Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Artsmangfold. Artsmangfoldet i Norge Biologisk mangfold Tre nivåer: genetisk nivå, artsnivå og økosystemnivå Biologisk mangfold på genetisk nivå er den.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Artsmangfold. Artsmangfoldet i Norge Biologisk mangfold Tre nivåer: genetisk nivå, artsnivå og økosystemnivå Biologisk mangfold på genetisk nivå er den."— Utskrift av presentasjonen:

1 Artsmangfold

2 Artsmangfoldet i Norge

3 Biologisk mangfold Tre nivåer: genetisk nivå, artsnivå og økosystemnivå Biologisk mangfold på genetisk nivå er den variasjonen som fins innenfor hver art Biologisk mangfold på artsnivå er den variasjonen som fins av ulike arter Biologisk mangfold på økosystemnivå er det totale biologiske mangfoldet i et gitt økosystem

4 Artsmangfoldet Det er beskrevet ca. 1, 8 millioner arter Hvert år beskrives 15 000 nye arter Mange millioner uoppdagede arter, hovedsakelig sopp, insekter og mikroorganismer

5 Slektskap mellom arter Alle levende organismer er plassert i et klassifikasjonssystem Viser slektskapsforhold Arten er grunnenheten i de fleste klassifikasjonssystemer En mest mulig entydig artsdefinisjon er derfor en fordel Vi er nærmere i slekt med marekatten enn katten.

6 Hva er en art? Det biologiske artsbegrepet: når to individer av motsatt kjønn kan gi fruktbart avkom. Det morfologiske artsbegrepet: arter med de samme, synlige karaktertrekk tilhører samme art. Det fylogenetiske (evolusjonistiske) artsbegrepet: arten settes inn i et slektskapstre, ofte basert på genetiske analyser

7 Det er nå vanlig å kombinere alle definisjonsmåtene og legge både økologi, evolusjon, genetikk og karaktertrekk til grunn for definisjonen av en art

8 Strekkoding (barcoding) En genetisk analyse av baserekkefølgen i en fast og avgrenset del av DNA-et Resultatet gir en unik «strekkode» for hver art, som så kan brukes til å artsbestemme individer film: The history of DNA barcodingThe history of DNA barcoding

9 Hvor går artsgrensene? Det er en kontinuerlig utvikling av livet på jorda. Hvor store forskjeller bør kreves før vi sier at vi har to to selvstendige arter? Menneske og sjimpanse har 98 % felles DNA. Allikevel er det mer enn nok til å dele i to ulike arter. Det kan være vanskelig å trekke klare artsgrenser. Her kan genetiske analyser være til stor nytte.

10


Laste ned ppt "Artsmangfold. Artsmangfoldet i Norge Biologisk mangfold Tre nivåer: genetisk nivå, artsnivå og økosystemnivå Biologisk mangfold på genetisk nivå er den."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google