Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 10.klasse 21/ Lena eller Martin har ansvar for referat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 10.klasse 21/ Lena eller Martin har ansvar for referat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 10.klasse 21/9.2016 Lena eller Martin har ansvar for referat

2 Program  Rådgivar  Klassekassa  Årsplanar  Eksamen/prøveeksamen  Karakterar  It`s learning  Hausten  Mobilskule  Kontakt med klassestyrar  TGK  Generelt  Klassekontaktar  Eventuelt

3 Klassekassa  Har 11600 kr igjen  Tar imot forslag til kva vi skal bruke det på (klassekontaktar, eller andre)  Kjem ein rekning grunna hærverk i klassen. Takplatar. Veit ikkje kva prisen blir.

4 Årsplanar  Ligg på heimesia  Er eit levande dokument  Dømer Dømer  Timeplan, bibliotek på onsdag, gym på tysdag=«gøy»

5 Eksamen  1 skriftleg. Kan komme opp i norsk, engelsk eller matematikk. Står som eigen karakter på vitnemålet.  1 munnleg. Kan komme opp i alle fag utanom praktisk estetiske fag som musikk, kroppsøving, K&H, valfag eller M&H.  Skal ha ein munnleg prøveeksamen dette semesteret.

6 Karakterar  14 standpunktkarakterar  3 i norsk, sidemål, munnleg og skriftleg  2 i engelsk, munnleg og skriftleg  1 i resten  Munnleg aktivitet i timane kan bidra til vurderinga.  Eg kjem til å ha samtalar etter vurderingssituasjonar.  Det som går igjen er at dei som føljar med i timen, jobbar godt med stoffet og kjem med spørsmål får det godt til på vurderingar. Ikkje skippertak rett før ein vurderingssituasjon.

7 It`s learning  Eit fag som heitar 10.klasse. Under faget ligg mappar med dei forskjellige faga, til dømes norsk og samfunnsfag.  Alle tekstar i norsk skal leverast på its. Dei vil da ligge tilgjengelige der, saman med framovermeldingane.  Vil også bruke its til ein del små innleveringar i både norsk, kroppsøving og samfunnsfag.  De vil også bli lagt ut presentasjonar og andre dokumentar.

8 Hausten 2016  28.sep: Valfagsdag  17.nov: Norsk, hovudmål  21.nov: Norsk, sidemål  23.nov: Engelsk  2.nov: Matematikk  Hospitering veke 44-45

9  Motta viktige påminnelser og endringer frå skulen  Viss barnet ditt er sykt må du sende ein HBUSK-melding til meg før klokka 08:00, slik at eg veit kvifor han/ho ikkje er tilstede. Tidspunktet gjeld også for beskjedar som: «Kari må på handlå for å kjøpe mat» eller «Ola Nordmann skal til tannlegen klokka 12:45». På travle dagar er det ikkje sikkert eg får muligheit til å sjekke før etter endt undervisning, derfor må dei kome dagen før, eler om morgonen.  For å sende SMS til kontaktlærer: Send SMS til 03686, start melding med HBUSK “KLASSE”,  HBUSK 10 Per er sjuk i dag. Hilsen Lise. til 03686.  Skolen sender SMS med påminnelser/ endringer/ varsling ved uforutsette hendelser osv

10 Kontakt med meg  Først og fremst på mobilskole  Kan kontakte på SMS viss det er viktige spørsmål som haster, men ikkje forvent at eg svarer med ein gong.  Helst ikkje telefonar. Ynskje du kontakt over telefon, sender du ein SMS og spør om eg kan ringe. Legg ved kva saka handlar om.  På grunn av studiar er eg ikkje på skulen på torsdagar.

11 Trafikalt grunnkurs  Er ein del av valfaget  100% oppmøte  7 økter  Må ha mørkekøyring utanom. Hos køyreskule.  Ta det så fort som mogleg.  Setter begrensingar på når ein kan øvelseskøyre

12 Generelt  Synast at det går bra med klassen, sosialt og fagleg.  Må understreke kor viktig det er å arbeide godt med stoffet undervegs, ikkje sverg til skippertak.  Stress. Nokon elevar kan bli stressa i 10.kl, andre bør kanskje «stresse meir». Sei i frå til meg viss dokker merkar at barnet ditt stressar for mykje. Dei bør ikkje gå glipp av fritidsaktivitetar.  Prøver å leggje ut vurderingar på kalender så tidleg me kan.  Me bytter plass annankvar veke, vilkårlig.  10.klassefest  Lekser. Følg opp, sjølv om dei er «ungdommar». Leksar blir gitt av ein grunn, og dei bør bli gjort skikkeleg. Ser ut som det kjem til å bli meir leseleksar i samfunn  Instruksjonsvideo på heimesia (matematikk)  Har blitt observert elevar utanfor skulens område i skuletida. Dette er brudd på ordensreglane, og det blir gitt åtferdsmelding. Usikkert om det er pokemon go eller andre årsakar. For at ein elev skal kunne gå heim å hente mat eller gå på handlå, må eg få melding får dokker der heime.

13 Klassekontaktar  Klassekontakter (2015/16):  Nye klassekontakter: Lena, Martin.  Nye vara: Siv, Jorun.  Nye klassekontaktar: Siv og Jorun  Nye vara??? (slepper opprykk til klassekontakt neste år;))  Oppfordrar dei nye klassekontaktane til å få til sosiale «happenings» for klassen.

14 Eventuelt  Spørsmål?


Laste ned ppt "Foreldremøte 10.klasse 21/ Lena eller Martin har ansvar for referat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google