Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal styring og privatisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal styring og privatisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fafo Den 29.09.2016OJKLysark nr: 1 KFO’s 26. ordinære landsmøte Ole Jørgen Klaussen økonom Fafo Kommunal styring og privatisering.

2 Fafo Den 29.09.2016OJKLysark nr: 2 Er dagens lokalpolitikere en hemsko for kommunenes konkurransedyktighet ? Mot en polarisering og tydeliggjøring av politikerrollen. Dels som profesjonelt styremedlem og dels som kritisk ombud. Kommunal styring og privatisering.

3 Fafo Den 29.09.2016OJKLysark nr: 3 Kommunen fram til i dag Fra 1960 tallet og til i dag Kommunene har gjennomgått en omfattende endring og har blitt en stor arbeidsplass med mange ansatte og et omfattende ansvarsområde. Det lokale demokrati og den kommunale forvaltning Fra 1992 - ny kommunelov. Fra 1992 har kommunene endret seg. Ny kommunelov gir kommunene i stor grad mulighet for å tilpasse sin egen organisasjon til lokale ønsker og krav. Tilføyelse til loven fra 1.1.2000 om kommunale foretak

4 Fafo Den 29.09.2016OJKLysark nr: 4 Politikerrollen i dag Kontroll Ressursstyring Prioriteringer Det lokale demokrati og dagens kommunale organisering er basert på en vekslende grad av politisk detaljstyring av det kommunale tjenestetilbudet ved hjelp av : De politiske styringsverktøy : Kommunestyre, formannskap, ordfører og andre lovpålagte organer Kommunale råd og utvalg jfr kommuneloven §§ 10 og 11. Heltids politikere med utvidede fullmakter, jfr kommunelovens kap. 3 om parlamentarisme og kommuneråd Tema som ofte er i debatt er : Effektivisering Kommunestørrelse Privatisering Urbanisering Nærings-, bygde- og stedsutvikling

5 Fafo Den 29.09.2016OJKLysark nr: 5 Dagens kommune kan se slik ut :

6 Fafo Den 29.09.2016OJKLysark nr: 6 Hvem prioriterer hva ? Med utgangspunkt i PRO – sektor: Hovedaktører1. prioritet2. prioritet3.prioritet PolitikereEffektivitetRettferdKvantitet ByråkraterForvaltningØkonomistyringKvantitet ØkonomerØkonomistyringEffektivitetkvalitet PasienterKvalitetTrygghetForvaltning SykepleiereFaglig autonomiKvalitetForvaltning LegerFaglig autonomiKvalitetSpesialisering Principal – Agent teori er grunnlag for tabellen. En asymetrisk informasjon og innsyn, hvor aktørene prioriterer på egen nytteverdi kan tilsi at ikke de riktige avgjørelsene fattes.

7 Fafo Den 29.09.2016OJKLysark nr: 7 Politisk detaljstyring av ressurser og innsatsfaktorer Kommunen som bestiller Av kvalitet, volum Kommunal styring og ledelse Transformasjonsmodellen Med kommunale råd og utvalg, og behov for omfattende saksbehandling på kontroll og styring Politikere i rollen som som profesjonelt styremedlem og kritisk ombud. Med behov for omfattende behovvurdering og kvalitetskontroll Fra forvaltningskommunenTil styringskommunen Kommunestyret som overordnet organ og ”bedriftens” ”representantskap”.

8 Fafo Den 29.09.2016OJKLysark nr: 8 Kommunestyret med råd og utvalg som øverste myndighet og med varierende grad av detaljstyring av hele den kommunale virksomheten. Den kommunale virksomheten er i liten grad privatisert / konkurranseutsatt. Med unntak av en del tekniske innkjøp/tjenester. I hvilken grad er en kommune effektiv? Maksimere velferd ut fra hver krone forbrukt. Dagens krav: Dagen situasjon :

9 Fafo Den 29.09.2016OJKLysark nr: 9 Høye krav til effektivitet og utnyttelse av knappe ressurser. Kommunestyre og underlagte råd/utvalg som profesjonelle styrer, og dels politikere som ombud for kommunens innbyggere. De kommunale bedrifter og organisasjoner gis frihet til selv og organisere tjenestetilbudet og tilfredsstile de krav som stilles fra de politiske myndigheter. Stor grad av effektivisering / privatisering / konkurranseutsetting. Morgendagens krav

10 Fafo Den 29.09.2016OJKLysark nr: 10 Kommunal konkurranseutsetting, nye muligheter. 1.Økt grad av delegering,. Kommuneloven § 23 nr 3 2.Kommunalt og fylkeskommunalt foretak jfr kommuneloven kap. 11 (Tillegg til loven vedtatt den 22.des 1999) 3.Full privatisering og anbudsrunde 4.Kombinasjon av alle over, hvor de kommunale virksomheter kan konkurrere på like vilkår. Hvordan gjør man det ? Skape profittsenter hvor en bedrift/organisasjon, eller forvaltningsdel har økonomisk og organisatorisk ansvar for egen produksjon. Verktøy :

11 Fafo Den 29.09.2016OJKLysark nr: 11 Er lokaldemokratiet i stand til å møte utfordringen? Det lokale demokrati kommer i en rolle som dels profesjonelt styre- medlem og dels som kritisk ombud. Styring skjer ved behov- vurderinger, bestille et produkt, og kvalitets-kontrollere leveransen. De kommunale tjenester fristilles til selv å kunne forvalte sine ressurser og foreta sine interne prioriteringer og ”selge” sitt produkt. Lokaldemokratiet er kunden som kjøper. 1. Privatisering : Effektivisering av kommunal sektor? 2. Fristilling av kommunale bedrifter/organisasjoner Er det enklere for de politisk valgte å foreta en ren privatisering, enn det å fristille de kommunale bedrifter og organisasjoner ?

12 Fafo Den 29.09.2016OJKLysark nr: 12 Oppsummering : Nye krav til effektivitet og rasjonell drift. I hvilken grad er det lokale demokrati og de kommunale arbeidstakere i stand til, og forberedt på, å møte utfordringene ? I rollen som profesjonelt styre og dels som ombud. Som tjenesteleverandører av et produkt, med krav til effektivitet innenfor egne rammer og frihet til selv å forvalte sine ressurser. Kommunepolitiker Ansatte I hvilken grad kreves det endringer i den kommunale hverdag? Effektivisering og kunkurranseutsetting

13 Fafo Den 29.09.2016OJKLysark nr: 13 Spørsmål og kommentarer ?


Laste ned ppt "Kommunal styring og privatisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google