Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NVEs arbeid med nettreguleringen Roar Amundsveen Elmarkedstilsynet, NVE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NVEs arbeid med nettreguleringen Roar Amundsveen Elmarkedstilsynet, NVE."— Utskrift av presentasjonen:

1 NVEs arbeid med nettreguleringen Roar Amundsveen Elmarkedstilsynet, NVE

2 Hva gjør vi? Regulering av gassdistribusjon Jevnere inntektsrammer og insentiver til restrukturering Bruk av indekser Beregning av harmoniinntekt Oppdaterte kostnadsnormer Rammevilkår Vektsystem Sentralnettsanlegg

3

4 Kommende forskriftsendringer Ny statistikk til bruk som vekt for beregning av referanseprisen på kraft (nettapsprisen) Unntak fra forvaltningsloven ved fastsettelse av inntektsrammer Selskapsmessig og funksjonelt skille

5 Departementet ber NVE om å vurdere behovet for, og forberede utkast til, slike forskriftsbestemmelser. Det samme gjelder behovet for øvrig veiledning knyttet til kravene om selskapsmessig og funksjonelt skille. Arbeidet er påbegynt i NVE. Kilde: http://yourarticlelibrary.com/wp-content/uploads/2013/12/1059.jpg

6 Forslag til endring i forskrift og praksis § 8-4:statistikken om forbruk i alminnelig forsyning fra SSB kostnadsnormer anlegg i grensesnitt mellom distribusjon- og regionalnett. Økt sammenlignbarhet og riktigere inntektsrammer Høringsfrist: 7. november

7 Referansepris for kraft (nettapspris)

8 Anlegg i grensesnitt R/D-nett I dag en egen norm basert på vektsystemet Overkompensasjon pga alderseffekter Forslag om bruk av faktiske kostnader Egen norm for drifts- og vedlikeholdskostnader?

9 Regulering av Statnett NVE vil varsle pålegg om kostnadsrapportering før jul 2016 Statnett rapporterer våren 2017 Ny internasjonal TSO benchmarking (e 4 Grid?)

10 KILE for husholdninger – prosjekt igangsatt Vista Analyse i samarbeid med Thema Consulting kartlegger: Husholdningenes betalingsvilje for å unngå avbrudd Avbrudd min. opptil 72 timer Utarbeider nye kostnadsfunksjoner og korreksjonsfaktorer Ferdig november 2017

11 Felles modell for regional- og distribusjonsnett D-nettR-nett R/D-nett

12 Bruk av FoU ordningen 2015

13 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! nve.no


Laste ned ppt "NVEs arbeid med nettreguleringen Roar Amundsveen Elmarkedstilsynet, NVE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google