Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Panorama Vg : Språklige forhold Læreplanmål: Mål for undervisningen er at elevene skal kunne - drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Panorama Vg : Språklige forhold Læreplanmål: Mål for undervisningen er at elevene skal kunne - drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Panorama Vg3 1990- 2008: Språklige forhold Læreplanmål: Mål for undervisningen er at elevene skal kunne - drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra opplysningstiden via realismen til i dag - gjøre rede for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal litteratur fra siste halvdel av 1800-tallet til i dag - gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra 1830-årene til vår tid Tendenser og faser © Edward Muybridge/Corbis

2 1990-2008: Språklige forhold Undervisningsopplegg

3 Tendenser og faser 1990-2008, språklige forhold Tidslinje: 1990-2008 -Tidslinje -Fra samisk til flerspråklighet -Samnorsk- politikken erklært død -Et nytt flerspråklig Norge -Tradisjonell og ny personnavn- skikk -Dialekter på alle samfunns- arenaer -Nye importord og fremmed påvirkning

4 – Fra samnorsk til flerspråklighet Hovedtrekk i perioden: Interessen er forskjøvet fra det særnorske til det flerkulturelle og flerspråklige – Samnorskpolitikken erklært død Samnorskpolitikken på retur helt fra reformen i 1959 1971, med Norsk språkråd, slutt på aktiv tilnærmingslinjen 2002: Stortinget vedtar å oppheve tilnærmingsparagrafen = Samnorskpolitikken også formelt død Tendenser og faser 1990-2008, språklige forhold -Tidslinje -Fra samisk til flerspråklighet -Samnorsk- politikken erklært død -Et nytt flerspråklig Norge -Tradisjonell og ny personnavn- skikk -Dialekter på alle samfunns- arenaer -Nye importord og fremmed påvirkning

5 – Sideformene forsvinner Noen endringer i skriftspråkene i perioden – Bare hovedformer i bokmål » Sideformene går ut – Hovedformer og sideformer i nynorsk » Fremdeles et skille » Trang læreboknormal, vid rettskriving » Diskusjon om sideformene skal godtas også videre Tendenser og faser 1990-2008, språklige forhold -Tidslinje -Fra samisk til flerspråklighet -Samnorsk- politikken erklært død -Et nytt flerspråklig Norge -Tradisjonell og ny personnavn- skikk -Dialekter på alle samfunns- arenaer -Nye importord og fremmed påvirkning

6 – Et nytt flerspråklig Norge Norge et flerkulturelt og flerspråklig samfunn helt fra urnordisk tid Nytt fra 70-tallet at nye innvandrergrupper er fra Øst-Europa, Asia og Afrika Utvikler seg et spesielt ordforråd, en spesiell sjargong, f.eks. kebabnorsk Kan også bli egne innvandrerdialekter eller sosiolekter – Språkmøte og nye ord Nye ord inn i norsk helt fra norrøn tid; nedertyske, engelske, arabiske osv. Nye språk slår gjennom i dagligspråket, som ord på matretter, klær osv. Tendenser og faser 1990-2008, språklige forhold -Tidslinje -Fra samisk til flerspråklighet -Samnorsk- politikken erklært død -Et nytt flerspråklig Norge -Tradisjonell og ny personnavn- skikk -Dialekter på alle samfunns- arenaer -Nye importord og fremmed påvirkning

7 – Tradisjonell og ny personnavnskikk De tradisjonelle navnene står seg også i denne perioden Særlig de kristne navnene er populære De siste årene flere personnavn fra nye innvandrergruppene – viser ny trend i Norge (Se hvilke navn side 162) Tendenser og faser 1990-2008, språklige forhold -Tidslinje -Fra samisk til flerspråklighet -Samnorsk- politikken erklært død -Et nytt flerspråklig Norge -Tradisjonell og ny personnavn- skikk -Dialekter på alle samfunns- arenaer -Nye importord og fremmed påvirkning

8 – Dialekt på alle samfunnsarenaer Tendensen fra forrige periode fortsetter – dialekt fortsatt i bruk på alle samfunnsarenaer Dialektene mer synlige enn noen gang tidligere – Også større dialektbruk i NRK – Nytt med SMS – mye bruk av dialekt der – Dialektbruken ser ut til å fortsette utbredelsen Tendenser og faser 1990-2008, språklige forhold -Tidslinje -Fra samisk til flerspråklighet -Samnorsk- politikken erklært død -Et nytt flerspråklig Norge -Tradisjonell og ny personnavn- skikk -Dialekter på alle samfunns- arenaer -Nye importord og fremmed påvirkning

9 – Nye importord og fremmed påvirkning Ny teknologisk og elektronisk utvikling har gitt nye ord, uttrykk og fagterminologier – computer, chips, keyboard, harddisk, Internett, display osv. – Importerte ord = importord – Blir etter hvert en del av dagligspråket – Ofte en fornorsking av utalen, gjerne norsk skrivemåte, noen avløserord Puristisk språkpolitikk – Prinsipp om at låneord skal få norsk skrivemåte – Ønske om at engelsk ikke skal få for stor innvirkning Tendenser og faser 1990-2008, språklige forhold -Tidslinje -Fra samisk til flerspråklighet -Samnorsk- politikken erklært død -Et nytt flerspråklig Norge -Tradisjonell og ny personnavn- skikk -Dialekter på alle samfunns- arenaer -Nye importord og fremmed påvirkning

10 1990-2008: Språklige forhold Oppgaver


Laste ned ppt "Panorama Vg : Språklige forhold Læreplanmål: Mål for undervisningen er at elevene skal kunne - drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google