Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

3 Bindinger, oppbygning og egenskaper Ulike typer kjemiske bindinger Tre typer sterke bindinger –Metallbinding –Ionebinding –Kovalent binding To typer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "3 Bindinger, oppbygning og egenskaper Ulike typer kjemiske bindinger Tre typer sterke bindinger –Metallbinding –Ionebinding –Kovalent binding To typer."— Utskrift av presentasjonen:

1 3 Bindinger, oppbygning og egenskaper Ulike typer kjemiske bindinger Tre typer sterke bindinger –Metallbinding –Ionebinding –Kovalent binding To typer svake bindinger –Hydrogenbinding –Dipolbinding

2 Metallbinding

3 Metaller: Egenskaper til metaller og legeringer Er gode ledere av elektrisk strøm Leder varme godt Er enkle å forme Smeltepunkt varierer for de ulike metallene Legering: et metall som er tilsatt ett eller flere andre grunnstoffer, eks. stål

4 Salter Salter er forbindelser som er bygd opp av ioner Ionene danner krystaller Salter er sprø og blir knust når vi slår på dem Smeltepunkt er vanligvis høyt

5 Salter - løselighet

6 Kovalent binding – binding mellom atomer Ett eller flere elektronpar er felles for to atomer Kan illustreres med elektronprikkmodeller Enkel-, dobbel- eller trippelbinding Kan også brukes for molekyler med ulike atomer

7 Elektronegativitet – et mål på evnen et atom har til å trekke på elektronene

8 Dipoler Molekyler som har en positiv og en negativ pol Molekyler med polar kovalent binding som består av flere enn to atomer, kan være en dipol. Formen på molekylet avgjør det.

9 Svake bindinger: dipolbindinger og hydrogenbindinger Bindinger mellom molekyler Er svake bindinger, dvs. de er lette å bryte. Avgjørende for egenskaper som smelte- og kokepunkt og løselighet

10 Dipolbinding: svake krefter mellom dipoler Dipolbinding mellom polare molekyler Dipolbinding mellom upolare molekyler Kokepunktet blir høyere jo flere elektroner et molekyl inneholder

11 Hydrogenbinding En spesiell type dipolbinding som det krever mer energi å bryte enn vanlig dipolbinding. Gir høyere kokepunkt.

12 Egenskaper til stoffer som er bygd opp av molekyler Molekylstørrelse påvirker kokepunktet Leder ikke elektrisk strøm verken som fast stoff eller væske Upolare stoffer er lite vannløselige Polare stoffer er gode løsemidler for dipoler / molekyler med polare grupper

13 Nettverksstoffer Nettverk av et stort ubestemt antall atomer

14 Bindinger og egenskaper – en oppsummering

15


Laste ned ppt "3 Bindinger, oppbygning og egenskaper Ulike typer kjemiske bindinger Tre typer sterke bindinger –Metallbinding –Ionebinding –Kovalent binding To typer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google