Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva vil skje dersom begge personene slipper sin ball?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva vil skje dersom begge personene slipper sin ball?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva vil skje dersom begge personene slipper sin ball?
Hvordan faller ballene? Tegn retningen på fallet. Nina Cheredeeva(c)

2 Kapittel 3,s-52-85 i læreboka Tellus 8 Naturfag for ungdomstrinnet
Tema: Historien om jorda Kapittel 3,s i læreboka Tellus 8 Naturfag for ungdomstrinnet Plan for timen: Geologi Jordas dannelse Jordens kjerne, Jordskorpa, Mantelen, Atmosfæren Nina Cheredeeva(c)

3 Hva vet vi om Jorden? Nina Cheredeeva(c)

4 Hva vet vi om livet på vår planet for 4,5millliarder år siden?

5 Forskere mener at for 4,5milliarder år siden var jorda en steinplanet uten liv.

6 Jorden er den tredje planeten i vårt Solsystem
Jorden er den tredje planeten i vårt Solsystem. Jorden benevnes også Verden, (Jord)kloden samt Tellus etter en romersk gudinne eller Terra etter dens latinske betegnelse. Jorden er det eneste sted i solsystemet vårt, hvor det forekommer kjent liv. Nina Cheredeeva(c)

7 Det er 150 millioner km fra jorda til sola.
Fortutsetninger for liv Stjernemasse i forhold til Solas masse Mars Jorda Venus Radius i forhold til jordas bane Det er 150 millioner km fra jorda til sola. Nina Cheredeeva(c)

8 Diameter ved ekvator 12 756,28 km Overflateareal 510 072 000 km²
Masse 5,9736×1024 kg Diameter ved ekvator 12 756,28 km Overflateareal 510 072 000 km² Land (29,2 %) 148 940 000 km² Vann (70,8 %) 361 132 000 km² Jorden har en naturlig satellitt – Månen Jorda trenger ca 24 timer på å rotere rundt sin egen akse. Derfor har vi natt og dag. Nina Cheredeeva(c)

9 Jorda trenger ca. 365 dager på å gå rundt sola
Jorda trenger ca. 365 dager på å gå rundt sola. Gjennomsnittlig banefart 29,783 km/s Nina Cheredeeva(c)

10 Jorda- den blå planeten
Land (29,2 %) 148 940 000 km² 70,8% av jordskorpa er dekket av vann (70,8 %) 361 132 000 km² Jorda- den blå planeten Nina Cheredeeva(c)

11 Hvilken del av naturvitenskapen er opptatt av disse spørsmålene?
Når vi snakker om Jorden som et himmellegeme så er det astronomi, astrofysikk og kosmologi som hjelper oss å finne svar på hva jorden egentlig er. I dag skal vi begynne å lære om hva jordas byggesteiner er, hva som foregår i jordas indre, hvorfor vi har fjell og vulkaner osv . Hvilken del av naturvitenskapen er opptatt av disse spørsmålene? Nina Cheredeeva(c)

12 Hva er geologi? Nina Cheredeeva(c)

13 Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring
Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring. Begrepet geologi stammer fra de greske ordene geo som betyr jord og logi som betyr lære. Nina Cheredeeva(c)

14 Det finnes ulike teorier om hvordan solsystemet vårt og jorden ble til
Nina Cheredeeva(c)

15 Jordens alder Jorden ser ut til å ha oppstått gjennom en sammenklumping av ulike himmellegemer i solsystemets tidligste barndom, himmellegemer som i sin tur ble skapt av den samme gass skyen som ga opphav til resten av solsystemet. Den utviklet seg til en roterende skive, hvor Solen ble dannet i skivens midte. Nina Cheredeeva(c)

16 Opp gjennom Jordens historie er vår planet blitt truffet av en rekke store meteoritter. Da materiale fra en kollisjon sprutet ut fra den unge jorden og siden samlet seg i det som senere ble månen. Nina Cheredeeva(c)

17 Hvilke tre lag er Jorda delt opp i? Nina Cheredeeva(c)

18 De letteste ble igjen på overflaten og dannet jordskorpa
De tyngste stoffene sank inn mot midten og dannet kjerne i jorda De mellomtunge stoffene dannet jordas mantel eller mellomlag Vanndamp og nitrogengass dannet det ytterste laget som heter atmosfæren. Oksygengass kom senere etter at blågrønnbakterien utviklet seg. Nina Cheredeeva(c)

19 Hva heter de to typer skorper som jordskorpa består av?
Nina Cheredeeva(c)

20 Jordskorpa Jordskorpa består av to typer skorper: kontinentalskorpe og
havskorpe Nina Cheredeeva(c)

21 Kontinentalskorpe Havskorpe
Skorpa er Tykkest Tynnest Finnes På Land Under Havet Satt Sammen av Lette Stoffer Tyngre Stoffer Alderen på steinen er Gammel (den eldste er 3,8 milliarder år) Ung Nina Cheredeeva(c)

22 Er temperaturen høyere på jordens overflate eller
lenger ned i jordskorpa? Nina Cheredeeva(c)

23 De dypeste borehullene (ca10 km) er neppe mer enn ett nålestikk i jordens ytterste hud.
Nina Cheredeeva(c)

24 Mantelen Mantelen er ca 2900km tykk, er fast, men formbar og har en temperatur som varierer fra ca 1000 C til 3000 C Nina Cheredeeva(c)

25 Skjematisk tegning av et vulkanutbrudd
Enda mer informasjon om Jordens indre kan vi få ved å studere et vulkanutbrudd Skjematisk tegning av et vulkanutbrudd Nina Cheredeeva(c)

26 En vulkan er en åpning i jordskorpen, hvor smeltet stein og gass kommer til overflaten fra planetens indre. Vulkan er også betegnelsen på det fjellet som dannes av utbruddet når lavaen smelter. Nina Cheredeeva(c)

27 Den smeltede steinmassen heter magma så lenge den er under jordoverflaten, og bytter navn til lava når den kommer til overflaten. Magma inneholder alle stoffer fra grunnstoffenes periodesystem. Nina Cheredeeva(c)

28 Kjerne Kjernen består av to lag som er ca 3500km til sammen.
Jordskorpe Øvre Mantel Mantel Ytre kjerne Indre kjerne Kjernen består av to lag som er ca 3500km til sammen. Den indre kjerne er i fast form og den ytre kjerne er flytende. Temperaturen er over 4000C. Nina Cheredeeva(c)

29 Jordskorpa Nina Cheredeeva(c)

30 Hva går platetektonikkteorien ut på?
Nina Cheredeeva(c)

31 Nina Cheredeeteva(c)ekton
Jordskorpa er delt opp i store plater som beveger seg i forhold til hverandre. Bevegelse av jordskorpeplater blir kalt platetektonikk. Nina Cheredeeteva(c)ekton

32 Jordskorpeplatene har tre bevegelser
Plater går fra hverandre Plater kolliderer med hverandre Plater glir sidelengst Nina Cheredeeva(c)

33 Der to jordskorpeplater beveger seg fra hverandre
kan smelte stein fra mantelen stiger opp til overflaten og størkne til ny jordskorpe Nina Cheredeeva(c)

34 Midthavsrygger. Vulkan
Nina Cheredeeva(c)

35 Der to jordskorpeplater kolliderer med hverandre
dannes det fjell Nina Cheredeeva(c)

36 California. San Andreasforkastningen sett fra lufta
Når jordskorpeplater beveger seg sidelengs i forhold til hverandre California. San Andreasforkastningen sett fra lufta Nina Cheredeeva(c)

37 Oppsummering I kontakten mellom to jordskorpeplater
som beveger seg, vil det være mye jordskjelv og også en del vulkanutbrudd. Nina Cheredeeva(c)

38 Nina Cheredeeva(c)


Laste ned ppt "Hva vil skje dersom begge personene slipper sin ball?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google