Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Altinn styringsråd Status nye versjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Altinn styringsråd Status nye versjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Altinn styringsråd Status nye versjoner
Oslo,

2 Agenda Versjon 5.1 Versjon 5.2

3 Ny informasjonsportal
Innhold i versjon 5.1 Ny informasjonsportal Ny EPiServer-løsningen Ny logo og nytt grafisk design Integrere tjenesteportal og infoportal Rerouting via Big-IP Ny påloggingsside En tredjedel av henvendelsene til ABS dreier seg om pålogging Full språkstøtte Informasjonsportal Tjenesteportal Fortsatt opp til Tjenesteeier om skjema skal ha full språkstøtte Ny toppmeny Ny footer Omlenking av "Om skjema" (Rerouting mellom info-/skjemaportal)-ikke med Dele data vha. cookie Ny profil i skjemaportal Ny bakgrunnsfarge i skjema Felles skjemakatalog Ny pålogging Forbedret innloggingssider Sperretjeneste Full språkstøtte Konvertere tekster fra Excel-filer Full språkstøtte Administrasjonssider Full språkstøtte Velg avgiver-siden Full språkstøtte Klientstatus-sider Full språkstøtte Skjemautfyllings-sidene Full språkstøtte E-læringssider Full språkstøtte Feilmeldinger

4

5

6 Dyplenking til Altinn tjenesteportal
Innhold i versjon 5.1 Dyplenking til Altinn tjenesteportal For påloggede bruker i Informasjonsportalen kan man velge om bruker skal tvinges til å velge ”den du rapporterer for” eller ikke Sperretjeneste Mulighet for sperring ved eksempelvis tyveri av identitet Sperring for døde personer Fødselsnummeroppslag Ny toppmeny Ny footer Omlenking av "Om skjema" (Rerouting mellom info-/skjemaportal)-ikke med Dele data vha. cookie Ny profil i skjemaportal Ny bakgrunnsfarge i skjema Felles skjemakatalog Ny pålogging Forbedret innloggingssider Sperretjeneste Full språkstøtte Konvertere tekster fra Excel-filer Full språkstøtte Administrasjonssider Full språkstøtte Velg avgiver-siden Full språkstøtte Klientstatus-sider Full språkstøtte Skjemautfyllings-sidene Full språkstøtte E-læringssider Full språkstøtte Feilmeldinger

7 Gjennomført brukertest
Status for versjon 5.1 Gjennomført brukertest PSA 3. juli Tjenesteportal 1. august Akseptansetest Tjenesteutviklingsløsningen i juli Tjenesteportal i august/september 05.09 Siste dag for å melde feil 12.09 Siste migreringsdato 21.09 Akseptansedag Penetrasjonstest Første del av penetrasjonstest gjennomført Ny toppmeny Ny footer Omlenking av "Om skjema" (Rerouting mellom info-/skjemaportal)-ikke med Dele data vha. cookie Ny profil i skjemaportal Ny bakgrunnsfarge i skjema Felles skjemakatalog Ny pålogging Forbedret innloggingssider Sperretjeneste Full språkstøtte Konvertere tekster fra Excel-filer Full språkstøtte Administrasjonssider Full språkstøtte Velg avgiver-siden Full språkstøtte Klientstatus-sider Full språkstøtte Skjemautfyllings-sidene Full språkstøtte E-læringssider Full språkstøtte Feilmeldinger

8 Planlagt produksjonssetting
Status for versjon 5.1 Planlagt produksjonssetting 31.07 Tjenesteutviklingsløsningen - gjennomført 24.09 Sluttbrukerløsningen Hva gjenstår før produksjonssetting: Accenture: Underskrive avtale for versjon 5.1 Underskrive driftsavtale for Informasjonsportalen Underskrive avtale for applikasjonsforvaltning Creuna: Underskrive avtale for applikasjonsforvaltning på Informasjonsportal Ny toppmeny Ny footer Omlenking av "Om skjema" (Rerouting mellom info-/skjemaportal)-ikke med Dele data vha. cookie Ny profil i skjemaportal Ny bakgrunnsfarge i skjema Felles skjemakatalog Ny pålogging Forbedret innloggingssider Sperretjeneste Full språkstøtte Konvertere tekster fra Excel-filer Full språkstøtte Administrasjonssider Full språkstøtte Velg avgiver-siden Full språkstøtte Klientstatus-sider Full språkstøtte Skjemautfyllings-sidene Full språkstøtte E-læringssider Full språkstøtte Feilmeldinger

9 Status for versjon 5.1 - fortsetter
Utfordringer i forhold til versjonen Leveranser fra flere parter: Creuna - Informasjonsportal Accenture - Tjenesteportal med nytt design og språkstøtte ASF - Innhold i Informasjonsportalen Summen av leveransene, kvaliteten og stabiliteten sett under ett, har vært for dårlig. Produksjonssetting er utsatt tentativt til 15. oktober Får bedre tid til å bedre og verifisere kvaliteten. Forutsetning: Testing fortsetter hos Kunden og Leverandørene Kun nødvendig feilretting Ny toppmeny Ny footer Omlenking av "Om skjema" (Rerouting mellom info-/skjemaportal)-ikke med Dele data vha. cookie Ny profil i skjemaportal Ny bakgrunnsfarge i skjema Felles skjemakatalog Ny pålogging Forbedret innloggingssider Sperretjeneste Full språkstøtte Konvertere tekster fra Excel-filer Full språkstøtte Administrasjonssider Full språkstøtte Velg avgiver-siden Full språkstøtte Klientstatus-sider Full språkstøtte Skjemautfyllings-sidene Full språkstøtte E-læringssider Full språkstøtte Feilmeldinger

10 Agenda Versjon 5.1 Versjon 5.2

11 Noe justeringer underveis
Mål for versjon 5.2 Opprinnelig mål Forberedelser for ev. ny leverandør Endringer signalisert av tjenesteeiere Noe justeringer underveis Vi vil tilstrebe en ”svært begrenset” versjon Ny toppmeny Ny footer Omlenking av "Om skjema" (Rerouting mellom info-/skjemaportal)-ikke med Dele data vha. cookie Ny profil i skjemaportal Ny bakgrunnsfarge i skjema Felles skjemakatalog Ny pålogging Forbedret innloggingssider Sperretjeneste Full språkstøtte Konvertere tekster fra Excel-filer Full språkstøtte Administrasjonssider Full språkstøtte Velg avgiver-siden Full språkstøtte Klientstatus-sider Full språkstøtte Skjemautfyllings-sidene Full språkstøtte E-læringssider Full språkstøtte Feilmeldinger

12 Brønnøysundregistrene
Innhold versjon 5.2 Brønnøysundregistrene Boside i Altinn Tinglysing i Altinn ved hjelp av BankID Skatteetaten Gyldighet på pinkoder som bestilles fra fagsystem Faktura i Altut-meldinger Hente arkivrefranse inn i skjema Skjerming av personer med strengt fortrolig adresse Arkivstempel med referanse Angivelse av hvem rolletildelinger er gitt for Ny toppmeny Ny footer Omlenking av "Om skjema" (Rerouting mellom info-/skjemaportal)-ikke med Dele data vha. cookie Ny profil i skjemaportal Ny bakgrunnsfarge i skjema Felles skjemakatalog Ny pålogging Forbedret innloggingssider Sperretjeneste Full språkstøtte Konvertere tekster fra Excel-filer Full språkstøtte Administrasjonssider Full språkstøtte Velg avgiver-siden Full språkstøtte Klientstatus-sider Full språkstøtte Skjemautfyllings-sidene Full språkstøtte E-læringssider Full språkstøtte Feilmeldinger

13 Endringer som er vurdert, men tatt ut
Driftsstatistikk Ny toppmeny Ny footer Omlenking av "Om skjema" (Rerouting mellom info-/skjemaportal)-ikke med Dele data vha. cookie Ny profil i skjemaportal Ny bakgrunnsfarge i skjema Felles skjemakatalog Ny pålogging Forbedret innloggingssider Sperretjeneste Full språkstøtte Konvertere tekster fra Excel-filer Full språkstøtte Administrasjonssider Full språkstøtte Velg avgiver-siden Full språkstøtte Klientstatus-sider Full språkstøtte Skjemautfyllings-sidene Full språkstøtte E-læringssider Full språkstøtte Feilmeldinger

14 Formell bestilling oversendt leverandør 24. august
Status for versjon 5.2 Formell bestilling oversendt leverandør 24. august Tinglysing (og BankID) bestilt 12. september Omfanget på bestilling: 2790 timer Leveringsdato for leveransen er diskutert Medio desember 2007 eller sammenfallende med PSAN (18 februar 2008) Foreligger en risikovurdering fra Leverandør SKD, BR og ASF har vurdert denne Altinn II prosjektet har kommet med innspill Kostnadssiden er vurdert Leveres sammenfallende med PSAN (18 februar 2008) Ny toppmeny Ny footer Omlenking av "Om skjema" (Rerouting mellom info-/skjemaportal)-ikke med Dele data vha. cookie Ny profil i skjemaportal Ny bakgrunnsfarge i skjema Felles skjemakatalog Ny pålogging Forbedret innloggingssider Sperretjeneste Full språkstøtte Konvertere tekster fra Excel-filer Full språkstøtte Administrasjonssider Full språkstøtte Velg avgiver-siden Full språkstøtte Klientstatus-sider Full språkstøtte Skjemautfyllings-sidene Full språkstøtte E-læringssider Full språkstøtte Feilmeldinger

15 Mer om fødselsnummeroppslag

16 Uheldig at Altinn blir benyttet til denne type aktivitet
Bakgrunn Medieoppslag i sommer hvor Altinn har blitt benyttet til å verifisere om et fødselsnummer er i bruk eller ikke. Hacker-programmer lager lister over fødselsnummer som er i bruk. Disse fødselsnumrene er så blitt misbrukt mot andre nettsteder (tele2.no). Misbruket har ikke ført til at noen har logget inn i Altinn på vegne av noen (identitetstyveri) Uheldig at Altinn blir benyttet til denne type aktivitet Ny toppmeny Ny footer Omlenking av "Om skjema" (Rerouting mellom info-/skjemaportal)-ikke med Dele data vha. cookie Ny profil i skjemaportal Ny bakgrunnsfarge i skjema Felles skjemakatalog Ny pålogging Forbedret innloggingssider Sperretjeneste Full språkstøtte Konvertere tekster fra Excel-filer Full språkstøtte Administrasjonssider Full språkstøtte Velg avgiver-siden Full språkstøtte Klientstatus-sider Full språkstøtte Skjemautfyllings-sidene Full språkstøtte E-læringssider Full språkstøtte Feilmeldinger

17 Beskrivelse av problem
Når man logger inn i Altinn med et fødselsnummer som er syntaktisk feil Beskjed om ugyldig fødselsnummer Offentlig algoritme som benyttes Når man logger inn i Altinn med et fødselsnummer som er syntaktisk korrekt, men ikke i bruk Feilmelding: ”Fødselsnummer er feil” Ut i fra dette har man laget lister ved å filtrere bort fødselsnummer som ikke er i bruk Sitter til slutt med en liste over gyldige fødselsnummer Gyldige fødselsnummer er så benyttet mot andre nettsteder Ny toppmeny Ny footer Omlenking av "Om skjema" (Rerouting mellom info-/skjemaportal)-ikke med Dele data vha. cookie Ny profil i skjemaportal Ny bakgrunnsfarge i skjema Felles skjemakatalog Ny pålogging Forbedret innloggingssider Sperretjeneste Full språkstøtte Konvertere tekster fra Excel-filer Full språkstøtte Administrasjonssider Full språkstøtte Velg avgiver-siden Full språkstøtte Klientstatus-sider Full språkstøtte Skjemautfyllings-sidene Full språkstøtte E-læringssider Full språkstøtte Feilmeldinger

18 Vurderinger som er gjort
Både ASF, Accenture og SKD har vært inne å vurdert forskjellige tiltak Utfordringen har vært å gjøre dette så brukervennlig som mulig samtidig som man ikke ønsker at Altinn skal misbrukes Begrense endringen så mye så mulig Spesielt bruken av Altinn engangskoder, selvangivelse 2006 og PSA som har hatt flere alternativer: Innføring av piktogram Benytte første kode på engangskodeark i tillegg til ”neste kode” 4 første tegn i etternavn 4 første tegn i etternavn og piktogram 4 første tegn i etternavn og postnummer Ny toppmeny Ny footer Omlenking av "Om skjema" (Rerouting mellom info-/skjemaportal)-ikke med Dele data vha. cookie Ny profil i skjemaportal Ny bakgrunnsfarge i skjema Felles skjemakatalog Ny pålogging Forbedret innloggingssider Sperretjeneste Full språkstøtte Konvertere tekster fra Excel-filer Full språkstøtte Administrasjonssider Full språkstøtte Velg avgiver-siden Full språkstøtte Klientstatus-sider Full språkstøtte Skjemautfyllings-sidene Full språkstøtte E-læringssider Full språkstøtte Feilmeldinger

19 Beskrivelse av tiltak som implementeres
Bestilling av engangskoder Innføres piktogram Innlogging vha. SMS og statisk passord Må oppgi fødselsnummer og statisk passord før disse verifiseres Ved feil: Innloggingen feilet. Sjekk at fødselsnummer og statisk passord er skrevet riktig Etter 3 forsøk vil bruker sperres i 1 time Innlogging vha. Altinn engangskoder Må oppgi fødselsnummer og 4 første tegnene i etternavn før disse verifiseres Ved feil: Innloggingen feilet. Sjekk at fødselsnummer og etternavn er skrevet riktig Ny toppmeny Ny footer Omlenking av "Om skjema" (Rerouting mellom info-/skjemaportal)-ikke med Dele data vha. cookie Ny profil i skjemaportal Ny bakgrunnsfarge i skjema Felles skjemakatalog Ny pålogging Forbedret innloggingssider Sperretjeneste Full språkstøtte Konvertere tekster fra Excel-filer Full språkstøtte Administrasjonssider Full språkstøtte Velg avgiver-siden Full språkstøtte Klientstatus-sider Full språkstøtte Skjemautfyllings-sidene Full språkstøtte E-læringssider Full språkstøtte Feilmeldinger

20 Beskrivelse av tiltak som implementeres
Innlogging vha. engangskoder fra selvangivelse 2006 (PSA) Må oppgi fødselsnummer og 4 første tegnene i etternavn før disse verifiseres Ved feil: Innloggingen feilet. Sjekk at fødselsnummer og etternavn er skrevet riktig Etter 3 forsøk vil bruker sperres i 1 time Innlogging vha. kun statisk passord Må oppgi fødselsnummer og statisk passord Ved feil: Innloggingen feilet. Sjekk at fødselsnummer og passord er skrevet riktig Følgene innloggingsmekanismer er uberørt: Skattekort 2007 Buypass Ny toppmeny Ny footer Omlenking av "Om skjema" (Rerouting mellom info-/skjemaportal)-ikke med Dele data vha. cookie Ny profil i skjemaportal Ny bakgrunnsfarge i skjema Felles skjemakatalog Ny pålogging Forbedret innloggingssider Sperretjeneste Full språkstøtte Konvertere tekster fra Excel-filer Full språkstøtte Administrasjonssider Full språkstøtte Velg avgiver-siden Full språkstøtte Klientstatus-sider Full språkstøtte Skjemautfyllings-sidene Full språkstøtte E-læringssider Full språkstøtte Feilmeldinger

21 Implementeres som en del av versjon 5.1
Status Implementeres som en del av versjon 5.1 Produksjonssettes 24. september Lagt ut 5. september til Akseptansetest Kortsiktig tiltak som ikke løser problemet Kan fortsatt benytte Altinn til å verifisere om fødselsnummer er gyldig, spesielt i forhold til at brukere har vanlige etternavn Siden bruker bli sperret etter 3 forsøk, vil man ikke kunne vaske komplette lister Det er ikke gjort noe med Webservices grensesnittet mot fagsystem/sluttbrukersystemer Ny type trussel: Såkalt DOS-angrep (Denial of service) Ny toppmeny Ny footer Omlenking av "Om skjema" (Rerouting mellom info-/skjemaportal)-ikke med Dele data vha. cookie Ny profil i skjemaportal Ny bakgrunnsfarge i skjema Felles skjemakatalog Ny pålogging Forbedret innloggingssider Sperretjeneste Full språkstøtte Konvertere tekster fra Excel-filer Full språkstøtte Administrasjonssider Full språkstøtte Velg avgiver-siden Full språkstøtte Klientstatus-sider Full språkstøtte Skjemautfyllings-sidene Full språkstøtte E-læringssider Full språkstøtte Feilmeldinger


Laste ned ppt "Altinn styringsråd Status nye versjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google