Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte Kvernevik skole September 2016. NY ORGANISERING AV SKOLEDAGEN Ny organisering av skoledagen Inneværende skoleår prøver vi ut ny organisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte Kvernevik skole September 2016. NY ORGANISERING AV SKOLEDAGEN Ny organisering av skoledagen Inneværende skoleår prøver vi ut ny organisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte Kvernevik skole September 2016

2 NY ORGANISERING AV SKOLEDAGEN Ny organisering av skoledagen Inneværende skoleår prøver vi ut ny organisering av skoledagen. Målet med utprøvingen er større fokus på elevenes læring. Timene er nå på 60 minutter -det er 10 minutters friminutt mellom hver time -det er satt av 20 minutter til spising og 30 minutter til «storefri» 60 minutters økter gir mer tid til -oppstart av timen (være tilstede når timen starter, hilse) -å gi kollektive beskjeder -å formidle mål for timen -presentasjon av lærestoffet -utprøving av lærestoffet -oppsummering av lærestoffet « hva har vi lært i denne timen »

3 KVERNEVIK, EN PALS-SKOLE (POSITIV ATFERD, STØTTENDE LÆRINGSMILJØ OG SAMHANDLING) PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle elevene. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og vi skal gi forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. Målet med PALS er: bedre læringsmiljø og trivsel for elevene Mindre bråk og uro- mer tid til læring Bedre læringslyst og motivasjon Økt kompetanse og mestringsopplevelser

4 ORDENSREGLEMENTET Nytt ordensreglement for alle grunnskoleelever i Stavanger ble godkjent av politikere i juni 2016. Dette blir lagt ut på hjemmesiden til skolen etter behandling i driftsstyret.

5 Sykling Det er foreldrene som bestemmer om deres barn skal få sykle til skolen. FAU oppfordrer foreldrene om fortsatt å la barna gå til skolen. Skolen vår ligger i nær og trygg gangavstand for de fleste av elevene. Trafikk Vi oppfordrer foreldrene om ikke å kjøre barna til og fra skolen/ SFO. Ved nødvendig transport må barna settes av i « rundkjøringen ». Barna må ikke « tar snarvei » over parkeringsplassen,- vis dem trygg vei over eller langs skolegården. Det er forbudt å kjøre inn i skolegårdene.

6 LEKSEHJELP Skolen gir tilbud om leksehjelp til et utvalg av elever på 3.-7. trinn Elever på 3. og 4. trinn får tilbud om leksehjelp mandager kl. 13.30-14.30 Elever på 5., 6. og 7. trinn får tilbud om leksehjelp tirsdager kl. 13.30-14.30 Elevene som får tilbud, vil få dette skriftlig og foreldrene må signere. Det er viktig at elevene er innstilt på å bruke tiden effektivt. Det er alltid foreldrene sitt ansvar å lese leseleksen med elevene, se over leksene og sørge for at alt er skikkelig gjort.

7 MEDBORGERKOMPETANSE OG SOSIALT MEDANSVAR God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2016-2020 Skolen er en del av samfunnet og samfunnet er en del av skolen! Arbeidet med å forberede elevene på livet etter skolen må starte allerede første skoledag. Medborgerkompetanse handler om å virke i samfunnet og om å ta ansvar, å ta den andre sitt perspektiv og handle deretter. Det betyr å tenke «vi og oss» i stedet for «jeg, meg og mitt». Det betyr å være noe for andre, å yte noe for andre og å bety noe for andre.

8 OPPLÆRINGSLOVEN § 9A-1 ALLE ELEVER I GRUNNSKOLAR OG VIDEREGÅANDE SKOLAR HAR RETT TIL EIT GODT FYSISK OG PSYKOSOSIALT MILJØ SOM FREMJAR HELSE, TRIVSEL OG LÆRING". Et skolemiljø som fremmer helse: Et skolemiljø som ikke gir elevene skader, sykdommer eller helseplager av noe slag, og som positivt er med på å styrke elevenes fysiske og psykiske helse. Et skolemiljø som fremmer trivsel: Et skolemiljø hvor alle elever kan trives og som bidrar til at skolen oppleves som et meningsfullt sted å være. Et skolemiljø som fremmer læring: Et skolemiljø som gir elevene gode læringsbetingelser Oppfølging etter §9A gir rett til enkeltvedtak.

9 FORELDREREPRESENTANTER I klassen:  To klassekontakter  To vara-klassekontakt Nåværende leder FAU innkaller alle foreldrene til årsmøte i september På trinnet:  En representant til FAU  En vara-representant til FAU

10 HJEMMESIDEN http://www.minskole.no/kvernevik Her kan du se klassens/trinnets ukeplan m.m.


Laste ned ppt "Foreldremøte Kvernevik skole September 2016. NY ORGANISERING AV SKOLEDAGEN Ny organisering av skoledagen Inneværende skoleår prøver vi ut ny organisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google