Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROSJEKT SKJOLD ”lL Skjoldar ønsker å gi klubbens medlemmer gjennom idretten glede,muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner. Klubben skal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROSJEKT SKJOLD ”lL Skjoldar ønsker å gi klubbens medlemmer gjennom idretten glede,muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner. Klubben skal."— Utskrift av presentasjonen:

1 PROSJEKT SKJOLD ”lL Skjoldar ønsker å gi klubbens medlemmer gjennom idretten glede,muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner. Klubben skal drives etter fairplay prinsippet.”

2 Gjennom sin aktivitet skal klubben være et tilbud for bredde- og konkurranseidretten. Konkurranseidretten skal utvikles gjennom aktiv spillerutvikling. Anlegget skal være sentralt i alle klubbens aktiviteter, og være fundamentet for klubbens sosiale og sportslige miljø. Klubben skal motarbeide mobbing, rusmisbruk, diskriminering og uetisk oppførsel. Klubbens spillere, ledere og tillitsvalgte skal framstå som gode representanter for idretten og IL Skjoldar. IL Skjoldar skal være en ren amatørklubb. IL Skjoldar skal være en positiv og synlig aktør i nærmiljøet. IL Skjoldar skal fortsette som en som en sterk og seriøs klubb, både sportslig, organisatorisk og sosialt. IL Skjoldar skal samarbeide aktivt med SK Vats 94 og Vikebygd IL slik at man sammen finner løsninger til felles beste, og styrker samholdet mellom bygdene. HOVEDMÅLSETNINGER IL-SKJOLDAR

3 Skjold er i vekst og det forventes økt tilflytning i fremtiden. Vi ser at dagens idrettsanlegg ikke har nok helårskapasitet til at det skal være lagt til rette for økt aktivitet. Vi ønsker å oppgradere dagens idrettsanlegg slik at vi kan: -Dekke behovet, og ha nok fasiliteter til økt idrettsglede i bygda -Gjøre Skjold til et mer attraktivt sted og bo -Ta samfunnsansvar og tenke langsiktig -Gi flere interessegrupper et tilbud -Øke trafikksikkerheten for brukere av idrettsanlegget. -Gjøre idrettsanlegget til en samleplass for sambygdinger Bakgrunn for «Prosjekt Skjold»

4 ILLUSTRASJON KUNSTGRESSBANE LØPEBANE/JOGGE-LØYPE SKATEBANE SPORTSCOURT TRIBUNE OG NY PARKERINGSPLASS SANDVOLLEYBALL SAMLE/MØTE-PLASS

5 KUNSTGRESSBANE Grunnet underkapasitet ønsker IL Skjoldar å oppgradere dagens gressbane til kunstgress. Gressbanen er vanligvis ikke i bruk mellom 1. oktober og 1. mai, med den harde vinteren 2013 ble grasbanen først tatt i bruk i begynnelsen av juni. Med kunstgressbane vil vi kunne kjøre helårsbruk noe som vil løse dagens kapasitets utfordringer. I 2013 har IL Skjoldar totalt 22 påmeldte lag som har ønsket totalt 51 treningstimer i uken fordelt på mandag t.o.m torsdag. Basert på hel bane fra mandag til torsdag fra kl 17.00-21.30 utgjør dette 4,50t pr. dag. Alle lagene ønsker i utgangspunktet hele banen noe som ikke har latt seg gjøre, flere lag har derfor måtte trene samtidig. Dette har medført følgende manglende treningstimer pr. uke: Hel bane 4,5t x 4 dager = 18 t Manko på 33 t Halv bane 4,5t x 4 dager = 36 t Manko på 15 t Dette gjelder kun for ukentlig trening, når kampene starter i midten av april må treninger utgå til fordel til kamp. Underkapasiteten blir delvis løst med at lag trener i helgene og at Skjold Arena blir benyttet.

6 LØPEBANE/JOGGE-LØYPER Dagens løpebane i grus er tung og vedlikeholde. Det er i dag ikke plass til ny 400 m løpebane som holder internasjonale mål uten omfattende utvidelse av området. Vi ser derfor at skolen og lokalbefolkningen vil være godt tjent med en 120 meter løpebane. Det vil bli to baner som vi kaller joggebane som går rundt hele anlegget. Planen er å lage dette med sandflyt rødt kunstgras som dekke. Det vil også bli lagt inn lengde hopp mellom kunstgrasbane og sandvolleyballbanene.

7 SANDVOLLEYBALL-BANER Noen ildsjeler bygget sandvolleyballbane på Vikaneset for noen år siden. Dette har vært en stor suksess og banen er flittig brukt fra tidlig vår til sent på høsten. Interessen for å utvide samt oppgradere hele anlegget er stor. Sandvolleyballmiljøet ser for seg å lage mini turneringer/stevner. I tillegg til to baner vil det bli bygget en liten tribune i skråningen bak banene.

8 Dette er noe vi ikke har hatt i bygda tidligere, men trender fra hele landet viser at det er voksende behov for dette også i bygdene. Vi mener dette vil være et veldig spennende tilbud både til de som er allerede er aktive og de som ikke er med i noen idretter. Vi ser for oss en skatepark bygget i betong, dette anlegget vil være «nesten» helt vedlikeholdsfritt, samt det vil være støysvakt for omgivelsene SKATEPARK

9 SPORTSCOURT/FLERBRUKSBANE Dagens ballbinge har vært en stor suksess etter at den ble bygget i 2004. Den store slitasjen i skoletiden samt flittig bruk om kveldene gjør at denne i dag vil ha behov for en oppgradering. Det har i flere år vært etterspørsel etter tennisbane i Skjold. Ballbingen holder målene for tennisbane og vi ønsker derfor å oppgradere denne til dette formål med mere. Vi planlegger å legge et dekke som heter «SportCourt». Dette vil bli merket med tanke på tennis, basket, futsal etc. Skolen og bygda får da et anlegg hvor vi kan utøve flere idretter på samme plass. Det foreligger en ide om å bygge tak over denne banen, dette er ikke avklart enda så dette er kun for orientering foreløpig.

10 TRIBUNE OG NY PARKERINGSPLASS Et slikt flott anlegg trenger også en tribune. Det vil bli tilrettelagt for senere utbygging ved at det lages en rørgate til anlegget. Rørgaten skal inneholde opplegg til vann og kloakk, strøm, dataledninger etc. I planen er det lagt inn en parkeringsplass med avkjøring til eksiterende tilførselsvei fra E 134. Bygging av parkeringsplasser på kommunal grunn anses for å ligge utenfor IL Skjoldar sin virksomhet. Like fullt bør det settes av plass på kartet til økt kapasitet på parkeringsplasser. Ved utbygningen av det nye byggefeltet på Vikaneset vil det bli økt belastning på denne tilførselsveien. IL Skjoldar oppfordrer kommunen til å vurdere alternativ tilkomst til parkeringsplassen, og i denne forbindelse også vurdere erverv av tilstøtende område. Dette ville gi store trafikksikkerhetsgevinster for både skole og idrett. Parkering «utenfor området» Mindre trafikk i kjerneområdet Det er behov for flere parkeringsplasser

11 SAMLE/MØTE-PLASS Vi ønsker å lage et «senter» og en møteplass for brukere av anlegget, men også andre. Dette skal være tilrettelagt for enkel tilkomst sentralt i anlegget. Møteplassen vil ha paviljong, benker/tribune

12 ØKONOMI OG FINANSIERING


Laste ned ppt "PROSJEKT SKJOLD ”lL Skjoldar ønsker å gi klubbens medlemmer gjennom idretten glede,muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner. Klubben skal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google