Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ALLEMED Drammen ALLEMED FILM - Utstyr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ALLEMED Drammen ALLEMED FILM - Utstyr."— Utskrift av presentasjonen:

1 ALLEMED Drammen 21.09.2016

2 ALLEMED FILM - Utstyr

3 ALLEMED Agenda 1.Velkommen og mål 2.Hva gjør vi bra? 3.Hva kan vi bli flinkere på? 4.Våre første steg

4 ALLEMED Mål for dugnaden I løpet av dugnaden skal vi sammen svare på: Hva kan vi gjøre for å få alle med uavhengig av økonomiske ressurser? Mål: Bli enige om konkrete handlinger vi kan gjøre alene og i fellesskap for å få ALLE med! Hver enkelt blir mer bevisst på og får mer kunnskap om hva som skal til for at barn og unge deltar i fritidsaktiviteter. Lære å bruke verktøyet ALLEMED

5 ALLEMED Hva er ALLEMED? ALLEMED er et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter uavhengig av av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne ut hva som kan gjøres for å få alle med. ALLEMED er laget av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU). NDFU er et bredt fellesinitiativ bestående av norske frivillige organisasjoner, fagmiljøer og foreninger.

6 ALLEMED Hvem er (ALLE) MED?

7 ALLEMED Man merker egentlig ikke sa ̊ mye til at ikke alle fa ̊ r vært med på idrett. De som ikke fa ̊ r vært med snakker ikke om det og sier at de ikke vil spille selv om de egentlig vil det. jente, 14 a ̊ r, Oslo

8 ALLEMED Hva gjør vi bra? Parsamtale - ta utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva gjør vi allerede bra for å bidra til at barn og ungdom blir inkludert i fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi? Har vi en konkret historie om et /flere barn eller ungdom som kunne blitt ekskludert, men som vi har klart å få med likevel? Hvordan fikk vi det til?

9 ALLEMED Hva gjør vi bra? I fellesskap/plenum: Del det dere lykkes med ifm. inkludering, del gjerne konkrete historier! Noter ned stikkord på baksiden av det blå kortet ”Hva gjør vi bra?”.

10 ALLEMED Hva kan vi bli flinkere på? I grupper på 2-4 stk, gjerne blandet: 1.Se på de oransje temakortene – velg et tema som du mener din organisasjon kan bli bedre på for å få alle med. 2.Samtal om spørsmålene på kortet – noter ned konkrete forslag til handlinger for å få alle med. Temaer: Utstyr Rekruttering Tur og reiser Status og press Utenforskap Kontingent Frafall Temaer: Utstyr Rekruttering Tur og reiser Status og press Utenforskap Kontingent Frafall

11 ALLEMED FILM - Rekruttering

12 ALLEMED Rekruttering I grupper på 2-4 stk, gjerne blandet: Hvordan skjer rekrutteringen til fritidsaktiviteter i dag? Hvordan kan frivilligheten og kommunen i samarbeid legge til rette for at de som vil kan delta i aktiviteter, uavhengig av foresattes økonomi? Bli enige om minst en konkret handling vi kan gjøre for å få alle med.

13 ALLEMED Rekruttering I fellesskap/plenum: Aktuelle temaer fra gruppediskusjon Forslag til en konkret handling vi kan gjøre for å få ALLE med.

14 ALLEMED FILM -Frafall

15 ALLEMED Frafall I grupper på 2-4 stk, gjerne blandet: Hvordan følger vi opp dem som sier at de ønsker å slutte på en fritidsaktivitet, eller som ikke dukker opp lenger? Hvordan kan vi prate med foresatte om dette? Hvordan kan vi forhindre at noen slutter på grunn av familiens økonomiske situasjon? Bli enige om minst en konkret handling som kan hindre frafall.

16 ALLEMED Frafall I fellesskap/plenum: Aktuelle temaer fra gruppediskusjon Forslag til en konkret handling vi kan gjøre for å få ALLE med.

17 ALLEMED FILM – Status og press

18 ALLEMED Mine første steg Tenk selv først – så del i grupper: Hva kan jeg ta med tilbake til min organisasjon eller arbeidsplass? Hvordan kan jeg bidra til å spre kunnskap om inkludering i fritidsaktiviteter til de rundt meg? Hvordan kan jeg bidra – til samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner? – i min jobb og/eller som frivillig? – som privatperson?

19 ALLEMED FILM - Stordugnad

20 ALLEMED Takk for innsatsen! Dersom dere vil jobbe videre med å få alle med, foreslår vi: Teamdugnad for organisasjoner: Ca 1 times gruppearbeid for 2-20 deltakere der dere blir enige om konkrete grep din leder-, trener- eller styregruppe vil ta framover. Teamdugnad i kommunen: Bruk de samme temaene og reflekter over hvordan vi som tjeneste kan ta konkrete grep for å støtte opp under at alle barn og unge får delta i minst en fritidsaktivitet. Bruk verktøyene dere finner på www.allemed.no Se flere av ALLEMED-filmene!

21 ALLEMED

22

23


Laste ned ppt "ALLEMED Drammen ALLEMED FILM - Utstyr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google