruppene; t-skjorte Infobrosjyre om SK Nord Kurs og opplæring Arrangering av barnefotballkveld for alle ledere og trenere for de yngste aldergruppene årlig Bredt tilbud av kurs til trenere og ledere i samarbeid med Rogaland Fotballkrets og NFF Sportsklubben Nord- Rekrutteringsplan

5 Tiltak-rekrutteringsaktiviteter for de yngste
Aktiviteter gjennomført av arrangement komiteen: «Prøvetrening» for alle 4-5 åringer - invitasjon sendes til alle barnehager i SK Nord sitt geografiske område, samt publiseres på SK Nord sin nettside - barna «trener» sammen med eldre jenter og gutter( G/J 11-13) i SK Nord sin fotballavdeling, samt opprette en fadderordning. -Samtidig: informasjonsmøte for foreldrene om klubben, foreldrerollen, rollene som trener/lagleder/foreldre som en sosialt viktig enhet. - Utlevering av t-skjorter Skolestart for 6-åringer Invitasjon til oppstart av fotballag sendes til alle barneskoler i SK Nord sitt nærområde, slik at dette kan distribueres i ranselpost, samt publiseres på SK Nord sin nettside. SK Nord bør besøke alle 1. og 2. klassene ved skolestart Barna trener sammen med eldre jenter og gutter(G/J 11-13) i SK Nord sin fotballavdeling Samtidig informasjonsmøte for foreldrene om klubben, foreldrerollen, rollene som trener/lagleder/foreldre som en sosialt viktig enhet. Utlevering av t-skjorter Sportsklubben Nord- Rekrutteringsplan

6 Tiltak- rekrutteringsaktiviteter forskjellige grupper
Rekrutteringsarbeidet slutter aldri: -spesielle tiltak for jenter i alderen 8-15 år Arrangement i løpet av sesongen med fokus på sosial aktivitet/fotball Prøve å fange opp barn/unge som ikke er med i organisert idrett; innflyttere……. Sørge for å fange opp barn med spesielle behov Rekruttere hjemvendt ungdom til roller som spillere /trenere i forskjellige roller Etter skolegang, militæret for å komme tilbake til fotballmiljøet. Benytte unge aktive spillere til å kartlegge, invitere og rekruttere hjemvendt ungdom til aktiviteter i klubben Handlingsplan for å håndtere kritiske faser i ungdom liv- der frafallet er stort Overgang barne- /ungdomsskole Overgang ungdomsskole/ videregående skole Sportsklubben Nord- Rekrutteringsplan


Laste ned ppt "Sportsklubben nord Versjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google